Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?

Související témata:
Doba čtení: 7 minut(y)

Máte zájem o investice do nových technologií a chcete sledovat nové trendy v odvětví technologií? Teď je pravý čas na to začít investovat do akciového indexu US100.

NASDAQ (US100) je jedním z nejsledovanějších akciových indexů ze strany investorů a analytiků na celém světě, který se uvádí spolu s průmyslovým indexem Dow Jones (US30) a S&P 500 (US500). Vzhledem k velkému počtu společností z technologického sektoru, včetně mladých společností ve fázi dynamického rozvoje, se NASDAQ někdy považuje za ukazatel nálady investorů a celkového stavu technologického trhu. Index se skládá ze 100 největších kótovaných technologických společností na americkém trhu.

NASDAQ je známý svou vysokou volatilitou a většími pohyby než jiné velké indexy, například Dow Jones nebo S&P 500. Je to způsobeno tím, že riziková aktiva, jako jsou akcie technologických společností, bývají velmi volatilní a přitahují spekulativní kapitál. Kromě toho lze za další faktor způsobující takovou dynamiku považovat postupný růst zavádění technologií na všech kontinentech. Proto se obchodování instrumentu NASDAQ vnímá jako rizikové, ale těší se obrovské popularitě na celém světě. V tomto článku se dozvíte, co je NASDAQ, jak na něm začít obchodovat a kdy je nejlepší čas zajímat se o obchodování na NASDAQ (US100).

Co to je NASDAQ?

obchodní hodiny Nasdaq XTBNASDAQ je druhou největší burzou cenných papírů na světě, hned po Newyorské burze (NYSE). Jsou na ní kótovány technologické giganti jako Apple, Google, Microsoft a Amazon. Burza NASDAQ byla založena v roce 1971 a od té doby se počet společností kótovaných na burze NASDAQ zvýšil na téměř 4 000, včetně mnoha současných největších korporací. Hodnota všech těchto společností samozřejmě kolísá spolu se světovou ekonomikou, takže kolísá i cena indexu.

Společnost NASDAQ se zapsala do historie, když v roce 1971 představila myšlenku elektronické burzy cenných papírů, která zaujala mnoho investorů. V té době byla první elektronickou burzou, která umožňovala investorům nakupovat a prodávat prostřednictvím elektronického počítačového systému na rozdíl od fyzické obchodní haly, zvané také trading floor, Newyorské burzy (NYSE). Proto má NASDAQ prestižní pověst inovativní burzy, a to vedlo mnohé technologické společnosti k přesunu své kotace na NASDAQ.

Název indexu NASDAQ je zkratkou pro National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Národní asociace obchodníků s cennými papíry). Odkazuje na začátky, kdy burzu založila Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASD), předchůdce současného regulačního orgánu finančního průmyslu (FINRA).

Jak funguje index NASDAQ?

NASDAQ je modifikovaný index vážený kapitalizací. Váhy akcií v indexu jsou založeny na jejich tržní kapitalizaci, přičemž určitá pravidla omezují vliv největších složek. Základem tedy je, že čím větší je kapitalizace společnosti, tím větší podíl v indexu má, přičemž index nezahrnuje společnosti z finančního sektoru.

NASDAQ má přísné normy, které musí společnosti splňovat, aby mohly být indexovány:

 • musí být kótovány výlučně na burze NASDAQ,
 • veřejná nabídka společnosti na americkém trhu po dobu nejméně tří měsíců,
 • průměrný denní objem obchodování min. 200 000 akcií,
 • pravidelně a pečlivě zveřejňované čtvrtletní a výroční zprávy,
 • žádné zahájené konkurzní řízení.

Složení indexu NASDAQ-100 se samozřejmě mění v případě vyřazení z obchodování (přesun na jinou burzu, fúze, převzetí, bankrotu, vyřazení z indexu NASDAQ z důvodu nesplnění požadavků), ale index se také jednou ročně v prosinci rebalancuje. Burza NASDAQ pak přehodnocuje kótované společnosti a porovnává je s ostatními společnostmi mimo index, přeřadí společnosti a provede úpravy.

NASDAQ se může vyvážit i čtvrtletně, ale jen za výjimečných okolností:

 • pokud má jedna společnost hodnotu 24 % indexu,
 • když společnosti s váhou 4,5 % nebo více tvoří 48 % nebo více samotného indexu.

Index se každoročně rebalancuje, po čtvrtletní rebalanci jen pokud:

 • má jedna společnost 15% podíl indexu,
 • má pět největších společností podle tržní kapitalizace váhu 40 % nebo více indexu NASDAQ.

Existují dva filtry, které NASDAQ používá k určení tržních hodnot společností pro svou roční revizi:

 • cena akce k poslednímu obchodnímu dni v říjnu,
 • veřejně oznámené celkové hodnoty akcií k poslednímu obchodnímu dni v listopadu.

V indexu zůstávají ty společnosti, které se během ročního hodnocení umístí v první stovce všech oprávněných společností v indexu.

Společnosti na pozicích 101–125 jsou ponechány pouze tehdy, pokud byly v předchozím roce v první stovce. Pokud se v následujícím roce při ročním přezkumu nedostanou zpět do první stovky, jsou vyřazeny. Společnosti, které se nenacházejí v první 125, jsou vždy vyřazeny bez ohledu na jejich pozici v předchozím roce.

Index také vyřadí společnost, pokud se na konci dvou po sobě následujících měsíců neshoduje s váhou indexu alespoň o 1/10 procenta. K tomu tedy může dojít kdykoli. Společnosti vyloučené z indexu jsou nahrazeny společnostmi s nejvyšší tržní hodnotou, které ještě nejsou v indexu.

Očekávání těchto změn může vést ke změnám cen akcií dotyčných společností. Investoři obvykle reagují velmi pozitivně na zprávu, že kótování společnosti bylo přesunuto na burzu NASDAQ.

NASDAQ vždy veřejně oznamuje všechny změny indexu, bez ohledu na to, kdy k nim došlo, prostřednictvím tiskových zpráv nejméně pět pracovních dní před změnou.

Typy pozic na NASDAQ

NASDAQ bull market vs bear marketPokud chcete začít obchodovat s indexem NASDAQ, můžete zaujmout dvě pozice: krátkou nebo dlouhou pozici. Je důležité si uvědomit, že významné zprávy, které mohou ovlivnit stav ekonomiky, mají tendenci zvyšovat volatilitu trhu a index NASDAQ je na ně mimořádně citlivý. Pozice, kterou se rozhodnete zaujmout, bude proto záviset na vašem výhledu na celkový stav ekonomiky a směřování technologií.

Dlouhá pozice na NASDAQ

Dlouhá (long) pozice, „buy”, čili nákup, je oblíbený zejména tehdy, když je na trhu dobrá nálada a investoři se cítí bezpečně, nebo když existují vnější okolnosti, které mohou na trh vrátit pozitivní náladu. Tehdy může být odraz mimořádně dynamický.

Pokud v takové situaci předpokládáte, že v ekonomice může dojít ke zlepšení nálady investorů po nějaké ekonomické nebo politické události, můžete zaujmout dlouhou pozici na NASDAQ. Investoři, kteří milují riziko, se obvykle velmi rychle vrátí ke svým investicím, jakmile pro trh opět vyjde slunce.

Krátká pozice na NASDAQ

Krátká (short) pozice, „sell”, nebo prodej, je oblíbený zejména tehdy, když na trhu vládne strach a nejistota, nebo když existují vnější okolnosti, které by mohly způsobit návrat negativní nálady.

Pokud v takové situaci předpokládáte, že v ekonomice může dojít k prudkému zhoršení nálady investorů po nějakém ekonomickém nebo politickém prohlášení, můžete na NASDAQ zaujmout krátkou pozici. Takto můžete rozehrát obchodní strategie pro konkrétní světové události, které by mohly zvýšit nebo výrazně snížit volatilitu cen aktiv.

Nejlepší doba k zahájení obchodování NASDAQ

Index NASDAQ má tendenci dělat mnohem větší pohyby než ostatní americké indexy vzhledem k povaze společností, které jsou v něm kótovány. Jde většinou o technologické společnosti, z nichž některé jsou teprve na cestě k ziskovosti, společnosti jako Tesla nebo Amazon, které jsou na této cestě již řadu let. Vzhledem k této skutečnosti v obdobích paniky nebo nestabilních situací ve světě investoři obvykle na určitou dobu opouštějí riziková aktiva a orientují se na stabilnější investice nebo hotovost.

Index je však náchylný k velmi dynamickému odrazu cen, když se na trh vrátí pozitivní nálada. Lze to připsat makroekonomickým faktorům, které způsobují, že investoři se vracejí k investicím do technologií, které jsou motorem lidského rozvoje. Mezitím je to právě NASDAQ, který je kótován pro mnohé transparentní a ambiciózní společnosti poskytující inovativní řešení. Není proto překvapující, že se kapitál tak rád vrací do technologických akcií, které jsou ve své podstatě volatilnější než akcie bank nebo společností v průmyslovém sektoru.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Navzdory vyšší volatilitě a riziku NASDAQ obvykle poskytuje vyšší výnosy dokonce než index S&P 500. Proto lze říci, že někteří obchodníci indexu NASDAQ akceptují vyšší volatilitu za účelem potenciálně vyšších výnosů.

Určitě je vhodné zajímat se o obchodování s indexem NASDAQ v období paniky, která způsobuje silný sell-off akcií technologických společností. Tehdy může velký počet kontr ariánských investorů, kteří hledají obrat trendu, zaujmout důležité dlouhé pozice (nákup) v očekávání cenového odrazu. Podobně v případě euforie, kdy je index na historických maximech, mohou obchodníci s averzí vůči riziku vyhledat období slabosti na světových trzích, aby zaujali krátké pozice (prodej) na indexu NASDAQ a vsadili na pokles.

Zajímavým obdobím pro zahájení obchodování na instrumentu NASDAQ je doba, kdy největší společnosti v indexu zveřejňují své čtvrtletní nebo celoroční finanční výsledky, jakož i světové události, které mohou způsobit vysokou volatilitu, například zasedání Fedu, významná politická setkání nebo různé geopolitické krize.

Jak začít obchodovat s indexem NASDAQ (US100)?

Nasdaq obchodovani XTBObchodování indexu NASDAQ je k dispozici v naší obchodní platformě xStation, kde můžete začít obchodovat s indexy nové technologie uzavřením transakcí CFD (kontrakt na rozdíly) na instrumentu US100 a využít potenciálu pákového efektu.

Díky pákovému efektu 1:20 budete k otevření pozice potřebovat jen 5 % marži. Použitím 1000 USD umíte otevřít pozici, která má hodnotu 20 000 USD. Vzhledem k vysoké úrovni rizika pákových instrumentů CFD může být potenciální výnos z pozice vysoký, ale rovněž je možná i vyšší potenciální ztráta. Obchodování s CFD na NASDAQ (100 USD) poskytuje obchodníkům možnost otevřít krátké a dlouhé pozice. Krátké pozice dávají obchodníkům možnost dosahovat zisku, když tržní ceny klesají.

Chcete-li si přečíst více o CFD a finanční páce, klikněte ZDE.

Jediné poplatky, které vám při takovém obchodování vznikají, jsou spread (rozdíl mezi nákupní cenou ASK a prodejní cenou BID) a swapové body. Spread je velmi malý a stojí centy v závislosti na velikosti vaší pozice. Swapové body jsou náklady, které brokerovi vznikají při financování pozic s pákovým efektem; swapy se účtují denně k otevřené pozici na instrumentu NASDAQ.

Investice do akcií NASDAQ

Obchodování CFD na indexy je samozřejmě spojeno s vysokým rizikem, ale dobře promyšlené pozice mohou přinést velmi vysoké výnosy. Pro investory, kteří nejsou příliš aktivní a upřednostňují pouze pasivní investování do indexu NASDAQ, nabízíme také ETF poskytující expozici vůči americkému indexu NASDAQ, jako například: iShares UCITS ETF NASDAQ 100 (CNDX.UK), Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS nebo Beta ETF NASDAQ 100 (BETANDX.PL).

Investovat do ETF a akcií společností můžete u XTB s 0% poplatky.

Obchodní hodiny NASDAQ (US100)

Jak je to s dostupnými obchodními hodinami na instrumentu NASDAQ (US100)? Tyto informace jsou důležité zejména pro denní obchodníky.

US100 obchodní hodiny

Cena US100 je statická, když je trh zavřený. Ve všech ostatních časech se ceny neustále mění.

Samozřejmě, že nejlepší doba k zahájení aktivního obchodování na instrumentu NASDAQ (US100) je v období velmi vysoké volatility, kdy investoři pociťují extrémní emoce a na trh vstupuje velký objem. Když je na trhu strach nebo chamtivost, zobchodovaný objem indexu NASDAQ se zvyšuje. Tato situace je velkou příležitostí pro obchodníky, kteří rádi riskují a využívají pákového efektu k dosahování velkých zisků na dlouhých, ale i krátkých pozicích.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk