Psychologie a emoce v obchodování

Související témata:
Doba čtení: 4 minut(y)

Obchodování je skutečně emocionálně náročnou činností a obchodník by se měl připravit na různé emoce, které mohou během obchodování vzniknout. Je důležité si uvědomit, že na trhu jsou přítomny jak vzrušení nebo štěstí, tak i smutek a zklamání. Získejte potřebné informace o emocích a psychologii při obchodování v tomto článku.

Jednou z největších emocí, se kterou se trader může setkat, je vzrušení. Pocit euforie z výhry a úspěchu může být povzbuzující. Nicméně, je třeba pamatovat na to, že trh je nepředvídatelný a rychlé zisky mohou být následovány rychlou ztrátou.

Opak jsou ztráty, které mohou vyvolat velmi negativní emoce, jako je smutek a zklamání. Významná ztráta může způsobit frustraci a pochybnosti o obchodní strategii. Je důležité se nevzdat a nečinit nerozvážná rozhodnutí na základě emocí.

Hlavním cílem obchodníka je naučit se ovládat emoce a přísně se držet obchodního plánu. Plán by měl obsahovat jasně stanovená pravidla vstupu, výstupu a řízení rizika. Držení se plánu pomáhá minimalizovat negativní vliv emocí na rozhodování. Je důležité být disciplinovaný a neustále se učit z vlastních chyb. Kromě toho je také užitečné mít správné očekávání a realistické představy o obchodování. Trh může být volatilní a nepředvídatelný, a proto je důležité přijmout, že ne všechny obchody budou výnosné. Obchodování vyžaduje trpělivost, vyrovnanost a schopnost přijmout i ztráty jako součást procesu.

Psychologická připravenost a emoční kontrola jsou klíčové pro úspěšné obchodování. Je užitečné se naučit techniky relaxace a stress managementu, které mohou pomoci udržet klidnou mysl během obchodních rozhodnutí.

Síla mysli

Úspěšní profesionální obchodníci vědí, že jejich největším nepřítelem je jejich vlastní mysl. Emoce strachu a chamtivosti jsou silnější než jakékoliv tržní síly při vytváření ztrát. Nevyřešené problémy z minulosti obchodníka se mohou objevit, když se obchodník nudí, bojí se nebo přemýšlí o tom, co by mu mohlo připomínat jeho nevědomí o zapomenutých událostech. Psychologie obchodování je uznávána jako jedna z hlavních otázek při udržování obchodní kariéry. Z tohoto důvodu se obchodníci, kteří se zavázali k dlouhodobému úspěchu, učí vypořádat s psychologickými a emocionálními problémy a pracují na svém sebeovládání. Tento druh práce je stejně náročný jako fáze výzkumu a vývoje v kariéře obchodníka.

Zjistěte více o řízení rizik

Zde jsou typické úskalí emocí při obchodování a jak si je podmanit:

Naděje

Každý obchodník doufá, že jeho obchody budou úspěšné. Ale naděje může být zavádějící, zvláště pokud se ceny začnou obracet proti vám. Buďte si toho vědomi a držte se strategie. Když se ceny pohybují způsobem, který dokazuje, že důvod pro získání obchodu je špatný, měli byste se raději obchod uzavřít za nejlepší možnou cenu. Vždy existuje šance, že by se takový obchod mohl vrátit zpět do zisku, ale buďme upřímní, není to pohádka – je spíše lepší zavřít obchod dříve, než jej držet a sledovat, jak klesá na stop loss.

Strach

Být vyděšený při vstupu do obchodu je poměrně běžné, zvláště pro začátečníky. Většina obav z obchodování je omezena na oblast ztráty. Ale musíte přijmout, že ztráty jsou při obchodování nevyhnutelné a neměli byste nechat strach zabránit tomu, abyste získali solidní obchodní příležitost. Pokud se budete i nadále bát obchodování, zkuste se podívat na delší časové rámce.  Nezapomeňte, že obchodování je o pravděpodobnosti – když analyzujete trh, na kterém hledáte potenciální obchod, který bude mít větší šanci na úspěch než na porážku. Takže když najdete takovou příležitost, proč se obávat? Stačí si dát šanci – jak bylo řečeno, je větší šance, že se dostanete do zisku spíše než do ztráty.

Chamtivost

To je možná nejhorší emoce u některých obchodníků. Chamtivost vás může přimět k pronásledování trhu, ke ztrátě, nadměrnému obchodu nebo nejhoršímu, a to, že vás přesvědčí, abyste nechali všechny taktiky stranou. Vytvořte obchodní plán a držte se ho. Někteří obchodníci zjistí, že neplní vlastní pravidla, pokud si je nenapsali – tak můžete vždy při každém otevření nové pozice mít vizuální připomínku.

Nahoru a dolů

Pokud trhy skutečně změní trendy a volatilitu v průběhu času, obchodníci nikdy nedosáhnou konce svých učebních křivek. Existují období, ve kterých se tržní cykly mění a nové formace ještě nebyly osvojeny. Pravděpodobně se jedná o období sucha v ziscích obchodníků. Důležité je přežít tyto výkonnostní propady prostřednictvím proaktivního řízení rizik, obezřetného plánu úspor a odhodlání neškodit si. Skvělý prediktor dlouhodobého obchodního úspěchu je schopnost připravit se na nevyhnutelné chudé časy, kdy výdělky mohou být stejně dobré.

Obchodní plán může být pomocníkem

Obchodování může být náročné na vaše emoce. Zejména když se ceny pohybují rychle a jste svědky toho, že vaše zisky nebo ztráty rychle kolísající. Dopad na vaše emoce může vést k impulsním obchodům, kde vaše emoce převažují nad logikou nebo racionalitou. To je důvod, proč vytvoření obchodního plánu může být mimořádně užitečné, abyste se zaměřili na svou strategii pro každý obchod. Proč? Představte si, že se spoléháte na konkrétní strategii, která řídí vaše rozhodnutí. V takové situaci byste otevírali nebo zavírali obchod, jelikož nastane určitá situace. Jen, když k tomu dojde. Držte se plánu, bude tak velmi málo místa pro emoce.

Určujte správnou velikost pozice

Vynechte z toho emoce

Nejlepší způsob, jak se chránit před emocemi při obchodování, které mají negativní dopad na vaše rozhodnutí, je zacházet s obchodováním jako s podnikáním. Potřebujete vytvořit detailní obchodní plán a strategii na každou pozici, kterou přijmete, a dodržovat pravidla svého plánu. Dokonce i nejlepší obchodníci inkasují ztrátové obchody. Je to součást života obchodníka. Nejdůležitější věc, kterou můžete udělat, když utrpíte ztrátu, je poučit se z ní, neopakovat žádné chyby a přejít k další možné příležitosti.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk