Informácie pre klientov

štvrtok - 13. decembra 2018

Vážení Zákazníci,

dňa 13.12.2018 po ukončení obchodovania na inštrumentoch JAP225, JAP225+, JAP225., JAP225.. nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:           

 - JAP225, JAP225., JAP225+, JAP225.. 25 swapových bodov pre dlhé pozície; -25 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch JAP225, JAP225+, JAP225., JAP225.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný. Rozdiel ceny kontraktu je:

  • JAP225, JAP225., JAP225+, JAP225.. cca -25 indexových bodov

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

XTB

streda - 12. decembra 2018

Vážení Zákazníci,

dňa 12.12.2018 po ukončení obchodovania na inštrumentoch AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., USDIDX, USDIDX+, USDIDX.. nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:           

 - AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 39 swapových bodov pre dlhé pozície; -39 swapových bodov pre krátke pozície

 - USDIDX.., USDIDX+, USDIDX 515 swapových bodov pre dlhé pozície; -515 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB     

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., USDIDX, USDIDX+, USDIDX.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný. Rozdiel ceny kontraktu je:

  • USDIDX.., USDIDX+, USDIDX cca -0.525 indexových bodov
  • AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 cca -75 indexových bodov

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

XTB

utorok - 11. decembra 2018

Vážení Zákazníci,

dňa 11.12.2018 po ukončení obchodovania na inštrumentoch BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., KOSP200, KOSP200+, KOSP200., KOSP200.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX 80 swapových bodov pre dlhé pozície; -80 swapových bodov pre krátke pozície

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -18 swapových bodov pre dlhé pozície; 18 swapových bodov pre krátke pozície

 - KOSP200., KOSP200.., KOSP200, KOSP200+ 29 swapových bodov pre dlhé pozície; -29 swapových bodov pre krátke pozície

 - BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. -787 swapových bodov pre dlhé pozície; 787 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., KOSP200, KOSP200+, KOSP200., KOSP200.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

  • KOSP200., KOSP200.., KOSP200, KOSP200+ cca -3.0 indexových bodov
  • OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ cca 0.19 USD
  • VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX cca -0.66 indexových bodov
  • BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. cca 800 indexových bodov

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

XTB

nomorenewstoshow