3 rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (16.10.2020)

15:46 16 października 2020

Wybory prezydenckie w USA już wkrótce. Trump oraz Biden zmierzą się w ostatniej debacie w przyszłym tygodniu. Dodatkowo raporty spółek z trzeciego kwartału zdominują kalendarz, natomiast inwestorzy w Europie skupią się na nowych indeksach PMI. W kolejnym tygodniu warto zwrócić uwagę w szczególności na te 3 rynki.

USDJPY

Prezydent Donald Trump oraz kandydat Demokratów Joe Biden zmierzą się w ostatniej debacie w  czwartek o godzinie 3 nad ranem czasu polskiego. Poprzednie starcia były bardzo chaotyczne i żaden z kandydatów nie okazał się wyraźnym zwycięzcą. Czy tym razem będzie inaczej? Jest spora szansa na to, że debata skupi się przede wszystkim na personalnych atakach. Będzie to ich ostatnie bezpośrednie starcie przed wyborami z 3 listopada i z pewnością trzeba obserwować zmienność na amerykańskim dolarze. 

US100

Wielkie amerykańskie banki pochwaliły się wynikami za Q3 w zeszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu poznamy wyniki takich spółek jak Tesla (środa), Netlix (wtorek) czy Intel (czwartek). US100 notowany był ok. 1% przed historycznymi szczytami na początku tego tygodnia, ale oddał część wcześniejszych wzrostów. Raporty mogą być kluczowe dla technologicznego indeksu i mogą dać paliwa dla zrezygnowanych ostatnio byków. 

DE30

Europejski rynek akcji wyraźnie stracił w tym tygodniu, wobec obaw związanych z wprowadzaniem częściowych “lock-down’ów” w niektórych gospodarkach. Kolejne decyzje rządów będą ściśle obserwowane przez inwestorów. Wstępne indeksy PMI za październik opublikowane zostaną w piątek. Niemieckie odczyty o godzinie 09:30. Gorsze wyniki są oczekiwane zarówno w przypadku sektora przemysłowego, jak i usługowego.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót