3 skuteczne formacje techniczne

Analiza techniczna jest używana przez inwestorów na całym świecie. Wśród najpopularniejszych metod tej formy analizy rynków finansowych znajdują się formacje techniczne, które można podzielić na formacje kontynuacji trendu oraz odwrócenia trendu. W tym artykule pokażemy Państwu trzy najciekawsze schematy, które mogą być używane na takich rynkach jak: waluty (forex), surowce, kryptowaluty oraz indeksy/akcje.

Podwójne dno / podwójny szczyt

Jedną z najbardziej znanych jest formacja podwójnego dna/szczytu. Jak sama nazwa wskazuje zwiastuje ona zakończenie obecnego trendu, ponieważ drugi dołek/szczyt nie pogłębia dotychczasowej tendencji, wskazując na zmęczenie rynku. Litera “W” najlepiej opisuje kształt tej formacji na wykresie w przypadku podwójnego dna. Dla podwójnego szczytu będzie to litera “M”. Potencjalnym zasięgiem, gdzie może zakończyć się ruch po wybiciu z formacji jest odmierzona jej wysokość (od podstawy do jednego ze szczytu) do jej podstawy.

W tym wypadku zasięg wybicia z formacji został zrealizowany z dużą nawiązką, a formacja podwójnego szczytu była początkiem długiego trendu spadkowego na złocie (Gold). Źródło: xStation5.
Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Głowa z ramionami

Kolejna formacja odwrócenia trendu to głowa z ramionami, która zwiastuje zmianę trendu wzrostowego na spadkowy. Prawe ramię jest niższe od głowy pokazując, że kupujący nie mają już siły aby kontynuować wzrosty. Występuje również wersja odwróconej formacji głowy z ramionami, która daje sygnał do zmiany kierunku na wzrostowy. W tym wypadku warto zwrócić uwagę, że szczyt/dołek obu ramion powinien znajdować się mniej więcej tym samym poziomie. Najważniejsza jest jednak linia szyi, której wybicie daje sygnał do zmiany trendu. Potencjalnym zasięgiem wybicia z formacji powinna być jej wysokość (od linii szyi do głowy), która zostaje odmierzona od szczytu/dołka prawego ramienia lub samej linii szyi.

Formacja głowy z ramionami na parze EURSEK. Zasięg wybicia został zrealizowany praktycznie co do pipsa. Źródło: xStation5. Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Klin zniżkujący

Warto również zapoznać się z formacją klina zniżkującego. Jest to tradycyjna formacja kontynuacji trendu wzrostowego. Po ruchu wzrostowym następuje okres spadkowej korekty, w której wahania notowań ulegają stopniowemu spadkowi a zmienność w tym samym czasie staje się coraz mniejsza. Wybicie z formacji następuje po pokonaniu jego górnego ograniczenia. Zasięgiem wybicia jest ruch poprzedzający wejście notowań w formację klina zniżkującego, który zostaje odmierzony od lokalnego dołka. Dla trendu spadkowego formacją kontynuacji trendu będzie klin zwyżkujący. Schemat jest analogiczny jak w opisanym przypadku, jedynie ograniczenia tej formacji zbiegają się ku górze, jak wskazuje sama nazwa tej formacji.

Klin zniżkujący na brazylijskiej Bovespie (BRAComp). Wzrosty przekroczyły zasięg wybicia z formacji, ale w miejscu wyznaczonym przez zasięg wybicia mogliśmy zaobserwować lokalne maksima, które było początkiem realizacji zysków. Źródło: xStation5. Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Zaloguj się do xStation i zajmij swoją pozycję

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.