Informácie pre klientov

pondelok - 15. októbra 2018

Vážení Zákazníci, 


dovoľujeme si Vás informovať, že na trhu Xetra (MIC:XETR) sme aktuálne zaznamenali technické komplikácie. Nad riešením vzniknutej situácie sa pracuje a hneď, ako sa technická chyba odstráni, bude znova možné bezproblémovo obchodovať. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


Tím XTB

piatok - 12. októbra 2018

Vážení Zákazníci,

informujeme, že 13. októbra zavádzame nový spôsob výpočtu poplatkov.

V predchádzajúcom modeli sa poplatok za otvorenie a zatvorenie pozície odpočíta od zostatku v momente uzatvorenia pozície.

V novom modeli budú poplatky vypočítané ihneď po aktivácii pozície.

Táto zmena sa vzťahuje na nové aj existujúce pozície, ale bez konečného efektu na obchodný účet.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

S pozdravom
Tím XTB

Rolovania:

16.10 – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+

18.10 – FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+

 

Zrušené obchodovanie vzhľadom na štátne sviatky:

15.10 – USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+

17.10 – HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+

Dividendy indexy cash:

15.10 – US500.cash

16.10 – US500.cash

17.10 – US30.cash, US500.cash, EU50.cash, SPA35.cash, UK100.cash

18.10 - US30.cash, US500.cash, SPA35.cash

19.10 - US500.cash

Korporátne události pre akcie CFD, ETF CFD, syntetické akcie a hotovostné akcie oznámené do 12. októbra 2018

Dividendy akcie CFD:

15.10 – IEX.US, OC.US, ORCL.US, RPM.US

16.10 – CAG.US, EOG.US, PNC.US

17.10 - ACN.US, AYI.US, MRL.ES

18.10 - BA.UK, CBRL.US, CL.US, FL.US, INTU.UK, LEN.US, PG.US, PKI.US, PNR.US, SAGA.UK, SAN1.ES, SMIN.UK, TEL.NO

19.10 - APA.US, CAT.US, CPI.UK, HRL.US, MERY.FR, TELIA.SE, TELIA1.FI


Upozorňujeme, že korporátne udalosti (dividendy, emisné práva, rozdelenie akcií, zlúčenie ap.) sa zverejňujú denne a nemusia byť súčasťou vyššie uvedeného zoznamu.

XTB

štvrtok - 11. októbra 2018

Vážení Zákazníci,

dňa 11.10.2018 po ukončení obchodovania na inštrumentoch VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX 265 swapových bodov pre dlhé pozície; -265 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

Vážení Zákazníci,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch VOLX, VOLX+, VOLX. a VOLX.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX cca -2.05 indexových bodov

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Tím XTB

utorok - 9. októbra 2018

Vážení Zákazníci,

dňa 09.10.2018 po ukončení obchodovania na inštrumentoch  OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.. nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ 14 swapových bodov pre dlhé pozície; -14 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

nomorenewstoshow