Akcje rosną pomimo kolejnych pogróżek związanych z taryfami

07:57 11 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • Trump grozi podniesieniem taryf celnych na chińskie produkty, jeśli Xi Jinping nie spotka się z nim na spotkaniu G20 w Japonii
  • Rynki akcyjne kontynuują odbicie, obligacje z drugiej strony kontynuują wzrosty
  • Pewność biznesu w Australii rośnie za maj, ale spada ocena warunków biznesowych

Trump kontynuuje wojnę handlową

Inwestorzy z rynku akcyjnego otrzymują chwilę wytchnienia po tym jak w trakcie weekendu Donald Trump osiągnął porozumienie z Meksykiem, czego wynikiem nie będzie wprowadzenie taryf celnych na Meksyk. Po poniedziałkowym rajdzie wzrosty na rynku akcyjnym są kontynuowane, choć z drugiej strony pojawiają się sygnały ostrzeżenia. Donald Trump zagroził wczoraj Chinom podniesienie taryf celnych w przypadku jeśli prezydent Chin, Xi Jinping nie spotka się z nim na szczycie G20 w Japonii. Powiedział on mediom w poniedziałek, że taryfy celne na chińskie produkty powinno być podniesione znacząco wyżej niż obecna stawka 25% obowiązująca na 300 mld USD. Dodał on również, że nigdy wcześniej Chiny nie dały „złamanego centa” Stanom Zjednoczonym, a w tym momencie Chiny płacą krocie. W tym momencie jest jasne, że Trump chce wywrzeć znaczącą presję na Chinach w przypadku braku chęci kooperacji. Z drugiej strony groźby wydają się być nieco sztucznie wywołane, gdyż Xi chce spotkać się z Trumpem w tym miesiącu. Niemniej cała ta sytuacja pokazuje, że jest jeszcze bardzo daleko do jakiejkolwiek poprawy pod względem handlu pomiędzy dwoma krajami.

Z drugiej strony rynek akcyjny wygląda naprawdę całkiem nieźle. Na Wall Street trwały wczoraj umiarkowane wzrosty z zyskiem Nasdaqa powyżej 1,0%, natomiast dzisiaj Shanghai Composite dodaje do swojej wartości 2,0% przy wzroście 1,0% na Hang Sengu CE. Nikkei 225 wzrosł dzisiaj o 0,3%.

 

 

Nasdaq wyraźnie zyskał w poniedziałek kontynuując swoje bardzo silne odbicie. Technicznie indeks jest już bardzo blisko swoich szczytów widzianych wcześniej w tym roku. Źródło: xStation5

Waluty Antypodów w odwrocie

Patrząc na rynek walutowy można zauważyć względną słabość na rynku Antypodów. Nie ma to jednak związku z sentymentem risk-off, gdyż zarówno jen jak i frank notowane są niżej dzisiejszego dnia. Od strony Nowej Zelandii warto wspomnieć o tym, że rząd rozważa warunkowy ban na eksport bydła jako jedną z opcji w ramach przeglądu handlu żywymi zwierzętami. Nie powinno to mieć jednak dużego wpływu na rynek w Nowej Zelandii, gdyż produkcja wołowiny stanowiła zaledwie 1,0% światowej produkcji w Nowej Zelandii (dane za 2017 rok). Z drugiej strony może to mieć wpływ na sam wzrost gospodarczy, gdyż mięso jest jednym z głównych towarów eksportowych Nowej Zelandii.

Z kolei w przypadku Australii opublikowany został miesięczny raport NAB dotyczący zachowania biznesu. W przypadku warunków biznesowych, te zostały ocenione na 1 punkt w porównaniu do 3 miesiąc wcześniej (aktualne dane za maj). Z drugiej strony pewność biznesu została oceniona na 7, co było wzrostem z poziomu 0 punktów. Ogólnie na rynku walutowym widać dzisiaj umocnienie się amerykańskiego dolara, co ma związek z odbijającymi rentownościami.

 

 

Dolar australijski odwraca swoje wcześniejsze wzrosty po osiągnięciu oporu na poziomie 0,7020. Z tego punktu widzenia można oczekiwać, że niedźwiedzie będą chciały sprowadzić parę w okolice dolnego ograniczenia spadkowego kanału trendowego. Źródło: xStation5

Inne informacje:

  • BoE nie będzie czekać do rozwiązania wszelkich problemów politycznych, aby podnieść stopy procentowe.
  • Nie będzie korekcyjnego budżetu we Włoszech wg Salviniego po spotkaniu z Conte
  • Chiny mają ogłosić cięcie cen paliw

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót