Informácie pre klientov

utorok - 19. júna 2018

Vážení Zákazníci,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch OIL, OILs, OILs+, OILs. a OILs.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. cca -0.45 USD

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty.

Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodnej seansy na danom inštrumente.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi Limit a Stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Tím XTB

Rolovania:

19.06 – OILs, OILs., OILs.., OILs+

21.06 – NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+

Z dôvodu sviatkov bude obchodovanie s týmito nástrojmi zrušené:

18.06 – CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp.,  HKComp.., HKComp+

Dividendy indexy Cash:

18.06 – US100.cash, US500.cash

20.06 – US500.cash, UK100.cash, FRA40.cash

21.06 – US500.cash, SPA35.cash

22.06 – SPA35.cash

Korporátne události pre akcie CFD, ETF CFD, syntetické akcie a hotovostné akcie oznámené do 17. júna 2018.

Dividendy akcie CFD:

> Dividendy ohlásené od poslednej aktualizácie: 19.06 – AAXJ.US, DUST.US, ECH.US, EEM.US, EFA.US, ERX.US, EWG.US, EWJ.US, EWP.US, EWQ.US, EWU.US, EWW.US,
EWZ.US, FXI.US, IEV.US, INDA.US, NUGT.US, TUR.US

18.06 – AAN.US, AGL.IT, AMT.US, CDK.US, DWNI.DE, ECL.US, EXO.IT, H.US, PST.IT, REP1.ES, SPY5.UK, SRG.IT, STM.FR, STM.IT, TRN.IT, UDVD.UK, VNQ.US, QQQ.US, SPLV.US

19.06 – A3M.ES, ATC.PL, AVGO.US, CINF.US, LVS.US, STX.US, TIF.US, TUP.US, AAXJ.US, DUST.US, ECH.US, EEM.US, EFA.US, ERX.US, EWG.US, EWJ.US, EWP.US, EWQ.US, EWU.US, EWW.US,
EWZ.US, FXI.US, IEV.US, INDA.US, NUGT.US, TUR.US

20.06 – ILD.FR, SNV.US, TSS.US

21.06 – AAP.US, BNR.DE, BYG.UK, CA.FR, CB.US, CPG.UK, EDIN.UK, EXP.US, EXPN.UK, FLS.US, FRT.US, HRB.US, LAND.UK, MTO.UK, OPL.PL, PAY.UK, PM.US, RNO.FR, TATE.UK, TCH.FR, TTC.US, UU.UK

22.06 – 1AT.PL, ACS.ES, EQR.US, FDX.US, IFF.US, JCI.US, PBA.US, WDI.DE

Sviatky v nasledujúcom týždni:

Dňa 22. júna nebude možné obchodovať akcie CFD, syntetické akcie a hotovostné akcie založené na fínskych a švédskych akciách.

Upozorňujeme, že korporátne udalosti (dividendy, emisné práva, rozdelenie akcií, zlúčenie ap.) sa zverejňujú denne a nemusia byť súčasťou vyššie uvedeného zoznamu.

S pozdravom
Tím XTB

pondelok - 18. júna 2018

Rolovania:

19.06 – OILs, OILs., OILs.., OILs+

21.06 – NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+

Z dôvodu sviatkov bude obchodovanie s týmito nástrojmi zrušené:

18.06 – CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp.,  HKComp.., HKComp+

Dividendy indexy Cash:

18.06 – US100.cash, US500.cash

20.06 – US500.cash, UK100.cash, FRA40.cash

21.06 – US500.cash, SPA35.cash

22.06 – SPA35.cash

Korporátne události pre akcie CFD, ETF CFD, syntetické akcie a hotovostné akcie oznámené do 17. júna 2018.

Dividendy akcie CFD:

> Dividendy ohlásené od poslednej aktualizácie: 18.06 – QQQ.US, SPLV.US

18.06 – AAN.US, AGL.IT, AMT.US, CDK.US, DWNI.DE, ECL.US, EXO.IT, H.US, PST.IT, REP1.ES, SPY5.UK, SRG.IT, STM.FR, STM.IT, TRN.IT, UDVD.UK, VNQ.US, QQQ.US, SPLV.US

19.06 – A3M.ES, ATC.PL, AVGO.US, CINF.US, LVS.US, STX.US, TIF.US, TUP.US

20.06 – ILD.FR, SNV.US, TSS.US

21.06 – AAP.US, BNR.DE, BYG.UK, CA.FR, CB.US, CPG.UK, EDIN.UK, EXP.US, EXPN.UK, FLS.US, FRT.US, HRB.US, LAND.UK, MTO.UK, OPL.PL, PAY.UK, PM.US, RNO.FR, TATE.UK, TCH.FR, TTC.US, UU.UK

22.06 – 1AT.PL, ACS.ES, EQR.US, FDX.US, IFF.US, JCI.US, PBA.US, WDI.DE

Sviatky v nasledujúcom týždni:

Dňa 22. júna nebude možné obchodovať akcie CFD, syntetické akcie a hotovostné akcie založené na fínskych a švédskych akciách.

Upozorňujeme, že korporátne udalosti (dividendy, emisné práva, rozdelenie akcií, zlúčenie ap.) sa zverejňujú denne a nemusia byť súčasťou vyššie uvedeného zoznamu.

S pozdravom
Tím XTB

piatok - 15. júna 2018

Vážený Zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať o vyradení Opcií z ponuky XTB, ako aj o zmenách nižšie uvedených dokumentov:

-          Tabuľka zúčtovacích záloh

-          Špecifikačná tabuľka Finančných nástrojov

-          Tabuľka poplatkov a provízií

Spoločnosť XTB vyraďuje z ponuky Opcie, a to v dôsledku stanoviska “ESMA”. Rozhodnutie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (č. 2018/795) zo dňa 22. mája 2018 spočíva v zákaze ponúkania, predaja a distribúcie binárnych opcií v rámci Európskej Únie, a to v súlade s článkom 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 600/2014.

V tejto súvislosti bude obchodovanie s Opciami od 2. júla 2018 nedostupné, ako pre Neprofesionálnych, tak aj pre Profesionálnych klientov XTB.

Zmeny Tabuľky zúčtovacích záloh, Špecifikačnej tabuľky Finančných nástrojov a Tabuľky poplatkov a provízií vojdú do platnosti 26. júna 2018.

Najdôležitejšie zmeny zahŕňajú okrem iného aj zmeny poplatkov v Tabuľke poplatkov a provízií na Akciách CFD, Syntetických akciách a inštrumentoch OMI. Špecifikačná tabuľka bola rozdelená do dvoch samostatných tabuliek, ktoré obsahujú zmeny niektorých Finančných inštrumentov. Tabuľka zúčtovacích záloh bola prispôsobená ponuke zameranej na Profesionálnych klientov.

Tím XTB

-----------------------------------------------------------------------------

PRÁVNE UPOZORNENIE

V súlade s ustanovením 16.18 Obchodných podmienok (ďalej len "OP") Zákazník, ktorý nesúhlasí so zmenami OP uvedených v bodoch 16.10-16.12 OP (t.j. Tabuľky podmienok, Stratégia vykonávania pokynov, Deklarácia investičného rizika a ďalšie dokumenty, ktoré upravujú podmienky spolupráce medzi Zákazníkom a XTB) má právo Zmluvu vypovedať a požiadať o zrušenie niektorého alebo všetkých Účtov s okamžitou platnosťou.
 

Rolovania:

19.06 – OILs, OILs., OILs.., OILs+

21.06 – NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+

Z dôvodu sviatkov bude obchodovanie s týmito nástrojmi zrušené:

18.06 – CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp.,  HKComp.., HKComp+

Dividendy indexy Cash:

18.06 – US100.cash, US500.cash

20.06 – US500.cash, UK100.cash, FRA40.cash

21.06 – US500.cash, SPA35.cash

22.06 – SPA35.cash

Korporátne události pre akcie CFD, ETF CFD, syntetické akcie a hotovostné akcie oznámené do 15. júna 2018.

Dividendy akcie CFD:

18.06 – AAN.US, AGL.IT, AMT.US, CDK.US, DWNI.DE, ECL.US, EXO.IT, H.US, PST.IT, REP1.ES, SPY5.UK, SRG.IT, STM.FR, STM.IT, TRN.IT, UDVD.UK, VNQ.US

19.06 – A3M.ES, ATC.PL, AVGO.US, CINF.US, LVS.US, STX.US, TIF.US, TUP.US

20.06 – ILD.FR, SNV.US, TSS.US

21.06 – AAP.US, BNR.DE, BYG.UK, CA.FR, CB.US, CPG.UK, EDIN.UK, EXP.US, EXPN.UK, FLS.US, FRT.US, HRB.US, LAND.UK, MTO.UK, OPL.PL, PAY.UK, PM.US, RNO.FR, TATE.UK, TCH.FR, TTC.US, UU.UK

22.06 – 1AT.PL, ACS.ES, EQR.US, FDX.US, IFF.US, JCI.US, PBA.US, WDI.DE

Sviatky v nasledujúcom týždni:

Dňa 22. júna nebude možné obchodovať akcie CFD, syntetické akcie a hotovostné akcie založené na fínskych a švédskych akciách.

Upozorňujeme, že korporátne udalosti (dividendy, emisné práva, rozdelenie akcií, zlúčenie ap.) sa zverejňujú denne a nemusia byť súčasťou vyššie uvedeného zoznamu.

S pozdravom
Tím XTB

štvrtok - 14. júna 2018

Vážení Zákazníci,

dňa 14.06.2018 po ukončení obchodovania na inštrumentoch DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., POR20, POR20+, POR20., POR20.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20 nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

 - EU.50+, EU.50.., EU.50., EU.50, EU50 80 swapových bodov pre dlhé pozície; -80 swapových bodov pre krátke pozície

 - ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. 142 swapových bodov pre dlhé pozície; -142 swapových bodov pre krátke pozície

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 10 swapových bodov pre dlhé pozície; -10 swapových bodov pre krátke pozície

 - POR20+, POR20, POR20.., POR20. 8 swapových bodov pre dlhé pozície; -8 swapových bodov pre krátke pozície

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 87 swapových bodov pre dlhé pozície; -87 swapových bodov pre krátke pozície

 - UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ 665 swapových bodov pre dlhé pozície; -665 swapových bodov pre krátke pozície

 - RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. 242 swapových bodov pre dlhé pozície; -242 swapových bodov pre krátke pozície

 - W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 290 swapových bodov pre dlhé pozície; -290 swapových bodov pre krátke pozície

 - DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. 170 swapových bodov pre dlhé pozície; -170 swapových bodov pre krátke pozície

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 65 swapových bodov pre dlhé pozície; -65 swapových bodov pre krátke pozície

 - SUI20+, SUI20., SUI20.., SUI20 27 swapových bodov pre dlhé pozície; -27 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

nomorenewstoshow