Psychologie v obchodování

  • ABC investování
  • Staňte se obchodníkem
3 minute(s)
Je krátká cesta od vzrušení ke smutku a od štěstí ke zklamání. Hlavním cílem obchodníka je ovládání jeho emocí a přísné dodržování plánu, což může pomoci minimalizovat účinky pozitivních i negativních emocí.

Obchodování není snadná cesta, jako obchodník musíte být připraveni na celou paletu emocí, které by vás během obchodování mohly potkat. Je to krátká cesta od vzrušení k smutku a od štěstí až po zklamání. Představte si, co se může stát s vašimi emocemi, když obchod, který byl v obrovském zisku, klesá během okamžiku do ztráty. Taková situace může nastat poměrně často a tím ovlivnit váš postoj. Hlavním cílem obchodníka je ovládání emocí a přísně se držet plánu, který by měl pomoci minimalizovat účinek pozitivních i negativních emocí.

Síla mysli

Úspěšní profesionální obchodníci vědí, že jejich největší nepřítel je jejich vlastní mysl. Emoce strachu a chamtivosti jsou silnější než jakékoliv tržní síly při vytváření ztrát. Nevyřešené problémy z minulosti obchodníka se mohou objevit, když se obchodník nudí, vystraší, bojí se nebo přemýšlí o tom, co by mu mohlo připomínat jeho nevědomí o zapomenutých událostech. Psychologie obchodování je uznávána jako hlavní otázka při udržování obchodní kariéry. Z tohoto důvodu se obchodníci, kteří se zavázali k dlouhodobému úspěchu, učí vypořádat s psychologickými a emocionálními problémy a pracují na svém sebeovládání. Tento druh práce je stejně náročný jako fáze výzkumu a vývoje v kariéře obchodníka.

Zde jsou typické úskalí emocí při obchodování a jak si je podmanit:

  • Naděje

Každý obchodník doufá, že jeho obchody budou úspěšné. Ale naděje může být zavádějící, zvláště pokud se ceny začnou obracet proti vám. Buďte si toho vědomi a držte se strategie. Když se ceny pohybují způsobem, který dokazuje, že důvod pro získání obchodu je špatný, měli byste se raději obchod uzavřít za nejlepší možnou cenu. Vždy existuje šance, že by se takový obchod mohl vrátit zpět do zisku, ale buďme upřímní, není to pohádka - je spíše lepší zavřít obchod dříve, než jej držet a sledovat, jak klesá na stop loss.

  • Strach

Být vyděšený při vstupu do obchodu je poměrně běžné, zvláště pro začátečníky. Většina obav z obchodování je omezena na oblast ztráty. Ale musíte přijmout, že ztráty jsou při obchodování nevyhnutelné a neměli byste nechat strach zabránit tomu, abyste získali solidní obchodní příležitost. Pokud se budete i nadále bát obchodování, zkuste se podívat na delší časové rámce.  Nezapomeňte, že obchodování je o pravděpodobnosti - když analyzujete trh, na kterém hledáte potenciální obchod, který bude mít větší šanci na úspěch než na porážku. Takže když najdete takovou příležitost, proč se obávat? Stačí si dát šanci - jak bylo řečeno, je větší šance, že se dostanete do zisku spíše než do ztráty.

  • Chamtivost

To je možná nejhorší emoce u některých obchodníků. Chamtivost vás může přimět k pronásledování trhu, ke ztrátě, nadměrnému obchodu nebo nejhoršímu, a to, že vás přesvědčí, abyste nechali všechny taktiky stranou. Vytvořte obchodní plán a držte se ho. Někteří obchodníci zjistí, že neplní vlastní pravidla, pokud si je nenapsali - tak můžete vždy při každém otevření nové pozice mít vizuální připomínku.

Nahoru a dolů

Pokud trhy skutečně změní trendy a volatilitu v průběhu času, obchodníci nikdy nedosáhnou konce svých učebních křivek. Existují období, ve kterých se tržní cykly mění a nové formace ještě nebyly osvojeny. Pravděpodobně se jedná o období sucha v ziscích obchodníků. Důležité je přežít tyto výkonnostní propady prostřednictvím proaktivního řízení rizik, obezřetného plánu úspor a odhodlání neškodit si. Skvělý prediktor dlouhodobého obchodního úspěchu je schopnost připravit se na nevyhnutelné chudé časy, kdy výdělky mohou být stejně dobré.

Obchodní plán může být pomocníkem

Obchodování může být náročné na vaše emoce. Zejména když se ceny pohybují rychle a jste svědky toho, že vaše zisky nebo ztráty rychle kolísající. Dopad na vaše emoce může vést k impulsním obchodům, kde vaše emoce převažují nad logikou nebo racionalitou. To je důvod, proč vytvoření obchodního plánu může být mimořádně užitečné, abyste se zaměřili na svou strategii pro každý obchod. Proč? Představte si, že se spoléháte na konkrétní strategii, která řídí vaše rozhodnutí. V takové situaci byste otevírali nebo zavírali obchod, jelikož nastane určitá situace. Jen, když k tomu dojde. Držte se plánu, bude tak velmi málo místa pro emoce.

Vynechte z toho emoce

Nejlepší způsob, jak se chránit před emocemi při obchodování, které mají negativní dopad na vaše rozhodnutí, je zacházet s obchodováním jako s podnikáním. Potřebujete vytvořit detailní obchodní plán a strategii na každou pozici, kterou přijmete, a dodržovat pravidla svého plánu. Dokonce i nejlepší obchodníci inkasují ztrátové obchody. Je to součást života obchodníka. Nejdůležitější věc, kterou můžete udělat, když utrpíte ztrátu, je poučit se z ní, neopakovat žádné chyby a přejít k další možné příležitosti.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."