Nazwa firmy

Kemira Oyj

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Kemira Oyj CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)