Typy realizace objednávky

realizace pokynu, typy objednávek / realizácia pokynov, typy objednávok

Napsáno Dorota Kowal

Aktualizováno: 2022-09-15 11:04:33

XTB nabízí dva typy provedení objednávek

  1. Tržní exekuce (účty typu Standard a PRO)

Tržní exekuce (pokyn) jsou prováděny za aktuální tržní cenu. Znamená to, že zobrazená cena není garantována a příkaz k nákupu/prodeji bude založen na nejlepší ceně, kterou může XTB v danou chvíli nabídnout, bez nutnosti dalších potvrzení ze strany Klienta, a to i v případě, že se tržní cena od té doby změnila (ve prospěch či neprospěch klienta). Na rozdíl od okamžitých příkazů je výhodou tohoto typu příkazů, že s jejich prováděním nejsou spojeny žádné problémy. Nevýhodou je, že klient si není jistý, za jakou cenu bude pokyn proveden (zejména za přítomnosti vysoké volatility na trzích).

Jinými slovy: tržní exekuce zaručují provedení*, nikoli cenu.

Spread BID-ASK

Spread u finančních nástrojů na účtech PRO a Standard je variabilní a závisí na mnoha faktorech, jako jsou: volatilita nástroje, dostupná likvidita, denní doba, ekonomická situace nebo marže XTB. Společnost věnuje maximální péči tomu, aby zajistila, že nabízené rozpětí bude v souladu s cílovými hodnotami uvedenými v Specifikačních tabulkách instrumentů.

2. Okamžitá exekuce (účty typu BASIC**)

Okamžitá exekuce (pokyn) je prováděna za cenu viditelnou na obchodní platformě v době zadání příkazu. Když klient odešle příkaz k nákupu nebo prodeji, učiní tak za konkrétní cenu. Pokud se tržní cena od okamžiku odeslání požadavku na otevření/zavření pozice nezmění více, než je specifikováno parametrem „odchylka“ (více viz část vysvětlující odchylku), příkaz klienta je proveden (bez ohledu na to zda změna tržní ceny byla pro klienta příznivá či nepříznivá).

Výhodou tohoto typu pokynu je, že klient vždy ví, za jakou cenu bude jeho pozice otevřena. Nevýhodou je, že pokud se mezi okamžikem odeslání objednávky a jejím provedením výrazně změní tržní cena, bude objednávka odmítnuta. V případě vysoké volatility na trzích, např. při zveřejňování makroekonomických dat, můžete zaznamenat potíže spojené s otevíráním a zavíráním pozic.

Jinými slovy: okamžitá exekuce zaručuje cenu, nikoli provedení pokynu.

*V extrémních případech, např. z důvodu nedostatku dostupné likvidity nebo neschopnosti XTB určit aktuální tržní cenu může být tržní příkaz odmítnut.

**Účty typu BASIC již XTB nenabízí. Mohou k nim přistupovat pouze klienti, kteří se nerozhodli migrovat na nové účty.

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,