Pákové obchodovanie | Investovanie s pákovým efektom – čo to je?

Čas čítania: 7 minute(s)

Pákové obchodovanie

Obsah:

  • Čo je finančná páka?
  • Obchodovanie s finančnou pákou
  • Maržové a pákové investovanie 
  • Komplexný príklad transakcie s pákovým efektom
  • Investovanie s pákovým efektom – inštrumenty
  • Obchodovanie s pákovým efektom – výhody a nevýhody

Pravdepodobne každý obchodník sa skôr či neskôr stretne s pojmom „finančná páka” a s možnosťou investovania na páku. Čo je teda obchodovanie s finančnou pákou? Aké sú potenciálne výhody pákového efektu a aké riziká so sebou prináša? Čo je to marža a „margin call“? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Čo je finančná páka?

Finančný pákový efekt ponúka možnosť investovať alebo kontrolovať oveľa väčšie finančné prostriedky, ako sú tie, ktorými v súčasnosti disponujete. V bežnom živote sú najobľúbenejšou formou finančnej páky úvery, ktoré umožňujú financovať oveľa väčšie investície, pričom disponujú napríklad 10 % alebo 20 % vlastných prostriedkov. Zvyšok je požičaný. Fungovanie tohto mechanizmu je na finančnom trhu trochu iné, ale jeho výsledok je veľmi podobný. Umožňuje získať potenciálne zisky z celej transakcie, pričom sa vkladá len zlomok vlastných prostriedkov.

Obchodovanie s finančnou pákou

Investovanie s pákovým efektom môže byť pre obchodníka výhodné, pretože na začiatku nemusí vlastniť veľký kapitál, aby mohol uzatvárať obchody s vysokou hodnotou. Súvisí to aj s rizikom, pretože čím vyššia je suma transakcie, tým výraznejší je vplyv trhových zmien na stav celého účtu a výsledok transakcie.

Ako príklad predstavíme túto situáciu na menovom páre EURUSD a pákovom efekte 1:30. To znamená, že obchodník môže mať pozíciu zodpovedajúcu 30 000 EUR, pričom vlastní len časť tejto sumy, konkrétne 1 000 EUR. Po otvoreníí takejto transakcie obchodná platforma automaticky overí, či je na účte aspoň 1 000 EUR na otvorenie pozície 0,3 lotu na CFD v EURUSD. Táto suma bude tvoriť maržu, ktorá bude podrobnejšie vysvetlená nižšie.

Výhody pákového efektu

Aké výhody prináša obchodníkovi pákový efekt? 

Ak sa v dôsledku investície zvýši cena CFD na EURUSD, čo prinesie obchodníkovi zisk 300 EUR, znamená to mieru návratnosti 30 % z investovanej sumy 1 000 EUR. Nebyť pákového efektu 1:30, obchodník by musel mať na účte 30 000 EUR a rovnaký potenciálny zisk 300 EUR by znamenal mieru návratnosti rovnajúcu sa 1 %. Vďaka pákovému efektu môžu byť miery výnosnosti investícií vyššie pri nižších vlastných vkladoch. To je však dvojsečná zbraň. V prípade poklesu výmenného kurzu a výsledku transakcie vo výške – 300 EUR obchodník stráca 30 % a z 1 000 EUR mu zostáva len 700 EUR.

Pákový efekt - výhody 2

Vyššie uvedený príklad predpokladá, že na účte je len toľko prostriedkov, aby pokryli maržu, čo je v skutočnosti veľmi zriedkavé. Obchodníci zvyčajne disponujú väčším objemom prostriedkov, ako je len požadované minimum, t. j. namiesto 1 000 EUR môže byť na účte napríklad 5 000 EUR. To poskytuje väčšiu flexibilitu a ponúka možnosť otvárať transakcie na viacerých trhoch súčasne.

Maržové a pákové investovanie 

Vráťme sa k marži, ktorá je kľúčovým prvkom investovania s pákovým efektom. Je známa aj ako záloha za obchod. Aby ste mohli otvoriť pozíciu vo výške 30 000 EUR s pákovým efektom 1:30, musíte si mať 1 000 EUR. To znamená, že môžete mať pozíciu v hodnote 30 000 EUR s 1 000 EUR vlastných prostriedkov, ktoré sú zložené ako marža, ktorá bola vytvorená na to, aby ste mohli využívať pákový efekt.
Marža sa často vyjadruje v percentách, čo automaticky ukazuje, akú maximálnu páku možno použiť. Ak je požadovaná marža pre daný inštrument 3,33 %, znamená to maximálnu možnú páku 30:1. V prípade 5 % bude pákový efekt 20:1 a v prípade 10 % to je 10:1. Teda čím nižšie percento predstavuje marža, tým väčší pákový efekt je možné použiť na otvorenie väčšej transakcie a naopak.

Čo ak transakcia nedopadne podľa očakávaní?  

Keď sa marža pre pozíciu začne zmenšovať, dostanete informáciu o potrebe jej doplnenia, teda pôjde o takzvaný margin call. V opačnom prípade, ak sa trh bude naďalej pohybovať nesprávnym smerom, transakcia sa automaticky uzavrie. V prípade obchodovania s pákovým efektom na mnohých inštrumentoch a trhoch by preto mala byť výška marže vždy kontrolovaná, pretože je rozhodujúca pre udržanie pozície.

Komplexný príklad transakcie s pákovým efektom

Máte účet v USD a môžete obchodovať s hlavnými menovými pármi s maximálnou pákou 30:1, čo znamená, že každý vložený dolár vám dáva 30 USD na obchodovanie. Ako maržu musíte mať na účte 1 000 USD. To znamená, že na začiatku môžete otvoriť pozíciu maximálne za 30 000 USD (1 000 USD x 30) na CFD na hlavné menové páry.

Z vykonanej analýzy vyplýva, že výmenný kurz EURUSD môže zaznamenať pokles. V praxi to znamená, že sa plánuje predaj EUR a nákup USD. Rozhodnete sa na to vyčleniť 20 000 EUR – to je suma transakcie pri výmennom kurze EURUSD 1,3000, t. j. 1 EUR za 1,30 USD. Otvorenie krátkej pozície sa rovná vynaloženiu 20 000 EUR na nákup 26 000 USD s vloženou maržou 1 000 USD. To znamená, že efektívna páka predstavuje 26 000 USD / 1 000 USD marže, t. j. 26:1. To predstavuje využitie takmer celej marže.

Každý pip bude predstavovať pre danú pozíciu 2 USD. Celá marža by teda bola dosiahnutá, ak by sa výmenný kurz EURUSD zmenil o 500 pipov. Po chvíli výmenný kurz EURUSD klesne na 1,2700. Obchod uzavriete so ziskom 300 pipov, čo predstavuje 600 USD.

V klasickom prepočte ste predali 20 000 EUR a kúpili 26 000 USD pri výmennom kurze 1,30. Po poklese výmenného kurzu na 1,27 ste odkúpili 20 000 EUR za 25 400 USD. Rozdiel 26 000 - 25 400 predstavuje zisk. Vďaka pákovému efektu ste dosiahli mieru návratnosti investovaných 1 000 USD vo výške 60 % (600 USD). Nebyť pákového efektu, mohli by ste predať iba 769,23 EUR a kúpiť 1 000 USD. Pri výmennom kurze 1,2700 by ste mohli odkúpiť 769,23 EUR za 976,92 USD, čo by prinieslo zisk 23 USD. Zisk by bol teda 26-krát nižší.

Je potrebné pripomenúť, že v prípade zmeny výmenného kurzu opačným smerom sa vzniknuté straty zvyšujú podobným spôsobom pomocou pákového mechanizmu. To môže viesť k rýchlej strate investovaného kapitálu.

Investovanie s pákovým efektom – inštrumenty

Pákový efekt môžu využívať začínajúci aj skúsení obchodníci pri CFD na všetky triedy aktív. To znamená, že pákové obchodovanie je k dispozícii pre CFD na menové páry, komodity, akciové indexy, kryptomeny, dlhopisy, ETF a jednotlivé akcie. Medzi najobľúbenejšie pákové nástroje patria hlavné menové páry, ako napríklad: EURUSD, GBPUSD a USDJPY; komodity ako: zlato (XAUUSD), ropa (OIL.WTI) a káva (COFFEE); akciové indexy: DAX (DE30), S&P 500 (US500) a NASDAQ 100 (US100); kryptomeny, napríklad: Bitcoin (BITCOIN) a Ethereum (ETHEREUM); a CFD na akcie, napíkladr: Facebook (FB.US), Amazon (AMZN.US) a mnohé ďalšie.

Pákové obchodovanie - inštrumenty

Obchodovanie s pákovým efektom – výhody a nevýhody

Výhody finančnej páky

Navýšenie kapitálu

Finančná páka zvyšuje kapitál, ktorý je k dispozícii na obchodovanie na rôznych trhoch. Napríklad pri pákovom efekte 30:1 efektívne obchodujete s 60 000 USD, pričom máte k dispozícii len 2 000 USD. To znamená, že môžete prideliť väčšie sumy na rôzne pozície vo svojom portfóliu. Nezabudnite však, že to so sebou prináša aj väčšie riziko.

Metóda na nízku volatilitu

Obdobia nízkej volatility môžu byť pre obchodníkov obzvlášť únavné kvôli malým zmenám cien. Vďaka pákovým transakciám však môžu obchodníci potenciálne generovať väčšie zisky aj počas období nízkej volatility na trhu. V takom prípade môže aj malá zmena ceny alebo výmenného kurzu znamenať väčšiu zmenu na účte obchodníka.

Nevýhody finančnej páky

Väčšie straty

Najdôležitejším rizikom spojeným s obchodovaním s pákovým efektom je skutočnosť, že podobne ako zisky, sa zvyšujú aj straty, keď sa trh vydá opačným smerom, ako sa predpokladalo. Finančná páka síce vyžaduje minimálne kapitálové výdavky, ale keďže výsledky obchodovania sú založené na celkovej veľkosti vami otvorenej pozície, straty môžu byť značné.

Margin call

Ak straty prekročia vami použitú maržu, zobrazí sa výzva na doplnenie marže. Vzhľadom na to, že pákový efekt zvyšuje straty, riziko margin callu bude existovať vždy a v prípade, že na účte nebudú nové dostupné prostriedky, pozície budú automaticky zatvorené so stratou.

 

 

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 
Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. 
Spoločnosť X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nenesie zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie klienta, najmä za získanie alebo predaj finančných nástrojov, vykonané na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré sú v nich uvedené, tieto informácie nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov.
 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet

Vyskúšajte oceňovanú platformu

Otvoriť reálny účet Vyskúšať testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk