Akcje Tesli odbijaj膮 po podniesieniu rekomendacji przez Citi 馃搱

17:17 23 listopada 2022

Mimo obaw o powr贸t polityki Covid Zero w Chinach, kt贸ra mog艂aby uderzy膰 w fabryki Tesli (TSLA.US), walory flagowe sp贸艂ki Elona Muska zyskuj膮 dzi艣 blisko 6% dzi臋ki podniesieniu oceny walor贸w przez Citi. W ci膮gu聽miesi膮ca akcje firmy straci艂y prawie 20% mimo odreagowania na indeksach:

  • Analitycy Citi聽 podnie艣li rekomendacje dla Tesli z 'Sprzedaj'聽do 'Trzymaj' wskazuj膮c, 偶e kapitalizacja firmy zmniejszy艂a si臋 o 600 mld USD na przestrzeni roku, co potencjalnie wskazuje na przesadnie defensywn膮 reakcj臋 inwestor贸w. Zdaniem analityk贸w Tesla ma szans臋 skorzysta膰 na ustawie o redukcji inflacji w USA, a jej d艂ugoterminowe perspektywy mog膮 poprawi膰 si臋 na tle konkurencji w obliczu rosn膮cych zdolno艣ci produkcujnych. Przypomnijmy, 偶e cho膰 wyniki za III kw. nie spe艂ni艂y oczekiwa艅 analityk贸w by艂y rekordowe w historii sp贸艂ki;
  • Tesla ma za sob膮 najs艂abszy gie艂dowo rok w historii聽i traci ponad 50% w 2022 roku,聽mimo rekordowych przychod贸w i zysk贸w. Do podstawowych zagro偶e艅 nale偶膮 spowolnienie w chi艅skiej gospodarce i powr贸t restrykcji, kt贸re mog艂yby uderzy膰 w produkcj臋 i 艂a艅cuch dostaw, rosn膮ca konkurencja ze strony Rivian (RIVN.US), NIO (NIO.US), Nikola (NKLA.US) a tak偶e wi臋kszych聽koncern贸w motoryzacyjnych jak Volkswagen, Porsche czy Toyota, kt贸re r贸wnie偶 zwi臋kszaj膮 produkcj臋 EV. Rosn膮 te偶聽obawy o popyt na nowe samochody w kontek艣cie spowolnienia i wysokich st贸p procentowych;
  • Dodatkowo walorom ci膮偶膮 kwestie wizerunkowe zwi膮zane z przej臋ciem i zaanga偶owaniem聽Muska w Twittera i 'upolitycznieniem' oraz uzasadnione obawy, 偶e w wyniku zainteresowania na wielu frontach miliarder聽mo偶e zacz膮膰 'zaniedbywa膰' Tesl臋.

Akcje Tesla (TSLA.US). Interwa艂 H4. Akcje znajduj膮 si臋 w dynamicznym trendzie spadkowym, g艂贸wny op贸r wyznacza linia trendu i pokrywaj膮ca si臋 z ni膮 50 sesyjna 艣rednia (czarna linia), kt贸ra przebiega obecnie w okolicach 193 USD za walor. Indeks NASDAQ (kolor 偶贸艂ty) radzi艂 sobie w czasie ostatniego miesi膮ca du偶o lepiej.聽殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t