Získajte úrok z neinvestovaných prostriedkov

Zatiaľ čo Vy čakáte na ideálnu investičnú príležitosť, my Vám vyplácame úroky.

V súčasnej dobe platia tieto sadzby

MenaPrvých 90 dní od uzavretia zmluvy (p.a.)Po uplynutí 90 dní od otvorenia účtu (p.a.)
EUR3.80%2.00%
USD5.00%2.50%

Platí od 11.12.2023

Historické sadzby nájdete tu.

Často kladené otázky

Máte ešte nejaké otázky?

XTB vypláca úroky z neinvestovaných prostriedkov na účte. Úroková sadzba sa vypočítava denne a vypláca sa mesačne do piatich dní nasledujúceho mesiaca. Nie je potrebné vykonávať žiadne úkony, pretože úročenie sa aktivuje automaticky u všetkých klientov s neinvestovaným zostatkom peňažných prostriedkov. Nie je požadovaná žiadna minimálna ani maximálna výška voľných prostriedkov.
Sadzby sú variabilné a môžu sa meniť raz týždenne.
Úroky sa počítaju z voľných prostriedkov na obchodnom účte každý deň o 23:59:59.
Úroky sú vyplácané na Váš účet do 5 pracovných dní od konca kalendárneho mesiaca.
Nie je potrebné vykonávať žiadne úkony, pretože úroková sadzba sa aktivuje automaticky u všetkých klientov s neinvestovaným zostatkom hotovosti. Nie je vyžadovaná žiadna minimálna ani maximálna výška voľných prostriedkov.
Nie, nie je požadovaná žiadna minimálna ani maximálna výška voľných prostriedkov.
V závislosti na tom, či ste fyzická alebo právnická osoba, daňový rezident alebo nie, môžu daňové predpisy platné vo Vašej krajine stanoviť odlišné pravidlá pre zdanenie úrokov. Vo väčšine prípadov môže byť suma úrokov predmetom paušálnej dane z príjmu, ktorú XTB S.A. (priamo alebo prostredníctvom svojich zahraničných pobočiek) zrazí a odvedie príslušnému daňovému úradu podľa sadzieb platných v čase, keď sú úroky prevedené na Váš obchodný účet v súlade s platnými právnymi predpismi. Vo svojom mesačnom výpise si budete môcť skontrolovať výšku zrazenej dane. Pokiaľ nie ste daňovým rezidentom na Slovensku, ste povinní si tiež overiť daňové predpisy záväzné v krajine Vášho daňového rezidentstva, pretože Vám môžu ukladať ďalšie daňové povinnosti.
Ponuka sa líši v závislosti od dĺžky spolupráce klienta s XTB. Vyššie uvedená tabuľka ukazuje dve rôzne úrokové sadzby pre danú menu. Druhý stĺpec sa týka všetkých klientov, ktorí uzatvorili prvú zmluvu v posledných 90 dňoch. Tretí sa týka všetkých klientov, ktorí majú u XTB účet dlhšie ako 90 dní.
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta