Przeniesienie papierów wartościowych - jak przenieść swoje akcje i ETF-y do XTB?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)

Przeniesienie papierów wartościowych do nowego domu maklerskiego może wydawać się skomplikowaną operacją - czy tak jest w rzeczywistości? W tym artykule tłumaczymy jak w prosty sposób przenieść swoje papiery wartościowe do XTB.

Działamy od
2002
Nasi klienci
847 000+
Instrumenty
6000+

Posiadanie papierów wartościowych dla wielu stało się kwestią naturalną - dobór właściwych akcji, funduszy ETF czy innych instrumentów rynku regulowanego może nie tylko pomóc w zachowaniu wartości naszego majątku, ale również go powiększyć. Przeniesienie papierów wartościowych do nowego domu maklerskiego może wydawać się skomplikowaną operacją - czy tak jest w rzeczywistości? W tym artykule tłumaczymy jak w prosty sposób przenieść swoje papiery wartościowe do XTB.

Jak przenieść swoje papiery wartościowe (akcje i ETF-y) do XTB?

Decydując się na zmianę domu maklerskiego na inny, inwestor może sprzedać posiadane przez siebie papiery wartościowe, by następnie je odkupić na nowym rachunku. Jest to jednak proces nieefektywny ze względu na związane z nim koszty (m.in. prowizje) oraz potencjalne konsekwencje podatkowe. Na szczęście, możliwe jest również przeniesienie swoich papierów wartościowych na nowy rachunek, bez konieczności ich sprzedaży. 

Aby przenieść papiery wartościowe, inwestor musi przede wszystkim posiadać rachunek inwestycyjny w XTB oraz wypełnić prosty formularz. Następnie przesłać wszystkie trzy strony do podmiotu z którego papiery wartościowe mają zostać przeniesione oraz dodatkowo na support@xtb.pl

Przed złożeniem formularza należy również zweryfikować, czy wszystkie posiadane przez inwestora instrumenty znajdują się w ofercie XTB. Można tego dokonać za pomocą wyszukiwarki dostępnej TUTAJ.

znajdź instrument wyszukiwarka na stronie xtbDzięki udostępnionej wyszukiwarce znajdziesz wszystkie instrumenty znajdujące się w ofercie XTB.

Co jeżeli w ofercie XTB nie ma papierów wartościowych aktualnie posiadanych przez inwestora?

XTB ma możliwość dodania do swojej oferty instrumentów finansowych na życzenie klienta, dlatego brak danego waloru nie oznacza, że nie można dokonać transferu.

Jeżeli w ofercie XTB nie ma papierów wartościowych, które aktualnie posiadasz - skontaktuj się z nami wysyłając zapytanie na adres support@xtb.pl. W przeciągu 14 dni od otrzymania twojej wiadomości, udzielimy odpowiedzi czy dodanie wybranych instrumentów do naszej oferty jest możliwe. Jeśli będzie ona pozytywna, zostanie on dodany w ciągu 30 dni od momentu wysłania pierwotnego zapytania.

Jak wypełnić formularz przeniesienia papierów wartościowych (OMI)?

Formularz przeniesienia papierów wartościowych na rachunek w XTB można znaleźć tutaj. Wypełnienie tego dokumentu jest kluczowe dla rozpoczęcia procedury transferu. 

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Uzupełnianie należy rozpocząć od podstawowych informacji o inwestorze - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, a także numeru rachunku xStation oraz numeru PESEL. W kolejnej tabeli należy wypisać wszystkie papiery wartościowe, które chcemy przenieść na rachunek w XTB. W tym celu należy podać symbol, ISIN (ang. International Securities Identification Number), giełdę notowania, a także liczbę przenoszonych papierów wartościowych. 

Numer ISIN wybranego papieru wartościowego znajdziesz na platformie xStation, w zakładce “Informacje o instrumencie” (znak “i” w panelu znajdującym się w lewym, górnym rogu wykresu):

numer ISIN ambra xstationNumer ISIN wybranego papieru wartościowego sprawdzisz za pomocą zakładki "Informacje o instrumencie" dostępnej w xStation.

Dlaczego warto przenieść swoje papiery wartościowe do XTB?

XTB to polski dom maklerski o zasięgu globalnym, który nadzorowany jest zarówno przez Komisję Nadzoru Finansowego jak i zagraniczne podmioty. W stale rozwijanej ofercie XTB można znaleźć akcje przeszło 3000 spółek notowanych na 16 największych giełdach świata. Co więcej, handel prawdziwymi akcjami oraz funduszami ETF w XTB odbywa się bez prowizji do kwoty 100 000 EUR obrotu miesięcznie. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10 EUR).

Dom maklerski XTB udostępnia notowania w czasie rzeczywistym całkowicie bezpłatnie, a wielokrotnie nagradzana i intuicyjna platforma transakcyjna xStation 5 z zaawansowanym skanerem spółek oraz funduszy ETF pomoże ci w doborze najlepszych walorów. Wersja mobilna xStation pozwoli ci z kolei na śledzenie swoich inwestycji gdziekolwiek jesteś. 

Przeniesienie papierów wartościowych - pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy krótką sekcję pytań i odpowiedzi, która pomoże ci przenieść swoje papiery wartościowe do XTB. Jeśli jednak masz dodatkowe pytania - skontaktuj się z nami

FAQ

Proces przeniesienia papierów wartościowych na rachunek w XTB trwa zazwyczaj kilka dni roboczych.

W udostępnionym przez XTB formularzu przeniesienia papierów wartościowych znajduje się miejsce na wpisanie 12 różnych instrumentów. Jeśli jednak chcesz przenieść akcje większej liczby spółek, wypełnij kolejny formularz.

Nie, dom maklerski XTB nie pobiera żadnych opłat za przeniesienie papierów wartościowych na rachunek xStation. Należy jednak pamiętać o tym, że opłaty mogą zostać pobrane przez podmioty trzecie dlatego ważnym jest, aby inwestor upewnił się co do ich wysokości jeszcze przed przeniesieniem papierów wartościowych do XTB. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata