Online webináre

Jedným z kľúčových faktorov úspechu na finančných trhoch sú relevantné vedomosti a skúsenosti, ktoré sa premietajú do vašich investičných rozhodnutí. Bez nich má šancu na dlhodobý úspech len veľmi malý počet obchodníkov.

Prihláste sa na webináre XTB už dnes a zlepšite výsledky svojho obchodovania. Všetky webináre sú poskytované zdarma.

* Pre správne pripojenie na webinár odporúčame, aby ste sa prihlásili aspoň 10 minút pred začiatkom webinára.

Práve pre Vás aktualizujeme termíny webinárov.