Znaczenie danych makroekonomicznych

Tematy powiązane:
Czas czytania: 5 minut(y)

Aby zostać traderem odnoszącym sukces, musisz nauczyć się, jak interpretować publikowane dane makroekonomiczne i wskaźniki.

W tej lekcji wyjaśnimy:

  • Które dane makroekonomiczne mają istotny wpływ na rynki finansowe
  • Jak wzrost inflacji może wpłynąć na wycenę spółek giełdowych, walut oraz innych instrumentów finansowych
  • Dlaczego wzrost gospodarczy jest tak istotny dla inwestorów z całego Świata

Duża część analizy fundamentalnej opiera się na analizie publikowanych danych makroekonomicznych, których dziesiątki poznajemy praktycznie każdego dnia. Ważne jest, by uszeregować odczyty pod względem ich istotności, gdyż pozwoli nam to lepiej odnaleźć się w gąszczu liczb. Dzięki temu dowiemy się, które figury mogą, ale nie muszą mieć wpływu na rynek, a które z pewnością wywołają reakcję inwestorów. Każdy odczyt makroekonomiczny jest prognozowany przez “rynek”, dzięki czemu, przed publikacją danych, możemy dowiedzieć się, czego spodziewają się inwestorzy. Należy jednak podkreślić, iż bardzo często dzieje się tak, że odczyty różnią się od prognoz (konsensusu), tym samym prowadząc do wzrostu zmienności na rynku.

Zacznijmy od przedstawienia kluczowych wskaźników makroekonomicznych, którymi pasjonują się inwestorzy co tydzień, co miesiąc czy też co kwartał.

Zatrudnienie - puls gospodarki

Jednym z najważniejszych wskaźników ukazujących stan gospodarki są dane z rynku pracy. To dlatego, że wpływają na wszystkie aspekty działalności gospodarczej - zarówno na stronę popytową, jak i podażową.

Wskaźniki bezrobocia pokazują odsetek ogółu bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy i chętnych do pracy. Stały wzrost poziomu bezrobocia jest przejawem pogarszającej się koniunktury gospodarczej kraju. Wpływa to negatywnie na postrzeganie gospodarki przez rynki finansowe. Tym samym, inwestorzy traktują taką sytuację jako sygnał do wycofywania się z inwestycji z regionu, sprzedając krajową walutę. Rynek interpretuje dane z rynku pracy w następujący sposób - im wyższy poziom bezrobocia, tym słabsza gospodarka i w konsekwencji również słabsza waluta.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (non-farm payrolls)

Jednym z najbardziej istotnych wydarzeń makroekonomicznych są dane z  rynku pracy w USA, czyli dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym. Popularny raport NFP jest publikowany w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30. Warto jednak pamiętać, że czasem publikacja potrafi przesunąć się o tydzień, np. z uwagi na święto państwowe. Figury zawarte w raporcie ukazują utworzone miejsca pracy w sektorze pozarolniczym oraz stopę bezrobocia w poprzednim miesiącu.

Ponieważ konsumenci odpowiadają za blisko 70% amerykańskiej aktywności gospodarczej, stan rynku pracy ma zasadnicze znaczenie dla ogólnej kondycji gospodarki. Lepszy niż oczekiwano odczyt non-farm payrolls (NFP) wskazuje, że rynek pracy w USA rośnie. Poprawia to perspektywy gospodarcze i tym samym ma często pozytywny wpływ na siłę dolara i amerykańską giełdę.

Słabsze dane są interpretowane jako niepokojący sygnał dla gospodarki. Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy może zwiastować niższy wzrost gospodarczy, osłabiając dolara i giełdy. Gorszy odczyt może również spowodować wzrost cen złota, jeśli inwestorzy zdecydują się poszukać bezpiecznej przystani dla swojego kapitału.

Inflacja - kluczowa figura dla banków centralnych

Głównym celem banków centralnych jest dbanie o stabilność cen w gospodarce.  Mierzy się ją wskaźnikiem inflacji, dlatego też inwestorzy z uwagą monitorują raporty inflacyjne. Zmiana tempa wzrostu cen może prowadzić do zmian w polityce monetarnej, które są kluczowe dla rynków finansowych.

CPI - czyli indeks cen towarów i usług - jest najważniejszym wskaźnikiem inflacji, mierzącym wzrost cen towarów i usług. Obliczamy go dla różnych kategorii i podkategorii. Jeśli tempo wzrostu cen jest wyższe niż oczekiwano, oznacza to, że presja inflacyjna rośnie. Tym samym, bank centralny może podnieść stopy procentowe, co może prowadzić do wzrostu wartości waluty. Z drugiej strony, niższe tempo wzrostu cen to ryzyko niższych stóp procentowych, a także słabszej waluty.

Ogólnie rzecz biorąc, banki centralne próbują przeciwdziałać wzrostowi inflacji poprzez wyższy poziom stóp procentowych, co może prowadzić do umocnienia waluty. Niska stopa inflacji prowadzi do obniżek stóp procentowych, co może powodować osłabienie waluty, ale również stymulować gospodarkę, gdyż inwestorzy będą szukać aktywów z większą stopą zwrotu niż lokaty bankowe. Z tego względu, niższe stopy procentowe są niekorzystne dla danej waluty, ale stanowią wodę na młyn dla giełdowych byków.

PKB - papierek lakmusowy stanu całej gospodarki

PKB - czyli produkt krajowy brutto - jest najszerszym wskaźnikiem obrazującym stan gospodarki danego kraju. Przedstawia on całkowitą wartość rynkową dla wszystkich towarów i usług produkowanych w kraju w danym okresie. PKB wpływa na finanse osobiste, inwestycje i wzrost zatrudnienia. Inwestorzy oceniają tempo wzrostu gospodarczego, aby zadecydować, jak powinni dostosować alokację swoich aktywów. Porównują również tempo wzrostu gospodarczego między poszczególnymi krajami ustalając, gdzie mogą pojawić się najlepsze okazje inwestycyjne. Taka strategia obejmuje nabywanie akcji spółek, które znajdują się w szybko rozwijających się krajach. Przykładowo, jeśli zauważysz, że PKB w Niemczech rośnie szybciej niż w innych gospodarkach, warto zastanowić się nad kupnem kontraktu CFD na indeks DAX (DE 30 na xStation 5 i MT4). Szybsze tempo wzrostu może sugerować, że jego wartość wzrośnie szybciej, niż indeksów w pozostałych krajach.

Giełdowy szum informacyjny

Każdego dnia, niemal w każdej godzinie, publikowanych jest wiele danych makroekonomicznych. Czasem strumień pojawiających się informacji może przytłoczyć początkującego inwestora. Musisz mieć jednak świadomość, które dane makro mogą mieć wpływ na twoje pozycje. Na początku swojej kariery warto skupić się na trzech wspomnianych powyżej wskaźnikach, by w miarę wzrostu doświadczenia przejść do figur takich jak: nastrój konsumentów, produkcja przemysłowa czy sprzedaż detaliczna.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język