Informácie pre klientov

sobota - 19. októbra 2024
9:00

.

 

 

utorok - 18. júna 2024
15:45

Rollover AUS200, MEXComp, WHEAT (predpoklad)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch AUS200, MEXComp a WHEAT nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Aktuálny rozdiel ceny medzi nasledujúcim kontraktom je:

- WHEAT cca 19.00 USD

- MEXComp cca 910 indexových bodov

- AUS200 cca -11 indexových bodov

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude:
- MEXComp, WHEAT vyššia o príslušné hodnoty
- AUS200 nižšia o príslušné hodnoty

Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Tieto informácie platia pre vyššie uvedené inštrumenty dostupné vo všetkých ponukách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy inštrumentov v jednotlivých ponukách sa môžu mierne líšiť.

Podrobný zoznam všetkých názvov instrumentov je k dispozícii v TABUĽKE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Dôležité:

Majte na pamäti, že po výpočte swapových bodov (ktoré sú vyjadrené na základe dvoch podkladových aktív) sa zmení hodnota finančných údajov na účte Zákazníka. Pri veľmi veľkej báze sa môže stať, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižšia, ako je potrebné. V takom prípade sa začne automatické uzatváranie pozícií, počnúc pozíciou, ktorá generuje najnižší finančný výsledok, a bude pokračovať až do okamihu, keď sa dosiahne požadovaná ÚROVEŇ MARŽE. Zákazníci by mali upraviť aj svoje aktívne čakajúce objednávky. Ak sa Zákazníkom nastavená úroveň pokynu nachádza v medzere (gape) súvisiacej s rolloverom, pokyn sa vykoná za otváraciu cenu inštrumentu. Aby sa predišlo tejto situácii, ČAKAJÚCE OBJEDNÁVKY musia byť odstránené pred koncom obchodnej seansy inštrumentu v deň rolloveru.

Tím XTB

pondelok - 17. júna 2024
1:15

Rollover NATGAS, SOYBEAN, SOYOIL (skutočnosť)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch NATGAS, SOYBEAN, SOYOIL nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

- SOYBEAN 2750 swapových bodov pre dlhé pozície; -2750 swapových bodov pre krátke pozície

- NATGAS -79 swapových bodov pre dlhé pozície; 79 swapových bodov pre krátke pozície

- SOYOIL -16 swapových bodov pre dlhé pozície; 16 swapových bodov pre krátke pozície

Tieto informácie platia pre vyššie uvedené inštrumenty dostupné vo všetkých ponukách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy inštrumentov v jednotlivých ponukách sa môžu mierne líšiť. Podrobný zoznam všetkých názvov instrumentov je k dispozícii v TABUĽKE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Tím XTB

16:55

Vyhlásenie k výpadku 17. júna 2024

V pondelok 17. júna medzi 15:31 a 15:57 bola naša platforma pre Zákazníkov nedostupná. Počas otvorenia amerického trhu sme od nášho poskytovateľa dostali nesprávne kotácie pre všetky americké akcie, čo umelo spustilo automatické transakcie a narušilo fungovanie obchodného servera. V dôsledku toho sa Zákazníci nemohli prihlásiť do svojich účtov.

Chápeme, že zodpovednosť za fungovanie platformy nesie spoločnosť XTB, a za vzniknutú situáciu sa hlboko ospravedlňujeme. Všetky chybné príkazy boli okamžite opravené.

Dnešný problém má rovnakú technickú príčinu ako výpadok z 12. júna. Následne sme spustili špeciálny tím, ktorý identifikoval hlavnú príčinu problémov a replikoval ju v testovacích prostrediach. V súčasnosti pracujeme na trvalom riešení a jeho rýchlom nasadení do produkcie. Zároveň predpokladáme, že do septembra dokončíme viac ako šesťmesačný projekt modernizácie obchodného servera, čím výrazne zlepšíme jeho kapacitu pre rýchlejšie škálovanie a platforma XTB sa tak stane trvalo odolnou voči náhlym zmenám v objemoch transakcií.

Žiadame všetkých používateľov, ktorých sa táto situácia týka, aby podávali reklamácie elektronicky prostredníctvom formulára dostupného v Profile investora.

11:17

Rollover NATGAS, SOYBEAN, SOYOIL (predpoklad)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch NATGAS, SOYBEAN a SOYOIL nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Aktuálny rozdiel ceny medzi nasledujúcim kontraktom je:

- SOYBEAN cca -27.25 USD

- NATGAS cca 0.079 USD

- SOYOIL cca 0.31 USD

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude:
- NATGAS, SOYOIL vyššia o príslušné hodnoty
- SOYBEAN nižšia o príslušné hodnoty

Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Tieto informácie platia pre vyššie uvedené inštrumenty dostupné vo všetkých ponukách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy inštrumentov v jednotlivých ponukách sa môžu mierne líšiť.

Podrobný zoznam všetkých názvov instrumentov je k dispozícii v TABUĽKE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Dôležité:

Majte na pamäti, že po výpočte swapových bodov (ktoré sú vyjadrené na základe dvoch podkladových aktív) sa zmení hodnota finančných údajov na účte Zákazníka. Pri veľmi veľkej báze sa môže stať, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižšia, ako je potrebné. V takom prípade sa začne automatické uzatváranie pozícií, počnúc pozíciou, ktorá generuje najnižší finančný výsledok, a bude pokračovať až do okamihu, keď sa dosiahne požadovaná ÚROVEŇ MARŽE. Zákazníci by mali upraviť aj svoje aktívne čakajúce objednávky. Ak sa Zákazníkom nastavená úroveň pokynu nachádza v medzere (gape) súvisiacej s rolloverom, pokyn sa vykoná za otváraciu cenu inštrumentu. Aby sa predišlo tejto situácii, ČAKAJÚCE OBJEDNÁVKY musia byť odstránené pred koncom obchodnej seansy inštrumentu v deň rolloveru.

Tím XTB

piatok - 14. júna 2024
12:02

Rollovery, sviatky a dividendy v nasledujúcom týždni

 

Deriváty CFD - Forex, Komodity, Indexy, Kryptomeny

Rollovery

17.06

Pondelok

18.06

Utorok

19.06

Streda

          20.06

Štvrtok

21.06

Piatok

NATGAS

AUS200

HKComp

AUT20

-

SOYBEAN

MEXComp

CHNComp

DE30

-

SOYOIL

WHEAT

OIL

DE40

-

-

-

US30

EU50

-

-

-

US100

FRA40

-

-

-

US500

ITA40

-

-

-

US2000

NED25

-

-

-

-

SPA35

-

-

-

-

SUI20

-

-

-

-

UK100

-

-

-

-

W20

-

 

Dividendy

17.06

Pondelok

18.06

Utorok

19.06

Streda

          20.06

Štvrtok

21.06

Piatok

CHNcash

CH50cash

-

-

CH50cash

CHN.cash

HK.cash

-

-

-

HK.cash

AU200.cash

-

-

-

CH50cash

-

-

-

-

 

Sviatky (zmena obchodných hodín - SEČ)

Inštrument

17.06

Pondelok

18.06

Utorok

19.06

Streda

  20.06

Štvrtok

21.06

Piatok

CATTLE

-

-

Neobchoduje sa

-

-

COCOA

-

-

Neobchoduje sa

-

-

COFFEE

-

-

Neobchoduje sa

-

-

CORN

-

-

Neobchoduje sa

-

-

COTTON

-

-

Neobchoduje sa

-

-

GASOLINE

-

-

Obchoduje sa do 20:30

-

-

GOLD

-

-

Obchoduje sa do 20:30

-

-

JP225

-

-

Obchoduje sa do 19:00

-

-

LEANHOGS

-

-

Neobchoduje sa

-

-

LSGASOIL

-

-

Obchoduje sa do 19:30

-

-

NATGAS

-

-

Obchoduje sa do 20:30

-

-

OIL

-

-

Obchoduje sa do 19:30

-

-

OIL.WTI

-

-

Obchoduje sa do 20:30

-

-

PALLADIUM

-

-

Obchoduje sa do 20:30

-

-

PLATINUM

-

-

Obchoduje sa do 20:30

-

-

SILVER

-

-

Obchoduje sa do 20:30

-

-

SOYBEAN

-

-

Neobchoduje sa

-

-

SOYOIL

-

-

Neobchoduje sa

-

-

SUGAR

-

-

Neobchoduje sa

-

-

TNOTE

-

-

Obchoduje sa do 19:00

-

-

USDINR

Neobchoduje sa

-

-

-

-

USDCLP

-

-

-

Neobchoduje sa

-

US100

-

-

Obchoduje sa do 19:00

-

-

US2000

-

-

Obchoduje sa do 19:00

-

-

US30

-

-

Obchoduje sa do 19:00

-

-

US500

-

-

Obchoduje sa do 19:00

-

-

USDIDX

-

-

Obchoduje sa do 19:00

-

-

VIX

-

-

Obchoduje sa do 17:30

-

-

WHEAT

-

-

Neobchoduje sa

        -

-

 

Tieto informácie platia pre vyššie uvedené inštrumenty dostupné vo všetkých ponukách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy inštrumentov v jednotlivých ponukách sa môžu mierne líšiť. Podrobný zoznam všetkých názvov instrumentov je k dispozícii v TABUĽKE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH

 

Nástroje OMI, CFD na akcie, CFD na ETF, Syntetické akcie

Dividendy, emisné práva, rozdelenia a zlúčenia:

17.06 - dividendy na Amica SA (AMC.PL), iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS (Dist EUR) (APSDEX.DE), ARMOUR Residential REIT Inc (ARR.US), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.US), DTE Energy Co (DTE.US), Eastman Chemical Co (EMN.US), Eagle Materials Inc (EXP.US), Flow Traders (FLOW.NL), Garmin Ltd (GRMN.US), Huntington Bancshares Inc (HBAN.US), Hudson Pacific Properties Inc (HPP.US), Horizon Technology Finance Corp (HRZN.US), Iron Mountain Inc (IRM.US), KBR Inc (KBR.US), Lamar Advertising Co - class A  (LAMR.US), Merck & Co Inc (MRK.US), Paramount Global - class B (PARA.US), Pembina Pipeline Corp (PBA.US), Prologis Inc (PLD.US), Seco/Warwick SA (SWG.PL), iShares EURO STOXX 50 UCITS (Dist EUR) (SX5EEX.DE), iShares STOXX Europe 600 UCITS (Dist EUR) (SXXPIEX.DE), Teck Resources Ltd - class B (TECK.US), UnitedHealth Group Inc (UNH.US),  Paramount Global - class B (VIAC.US), Vertiv Holdings Co - class A (VRT.US)

18.06 - dividendy na Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA (A3M.ES), Acciona Energias Renova (ANE.ES), Amphenol Corp - class A  (APH.US), Cincinnati Financial Corp (CINF.US), Ecolab Inc (ECL.US), Gladstone Investment Corp (GAIN.US), Gaztransport Et Technigaz SA (GTT.FR), Hewlett Packard Enterprise Co (HPE.US), Lena Lighting SA (LEN.PL), Lam Research Corp (LRCX.US), SouthWest Airlines Co (LUV.US), Oponeo.pl SA (OPN.PL), PulteGroup Inc (PHM.US), Rent-A-Center Inc (RCII.US), Total SE - ADR (TOT.US), Toro Co (TTC.US), TotalEnergies SE - ADR (TTE.US), Upbound Group Inc (UPBD.US), Vistra Energy Corp (VST.US)

19.06 - dividendy na Banco Comercial Portugues SA (BCP.PT), Jenoptik AG (JEN.DE), Telefonica Deutschland Holding AG (O2D.DE), Shoper SA (SHO.PL), Wawel SA (WWL.PL)

20.06 - dividendy na Airtel Africa PLC (AAF.UK), Asseco Poland SA (ACP.PL), Best Buy Co Inc (BBY.US), British Land Co PLC (BLND.UK), CD Projekt SA (CDR.PL), Cloud Technologies SA (CLD.PL), Dine Brands Global Inc (DIN.US), Experian PLC (EXPN.UK), Grieg Seafood ASA (GSF.NO), 3i Group PLC (III.UK), LTC Properties Inc (LTC.US), Mangata Holding SA (MGT.PL), MPC Container Ships ASA (MPCC.NO), Persimmon PLC (PSN.UK), Synovus Financial Corp (SNV.US), Seagate Technology PLC (STX.US), Tate & Lyle PLC (TATE.UK), United Utilities Group PLC (UU.UK), UWM Holdings Corp - class A (UWMC.US)

21.06 - dividendy na Befesa SA (BFSA.DE), Cyber_Folks SA (CBF.PL), Creepy Jar SA (CRJ.PL), SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (Dist USD) (DIA.US), Federal Realty Investment Trus (FRT.US), GFT Technologies SE (GFT.DE), Grupa Pracuj SA (GPP.PL), International Flavors & Fragra (IFF.US), Main Street Capital Corp (MAIN.US), SPDR S&P Midcap 400 (Dist USD) (MDY.US), Playtika Holding Corp (PLTK.US), Restaurant Brands International Inc (QSR.US), R22 SA (R22.PL), SPDR S&P 500 Trust (Dist USD) (SPY.US), Tarczynski SA (TAR.PL), Vanguard Total World Stock Index Fund (Dist USD) (VT.US)


V nasledujúcom týždni nie sú žiadne sviatky.


Berte prosím na zreteľ, že prezentované korporátne akcie sa môžu zmeniť (môžu byť oznámené nové korporátne akcie a existujúce môžu byť zrušené). Všetky aktualizované korporátne akcie sú dostupné v xStation v informáciach o inštrumente..


Zmeny v ponuke akcií 06.06 - 13.06
Nižšie nájdete nové akcie dostupné na xStation:

Akcie:
Swissquote Group Holding SA (SQN.CH),
Akcie CFD:
Swissquote Group Holding SA (SQN.CH),

XTB

 

There is no more news to show
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk