Makroekonomický kalendár

August 2020
Čas
Dopad
Krajina
Ekonomický index
Obdobie
Predchádzajúci výsledok
Zverejnený výsledok
Odhad

Sorry, there are no events for this day.

You can choose a different date.

Sorry, there are no events for your criteria.

Please check the country and impact filters.

 • 02:30
  Spotrebiteľská dôvera (Westpac)
  august
  -6,1%
  -9,5%
  -
 • 03:30
  Mzdový index
  2. kvartál
  0,5% k/k
  0,2% k/k
  0,3% k/k
 • 04:00
  Komentár k menovej politike
  2. kvartál
  -
  -
  -
 • 04:00
  Rozhodnutie o úrokových sadzbách
  august
  0,25%
  0,25%
  0,25%
 • 08:00
  HDP s.a. - rev.
  2. kvartál
  -1,7% y/y
  -21,7% y/y
  -22,5% y/y
 • 08:00
  HDP s.a. - rev.
  2. kvartál
  -2,2% k/k
  -20,4% k/k
  -20,9% k/k
 • 08:00
  Obchodná bilancia
  jún
  -2,8 mld. GBP
  -5,12 mld. GBP
  -4,75 mld. GBP
 • 08:00
  Priemyselná výroba
  jún
  -20,0% y/y
  -12,5% y/y
  -13,1% y/y
 • 08:00
  Priemyselná výroba
  jún
  6,0% m/m
  9,3% m/m
  9,4% m/m
 • 08:00
  Index spotrebiteľských cien (CPI)
  júl
  2,6% y/y
  2,8% y/y
  2,8% y/y
 • 08:00
  Priemyselná produkcia s.a.
  jún
  15,1% m/m
  16,2% m/m
  -
 • 09:00
  Priemyselná produkcia n.s.a. - kon.
  jún
  -30,9% y/y
  -
  -7,8% y/y
 • 09:00
  Priemyselná produkcia w.d.a. - kon.
  jún
  -27,8% y/y
  -
  -12,2% y/y
 • 09:00
  Priemyselná produkcia s.a. - kon.
  jún
  16,1% m/m
  -
  17,1% m/m
 • 11:00
  Priemyselná produkcia w.d.a.
  jún
  -20,9% y/y
  -
  -11,6% y/y
 • 11:00
  Priemyselná produkcia s.a.
  jún
  12,4% m/m
  -
  10,0% m/m
 • 11:00
  Index spotrebiteľských cien (CPI) - kon.
  júl
  -0,2% y/y
  -
  -0,3% y/y
 • 13:00
  Počet žiadostí o hypotéku
  týždeň
  -5,1%
  -
  -
 • 14:30
  Jadrový index spotrebiteľských cien (CPI)
  júl
  1,2% y/y
  -
  1,2% y/y
 • 14:30
  Index spotrebiteľských cien (CPI)
  júl
  0,6% y/y
  -
  0,8% y/y
 • 14:30
  Index spotrebiteľských cien (CPI)
  júl
  0,6% m/m
  -
  0,3% m/m
 • 14:30
  Jadrový index spotrebiteľských cien (CPI)
  júl
  0,2% m/m
  -
  0,2% m/m
 • 16:30
  Zmena stavu zásob ropy
  týždeň
  -7,37 mil. mil.
  -
  -3,1 mil. mil.
 • 16:30
  Zmena stavu zásob destilovaných palív
  týždeň
  1,6 mil. mil.
  -
  0,0 mil. mil.
 • 16:30
  Zmena stavu zásob benzínu
  týždeň
  0,42 mil. mil.
  -
  -1,5 mil. mil.
 • 20:00
  Bilancia federálneho rozpočtu
  júl
  -864,1 mld. USD
  -
  -193 mld. USD
 • 02:30
  Spotrebiteľská dôvera (Westpac)
  Predchádzajúci výsledok
  -6,1%
  Zverejnený výsledok
  -9,5%
  Odhad
  -
 • 03:30
  Mzdový index
  Predchádzajúci výsledok
  0,5% k/k
  Zverejnený výsledok
  0,2% k/k
  Odhad
  0,3% k/k
 • 04:00
  Komentár k menovej politike
  Predchádzajúci výsledok
  -
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  -
 • 04:00
  Rozhodnutie o úrokových sadzbách
  Predchádzajúci výsledok
  0,25%
  Zverejnený výsledok
  0,25%
  Odhad
  0,25%
 • 08:00
  HDP s.a. - rev.
  Predchádzajúci výsledok
  -1,7% y/y
  Zverejnený výsledok
  -21,7% y/y
  Odhad
  -22,5% y/y
 • 08:00
  HDP s.a. - rev.
  Predchádzajúci výsledok
  -2,2% k/k
  Zverejnený výsledok
  -20,4% k/k
  Odhad
  -20,9% k/k
 • 08:00
  Obchodná bilancia
  Predchádzajúci výsledok
  -2,8 mld. GBP
  Zverejnený výsledok
  -5,12 mld. GBP
  Odhad
  -4,75 mld. GBP
 • 08:00
  Priemyselná výroba
  Predchádzajúci výsledok
  -20,0% y/y
  Zverejnený výsledok
  -12,5% y/y
  Odhad
  -13,1% y/y
 • 08:00
  Priemyselná výroba
  Predchádzajúci výsledok
  6,0% m/m
  Zverejnený výsledok
  9,3% m/m
  Odhad
  9,4% m/m
 • 08:00
  Index spotrebiteľských cien (CPI)
  Predchádzajúci výsledok
  2,6% y/y
  Zverejnený výsledok
  2,8% y/y
  Odhad
  2,8% y/y
 • 08:00
  Priemyselná produkcia s.a.
  Predchádzajúci výsledok
  15,1% m/m
  Zverejnený výsledok
  16,2% m/m
  Odhad
  -
 • 09:00
  Priemyselná produkcia n.s.a. - kon.
  Predchádzajúci výsledok
  -30,9% y/y
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  -7,8% y/y
 • 09:00
  Priemyselná produkcia w.d.a. - kon.
  Predchádzajúci výsledok
  -27,8% y/y
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  -12,2% y/y
 • 09:00
  Priemyselná produkcia s.a. - kon.
  Predchádzajúci výsledok
  16,1% m/m
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  17,1% m/m
 • 11:00
  Priemyselná produkcia w.d.a.
  Predchádzajúci výsledok
  -20,9% y/y
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  -11,6% y/y
 • 11:00
  Priemyselná produkcia s.a.
  Predchádzajúci výsledok
  12,4% m/m
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  10,0% m/m
 • 11:00
  Index spotrebiteľských cien (CPI) - kon.
  Predchádzajúci výsledok
  -0,2% y/y
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  -0,3% y/y
 • 13:00
  Počet žiadostí o hypotéku
  Predchádzajúci výsledok
  -5,1%
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  -
 • 14:30
  Jadrový index spotrebiteľských cien (CPI)
  Predchádzajúci výsledok
  1,2% y/y
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  1,2% y/y
 • 14:30
  Index spotrebiteľských cien (CPI)
  Predchádzajúci výsledok
  0,6% y/y
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  0,8% y/y
 • 14:30
  Index spotrebiteľských cien (CPI)
  Predchádzajúci výsledok
  0,6% m/m
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  0,3% m/m
 • 14:30
  Jadrový index spotrebiteľských cien (CPI)
  Predchádzajúci výsledok
  0,2% m/m
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  0,2% m/m
 • 16:30
  Zmena stavu zásob ropy
  Predchádzajúci výsledok
  -7,37 mil. mil.
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  -3,1 mil. mil.
 • 16:30
  Zmena stavu zásob destilovaných palív
  Predchádzajúci výsledok
  1,6 mil. mil.
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  0,0 mil. mil.
 • 16:30
  Zmena stavu zásob benzínu
  Predchádzajúci výsledok
  0,42 mil. mil.
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  -1,5 mil. mil.
 • 20:00
  Bilancia federálneho rozpočtu
  Predchádzajúci výsledok
  -864,1 mld. USD
  Zverejnený výsledok
  -
  Odhad
  -193 mld. USD