Teoria fal Elliotta

 • Analiza techniczna
9 minute(s)

Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega teoria fal Elliotta i jak ją można skutecznie wykorzystać w tradingu.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest teoria fal Elliotta
 • Jakie zasady pomogą Ci przełożyć teorię na praktykę
 • Jak przewidywać ruchy rynkowe za pomocą teorii fal Elliotta

Analiza techniczna jest ciekawym sposobem oceny sytuacji rynkowej. Jednakże, nie daje ona jednoznacznych odpowiedzi ze względu na wiele różnych podejść do analizy wykresu. Niektórzy wolą skupiać się na powtarzalnych formacjach, podczas gdy inni skupiają się na kształcie świec. Dodatkowo jest jeszcze teoria fal Elliotta. Jej pomysłodawca, Ralph Nelson Elliott, odkrył, że rynki finansowe poruszają się w pewnych schematach, które w kółko się powtarzają. Ruchy te zostały nazwane falami. Teoria fal Elliotta jest szeroką i skomplikowaną metodą, której odpowiednie wyuczenie się zajmuje lata. Co ważne, jest to również interesująca część analizy technicznej. Spójrzmy na jej zasady i koncepcję.

Na czym polega teoria fal?

Pomysłodawca fal zaproponował teorię mówiącą, że cykle rynkowe są reakcją inwestorów na czynniki zewnętrzne lub działaniem psychologii tłumu w tym samym czasie. Zauważył też, że zarówno ruchy wzrostowe i spadkowe pojawiały się w tych samych powtarzalnych schematach, które później zostały podzielone na formacje nazywane „falami”.

Brzmi znajomo? To dlatego, że „teoria fal” jest niejako oparta na teorii Dowa mówiącej o tym, że rynki akcji poruszają się w falach. Jednak z powodu specyficznej natury rynków, Elliott był w stanie rozbić i analizować je znacznie dokładniej. Ruchy rynkowe można porównać do fraktali. Są to matematyczne struktury, które nawet w coraz mniejszej skali nieskończenie się powtarzają. Elliott odkrył, że schematy w tradingu oparte są na takiej samej zasadzie. Następnie podjął kolejny oczywisty krok i zaczął badać, w jaki sposób te powtarzające się schematy można wykorzystać jako czynniki przewidujące przyszłe ruchy rynków. W rezultacie, jak głosi jego teoria, jeśli poprawnie zidentyfikujesz powtarzające się wzorce w cenach, możesz przewidzieć ruch ceny w przyszłości. To właśnie dlatego fale Elliotta tak mocno pobudzają wyobraźnię traderów.

Impulsy i korekty

Jak już wcześniej wspomniano, ceny mają w zwyczaju poruszać się w falach impulsu oraz korekty. Wiedząc, jakiego rodzaju fala ma obecnie miejsce oraz jakie były ostatnie fale, można przewidzieć, w którą stronę powinna ruszyć się cena w następnej kolejności.

Fala impulsu to silny ruch ceny, który jest powiązany z trendami. Trend wzrostowy osiąga coraz wyższe ceny, ponieważ ruchy w górę są silniejsze od spadkowych, występujących pomiędzy kolejnymi silnymi falami wzrostowymi. Z drugiej strony fale korekcyjne to mniejsze fale pojawiające się w trakcie trendu. Są one zobrazowane przez poniższy wykres.

Z poprzednich artykułów mogłeś się dowiedzieć, że najlepszym sposobem na trading jest podążanie zgodnie z kierunkiem trendu. W przypadku teorii fal Elliotta, pozycja powinna być zgodna z kierunkiem fali impulsu. Dzieje się tak ponieważ cena robi większe ruchy w tym kierunku. Fale impulsu dostarczają lepszych szans na zarobienie większego zysku niż w przypadku fal korekcyjnych. A co z innymi falami? Odpowiedź jest prosta – fale korekcyjne wykorzystuje się do wejścia na rynek  w celu złapania kolejnej, większej fali impulsowej.

Cała koncepcja jest prosta – powinno się wchodzić w długie pozycje podczas cofnięć lub pojawienia się fal korekcyjnych podczas trendu wzrostowego, a następnie być już w pozycji, gdy kolejna fala wzrostowa będzie się rozpoczynać. Z drugiej strony, krótką pozycję powinno się otwierać podczas fal korekty w trendzie spadkowym, aby skorzystać kolejnej fali spadkowej.

Koncepcja fal impulsowych i korekcyjnych jest również wykorzystywana do zbadania, kiedy trend zmienia kierunek. Jeśli zobaczysz mocne ruchy w górę, z małymi korektami pomiędzy, a następnie dochodzi do silnych spadków, jest to sygnał tego, że trend wzrostowy być może już się zakończył. Jako że impulsy występują zgodnie z kierunkiem trendu, duży ruch spadkowy – czyli większy od poprzednich ruchów korekcyjnych, co najmniej tak duży jak fale impulsu – wskazuje na zmianę trendu na niedźwiedzi. Jeśli trend jest spadkowy, a pojawi się duża fala wzrostowa – tak duża jak poprzednie fale spadkowe – to trend zmienia się na wzrostowy i traderzy będą szukać okazji do zakupu podczas kolejnej fali korekcyjnej.

Zasady teorii fal Elliotta

Wiemy, że na rynkach finansowych ruch ceny w górę lub w dół musi być zakończony ruchem w przeciwnym kierunku. Fluktuacje ceny są podzielone na trendy, korekty oraz ruchy boczne. Trendy wyznaczają główny kierunek ruchu cenowego, podczas gdy korekty poruszają się przeciwnie do trendu.

Teoria fal Elliotta oparta jest na następujących zasadach:

 • Każdy impuls jest zakończony reakcją w postaci korekty
 • Pięć fal porusza się w kierunku głównego trendu, następnie mają miejsce trzy fale korekty (ruch 5-3)
 • Ruch 5-3 kończy cykl

Cały pomysł teorii fal Elliotta polega na przewidzeniu zachowania rynku na podstawie unikalnych właściwości zauważonych przez Elliotta w strukturach falowych. Fala impulsu, która porusza się w głównym kierunku trendu, jest zawsze zbudowana z pięciu mniejszych fal, trzy z nich to mniejsze impulsy, a pozostałe dwie to fale korekty. Tworzy to strukturę pięciu fal: impuls, korekta, impuls, korekta i kolejny impuls. Te pięć fal jest określanych numerycznie od fali pierwszej do piątej, po kolei. Po trendzie wzrostowym zaczynają się trzy fale spadkowe: impuls w dół, korekta wzrostowa, a następnie kolejny impuls w dół. Fale te są określone po kolei jako A, B i C.

XTB

Ważną rzeczą jest fakt odkryty przez pomysłodawcę teorii mówiący, że te ruchy są fraktalne. Co to tak właściwie oznacza? Wewnątrz każdej fali impulsu, można również znaleźć pięć fal. Powiedzmy, że na wykresie tygodniowym znaleźliśmy strukturę pięciu fal. Według teorii fal, każda fala impulsu jest także zbudowana z pięciu mniejszych fal. W międzyczasie, każda fala korekty jest zbudowana z trzech mniejszych podfal. Teoretycznie proces ten można powtarzać bez końca.

Tak jak fale impulsowe i korekcyjne pomagają ustalić, w którym miejscu należy wejść w pozycję oraz w jakim kierunku porusza się trend, tak samo przydatna może być struktura cenowa. Przypuśćmy, że miał miejsce duży ruch w górę, więc powinna nadejść korekta. Ta spadkowa korekta często składać będzie się z trzech fal: spadku, małego rajdu w górę, a następnie kolejnego spadku (wspomniana wcześniej teoria trzech fal). Możesz wykorzystać ten fakt do wybrania lepszego momentu wejścia na rynek czekając na drugi spadek. Wejście w pozycję, gdy cena zacznie spadać po raz pierwszy, jest często za wczesne, gdyż zgodnie z teorią powinien nadejść kolejny spadek.

Rozmiar korekty

W tradingu bardzo pomocna jest wiedza, kiedy kupować. Według teorii najlepiej to zrobić, gdy pojawia się korekta ruchu wzrostowego. Warto również wiedzieć, kiedy sprzedać, gdy ma miejsce korekta trendu spadkowego. Ale skąd wiedzieć, kiedy właściwie trend powróci? Teoria fal Elliotta przynosi odpowiedź i na to pytanie.

Bazując na formacji pięciu fal, fala początkowa jest pierwszą falą impulsu w trendzie, a fala druga jego pierwszą korektą. Fala trzecia to kolejny impuls, następnie ma miejsce czwarta fala korekty i piąta fala impulsowa.

Teoria fal Elliotta była następnie dopracowana przez AJ Frosta, Roberta Prechtera oraz Roberta Minera, którzy stworzyli wiele zasad dotyczących zastosowania teorii w praktyce. Poniżej znajduje się kilka z najważniejszych reguł:

 1. Fala 2 nie może przebić dołka fali 1 w trendzie wzrostowym oraz nie może przebić szczytu fali 1 w trendzie spadkowym.
 2. Fala 3 nie może być najkrótsza pod względem zarówno czasu, jak i długości, w porównaniu do fal 1 i 5.
 3. Fala 4 nie może przebić szczytu fali 1 w trendzie wzrostowym ani dołka fali 4 w trendzie spadkowym.
 4. Fala 4 nie może być dłuższa od fali 2.

Opierając się na teorii, fala druga stanowi zazwyczaj 60 procent fali pierwszej. Spójrzmy na przykład. Jeśli DAX wzrośnie o 100 punktów w fali pierwszej, to fala druga powinna przynieść spadek rzędu 60 punktów. Jeśli byłby to trend spadkowy, a pierwsza fala wynosiła 200 punktów, to korekta wzrostowa powinna być w okolicach 120 punktów.

Po fali drugiej następuje impulsowa fala trzecia. Trzecia fala jest często największą w strukturze, zazwyczaj znacznie większą od fali pierwszej. Następnie ma miejsce fala czwarta, która zazwyczaj wynosi od 30 do 40 procent rozmiaru fali pierwszej. Na przykład, jeśli w naszym przykładzie fala trzecia przyniosła 200 punktów wzrostu, to w trakcie fali czwartej cena powinna spaść o 60-80 punktów. Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku trendu spadkowego.

Należy pamiętać, że są to wartości uśrednione na bazie wielu pozycji i trendów. Ruchy korekcyjne mogą być mniejsze lub większe od średniej w każdej otwieranej pozycji. Jednakże, wiedza dotycząca rozmiaru korekty może poprawić timing otwieranych pozycji.

Idea fal Elliotta

Zasada fal została stworzona na bazie koncepcji, według której wzrosty i spadki cen pojawiają się w powtarzających się sekwencjach, nazywanych falami. Typowa struktura fal stworzona jest z pięciu fal zgodnych z kierunkiem trendu, a następnie trzech fal tworzących ruch korekcyjny. Teoria fal Elliotta jako całość nie jest prostą strategią i wymaga czasu by ją dokładnie poznać, a jeszcze więcej do jej zastosowania,. Jednak wielu traderów korzysta z zasad teorii fal Elliotta i miesza je z innymi narzędziami analizy technicznej, zwiększając w ten sposób szanse na pojawienie się formacji technicznych.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.