Komodity – Kompletní průvodce pro investory (2024)

Související témata:
Doba čtení: 2 minut(y)
Dock with West Bollsta semi-submersible drilling rig
Investování do komodit se těší stále větší oblibě, a to i mezi začínajícími investory. Komodity představují širokou skupinu aktiv, která zahrnuje suroviny, zemědělské produkty a drahé kovy. Investování do nich může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací.

Typy komodit

Komodity se obvykle dělí do čtyř kategorií:

 • Energetické komodity: ropa, zemní plyn, uhlí
 • Kovové komodity: zlato, stříbro, měď, železo
 • Zemědělské komodity: pšenice, kukuřice, sója, dobytek
 • Měnové komodity: americký dolar, euro, japonský jen

Co jsou soft komodity?

Soft komodity jsou všeobecně všechny komodity, které se pěstují, netěží, tedy nekovové, neenergetické komodity. V užším smyslu sem patří tzv. tropické zemědělské plodiny, jako např. káva, kakao, cukr a bavlna.

Co jsou hard komodity?

Hard komodity jsou takové, které se těží, jako např. ropa, zlato, měď a zinek.

Obchodování s komoditami

commodity tradingExistuje několik způsobů, jak obchodovat s komoditami:

 • Futures kontrakty: standardizované smlouvy o koupi a prodeji komodity v budoucím termínu.
 • CFD na komodity: kontrakty pro vyrovnání rozdílů, které umožňují spekulovat na cenu komodity bez jejího fyzického vlastnictví.
 • ETF na komodity: fondy obchodované na burze, které sledují koš komodit, nebo jednu vámi zvolenou komoditu, jako je například zlato nebo stříbro.

Investování do komodit

Investování do komodit je dlouhodobá strategie, která má za cíl profitovat z růstu cen komodit v čase. Investovat do komodit lze prostřednictvím:

 • Komoditního brokera: specializovaná společnost, která umožňuje obchodování s komoditami.
 • Investičních fondů: fondy, které investují do komodit.

Rizika obchodování s komoditami

Obchodování s komoditami je vysoce rizikové a není vhodné pro všechny investory. Mezi hlavní rizika patří:

 • Volatilita: ceny komodit mohou prudce kolísat.
 • Náklady na transakce: obchodování s komoditami může být drahé.
 • Geopolitické vlivy: ceny komodit mohou být ovlivněny geopolitickými událostmi.

Strategie investování

Při investování do komodit je důležité zvolit vhodnou strategii. Mezi nejčastější strategie patří:

 • Diverzifikace: investování do široké škály komodit
 • Trendové obchodování: nákup komodit, jejichž cena roste, a prodej komodit, jejichž cena klesá
 • Kontrakční obchodování: nákup komodit, když jsou ceny nízké, a jejich prodej, když ceny rostou

Komodity (27)

Instrument Poptávka Nabídka Spread Pohyb
GOLD
SILVER
OIL
OIL.WTI
NATGAS
COCOA
COFFEE
SUGAR
CORN
SOYBEAN
WHEAT
BUND10Y

Diverzifikace portfolia

Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a snížit celkové riziko. Komodity obvykle nemají korelaci s akciovými a dluhopisovými trhy, takže investování do nich může pomoci zmírnit dopad poklesů na těchto trzích.

Inflace

Komodity jsou často považovány za ochranu před inflací. V období inflace ceny komodit obvykle rostou, takže investování do nich může pomoci ochránit hodnotu portfolia.

Komoditní supercykly

Komoditní supercykly jsou období, kdy ceny komodit dlouhodobě rostou. Tyto supercykly jsou obvykle způsobeny silnou poptávkou po komoditách a omezenou nabídkou.

Geopolitické vlivy

Geopolitické události, jako jsou války, embargo a politické nepokoje, mohou mít významný dopad na ceny komodit.

Technická analýza

Technická analýza je metoda analýzy cen komodit, která se zaměřuje na historické cenové pohyby a trendy. Technická analýza se používá k předpovídání budoucích cenových pohybů.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je metoda analýzy cen komodit, která se zaměřuje na faktory nabídky a poptávky. Fundamentální analýza se používá k určení, zda je cena komodity správně ohodnocena.

Aplikace na obchodování s komoditami

Existuje mnoho aplikací, které vám pomohou obchodovat s komoditami. Tyto aplikace vám poskytují přístup k informacím o cenách komodit, novinkám a analýzám. Některé aplikace vám také umožňují obchodovat s komoditami přímo z vašeho mobilního zařízení. V XTB máme investiční a obchodní aplikaci xStation 5, která vám pomůže dosáhnout vašich obchodních cílů.

Závěr

Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Je však důležité si uvědomit, že obchodování s komoditami je vysoce rizikové a není vhodné pro všechny investory. Pokud se chcete pustit do investování do komodit, je důležité se nejprve vzdělat a porozumět všem rizikům.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

FAQ

Komodity jsou suroviny, které se obchodují na burzách. Mezi komodity patří například ropa, zlato, pšenice a dobytek.

Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Komodity obvykle nemají korelaci s akciovými a dluhopisovými trhy, takže investování do nich může pomoci zmírnit dopad poklesů na těchto trzích.

 • Energetické komodity: ropa, zemní plyn, uhlí
 • Kovové komodity: zlato, stříbro, měď, železo
 • Zemědělské komodity: pšenice, kukuřice, sója, dobytek

Existuje několik způsobů, jak obchodovat s komoditami:

 • Futures kontrakty: standardizované smlouvy o koupi a prodeji komodity v budoucím termínu
 • CFD na komodity: kontrakty pro vyrovnání rozdílů, které umožňují spekulovat na cenu komodity bez jejího fyzického vlastnictví
 • ETF na komodity: fondy obchodované na burze, které sledují koš komodit

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk