Informácie pre klientov

štvrtok - 19. mája 2022
21:14

Rollover on FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35

Today, there is a change of delivery date for FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -92 swap points for long position; 92 swap points for short position

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 95 swap points for long position; -95 swap points for short position

 - OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. 240 swap points for long position; -240 swap points for short position

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 480 swap points for long position; -480 swap points for short position

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 25 swap points for long position; -25 swap points for short position

XTB

10:55

Rollover na FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 (predpoklad)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentu FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. a SPA35 nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Aktuálny rozdiel ceny medzi nasledujúcim kontraktom je:

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. cca. -2.17 USD

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS cca. 0.090 USD

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ cca. -1.05 indexového bodu

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ cca. -24 indexových bodov

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ cca. -48.0 indexových bodov

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude pre nižšia resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajícími pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Dôležité:

Majte na pamäti, že po výpočte swapových bodov (ktoré sú vyjadrené na základe dvoch podkladových aktív) sa zmení hodnota finančných údajov na účte Zákazníka. Pri veľmi veľkej báze sa môže stať, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižšia, ako je potrebné. V takom prípade sa začne automatické uzatváranie pozícií, počnúc pozíciou, ktorá generuje najnižší finančný výsledok, a bude pokračovať až do okamihu, keď sa dosiahne požadovaná ÚROVEŇ MARŽE. Zákazníci by mali upraviť aj svoje aktívne čakajúce objednávky. Ak sa Zákazníkom nastavená úroveň pokynu nachádza v medzere (gape) súvisiacej s rolloverom, pokyn sa vykoná za otváraciu cenu inštrumentu. Aby sa predišlo tejto situácii, ČAKAJÚCE OBJEDNÁVKY musia byť odstránené pred koncom obchodnej seansy inštrumentu v deň rolloveru.

Tím XTB

utorok - 17. mája 2022
19:27

Rollover VIET30 (skutočnosť)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch VIET30 nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

 - VIET30 -9 swapových bodov pre dlhé pozície; 9 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

12:25

Rollover VIET30 (predpoklad)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentu VIET30 nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Aktuálny rozdiel ceny medzi nasledujúcim kontraktom je:

- VIET30 cca. 0.9 indexového bodu

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude pre nižšia resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajícími pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Dôležité:

Majte na pamäti, že po výpočte swapových bodov (ktoré sú vyjadrené na základe dvoch podkladových aktív) sa zmení hodnota finančných údajov na účte Zákazníka. Pri veľmi veľkej báze sa môže stať, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižšia, ako je potrebné. V takom prípade sa začne automatické uzatváranie pozícií, počnúc pozíciou, ktorá generuje najnižší finančný výsledok, a bude pokračovať až do okamihu, keď sa dosiahne požadovaná ÚROVEŇ MARŽE. Zákazníci by mali upraviť aj svoje aktívne čakajúce objednávky. Ak sa Zákazníkom nastavená úroveň pokynu nachádza v medzere (gape) súvisiacej s rolloverom, pokyn sa vykoná za otváraciu cenu inštrumentu. Aby sa predišlo tejto situácii, ČAKAJÚCE OBJEDNÁVKY musia byť odstránené pred koncom obchodnej seansy inštrumentu v deň rolloveru.

Tím XTB

pondelok - 16. mája 2022
16:38

-

-

15:04

Zastavené obchodovanie titulu WHEAT

Vážený Zákazník,

z dôvodu prekročenia horných limitov bolo obchodovanie titulu WHEAT dočasne zastavené na podkladových burzách. Obchodovanie bude obnovené čo najskôr.

Tím XTB

nomorenewstoshow