Aktualności

wtorek - 29 listopada 2016
15:14

Depozyty zwiększone w związku z referendum we Włoszech wrócą do poprzednich poziomów od 07.12.2016 r.

Drogi Kliencie,

W związku z zeszłotygodniową informacją dotyczącą zmiany poziomów depozytów dla niektórych instrumentów od 03.12.2016 r., związaną z referendum we Włoszech informujemy, że poziomy depozytów pobierane przy otwieraniu transakcji wrócą do poprzednich niższych poziomów od 07.12.2016 r.

Zmianie ulegną komentarze:

- Instrumenty: DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40.., ITA.40+  zostaną ponownie dodane do komentarza 2 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

- Instrumenty: DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ zostaną usunięte z komentarza 3 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

- Instrumenty: ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40.., ITA.40+ zostaną usunięte z komentarza 4 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

Poziomy depozytów zostaną zaktualizowane w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych dostępnej tutaj.

Zgodnie z punktem 19.16 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w niniejszym rozdziale (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 22 201 95 60, support@xtb.pl .

XTB

piątek - 25 listopada 2016
14:30

Zmiany w dokumentacji klientowskiej

Drogi Kliencie,

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers DM SA (Warunki Ogólne), Polityce Realizacji Zleceń (Polityka) oraz w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do w/w dokumentów i tabel dotyczą:

Regulamin (obowiązujący od 11.12.2016 r.):

- zmiana regulacji dotyczącej przyjmowania oraz wykonywania Zleceń Klientów;

- uszczegółowienie regulacji w zakresie mechanizmu 'stop out'.

Polityka Realizacji Zleceń (obowiązująca od 04.12.2016 r.):

- rozszerzenie regulacji dotyczących wykonywania zleceń na poszczególnych Rachunkach.

Nowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej - kliknij tutaj.

Tabela zabezpieczeń rozliczeniowych (obowiązująca od 03.12.2016 r.):

- Instrumenty: DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40.., ITA.40+  zostaną usunięte z komentarza 2 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

- Instrumenty: DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ zostaną dodane do komentarza 3 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych

- Instrumenty: ITA40, ITA .40, ITA .40., ITA.40.., ITA.40+ zostaną dodane do komentarza 4 w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.

Poziomy depozytów zostaną zaktualizowane w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych dostępnej tutaj.

Zgodnie z punktem 19.16 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w niniejszym rozdziale (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 22 201 95 60, support@xtb.pl .

11:46

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

Czwartek 12.01 - BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

Brak świąt narodowych w nadchodzącym tygodniu

Dywidendy: (płatne w gotówce):

Poniedziałek 28.11 - CO.FR, CPA.US, EL.US, QCOM.US, RI.FR, TWX.US, MANU.US, ALL.US, CSX.US, DOV.US, FDS.US, L.US, NWL.US, RE.US, SNI.US, STI.US, TAP.US, TER.US, TIME.US, TSO.US, UNP.US

Wtorek 29.11 - GS.US, HD.US, K.US, KO.US, MC.FR, MCD.US, ASH.US, BLL.US, BWA.US, EXPD.US, GME.US, HIG.US, IPG.US, JKHY.US, JNPR.US, LMT.US, MAN.US, MCK.US, MLM.US, MOS.US, O.US, PII.US, TGI.US, TSN.US, UHS.US, VAL.US, WRB.US, ENC.ES, TAC.US

Środa 30.11 - ANF.US, BAC.US, LXK.US, NOV.US, NTRS.US, PEP.US, ADI.US, AJG.US, BAX.US, CBOE.US, CBSH.US, CGNX.US, CNK.US, D.US, FLO.US, FLR.US, KHC.US, MTB.US, SEE.US, SWK.US, UNH.US, WM.US, BFB.US

Czwartek 1.12 - IAG.ES, IAG.UK, ITUB.US, LAND.UK, NKE.US, SVT.UK, TEVA.US, ANTM.US, CHS.US, ESV.US, HRB.US, JACK.US, NOC.US, ORI.US, PFG.US, BWY.UK, JD.UK, GNC.UK, ICP.UK, ECM.UK, PETS.UK, PAY.UK

Piątek 2.12 - BBD.US, AVT.US

Splity:

Poniedziałek 28.11 - BMPS.IT

 

XTB

środa - 23 listopada 2016
22:18

Rolowanie NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ i TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ -132 pkt swapowych dla pozycji długiej; 132 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ -100 pkt swapowych dla pozycji długiej; 100 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ 63 pkt swapowych dla pozycji długiej; -63 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

10:12

Rolowanie NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ oraz TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ ok. 0,12 USD

- OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ ok. 0,95 USD

- TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ ok. -0,66 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ oraz OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

 

wtorek - 22 listopada 2016
20:35

RolowanieCHNComp, CHNComp.,CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ i INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+ -6 pkt swapowych dla pozycji długiej; 6 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ -23 pkt swapowych dla pozycji długiej; 23 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ -382 pkt swapowych dla pozycji długiej; 382 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

nomorenewstoshow