Alert rynkowy: Międzynarodowy handel kluczem dla nastrojów na rynku

13:28 9 października 2019

Zmienność na rynkach finansowych w zeszłym tygodniu w dużej mierze motywowana była publikacjami makroekonomicznymi. Tymczasem w tym tygodniu rynek będzie skupiał się również na polityce. W grę wchodzi jeden z głównych wątków geopolitycznych, czyli spór handlowy między Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi.

Podsumowanie:

  • Rozmowy wysokiego szczebla rozpoczynają się w czwartek
  • Chiny otwarte do zawiązania „częściowego” porozumienia handlowego
  • Soja znacznie zyskiwała w odpowiedzi na informacje o dodatkowych zakupach

W czwartek rozpoczynają się rozmowy wysokiego szczebla między Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi w Waszyngtonie. Jest to pierwsze takie spotkanie od więcej niż dwóch miesięcy. Rynek od dłuższego czasu ma nadzieję, że doprowadzi to do zakończenia impasu i osiągnięte porozumienie doprowadzi do pobudzenia wzrostu gospodarczego na świecie. Wicepremier Chin, Liu He ma spotkać się z reprezentacją z USA w postaci Roberta Lighthizera, głównego negocjatora z USA oraz Steve’a Mnuchina, sekretarza skarbu.

Chiny informują, że zainteresowane są głównie częściowym porozumieniem handlowym. Pomimo dodania dużej ilości chińskich spółek do czarnej listy, która zabrania na import amerykańskiej technologii, Chiny wykonują gest dobrej woli w postaci zapowiedzi większych zakupów soi o dodatkowe 10 mld USD. Informacja ta wywołała spory wzrost na rynku soi oraz również indeksach giełdowych z Wall Street. Źródło: xStation5

 

Eksport żywności z USA do Chin i w szczególności soi znacząco spadł ze względu na restrykcje handlowe w postaci taryf celnych. Czy zapowiedzi o większych zakupach doprowadzą do dużego rajdu na rynku soi? Źródło: Bloomberg

Inne ważne rynki warte obserwacji

 

 

 

Nie tylko Chiny borykają się z problemami dotyczącymi taryf celnych. Stany Zjednoczone opublikowały listę produktów, które mają zostać objęte taryfami celnymi w Europie od 18 października. Źródło: Bloomberg

Wojna handlowa stanowi kluczowy aspekt w budowaniu nastrojów na całym rynku giełdowym na świecie. W przypadku faktycznej deeskalacji konfliktu wiele „przytłumionych” ostatni rynków ma szanse na powrót do wzrostów. Warto przyjrzeć się również amerykańskim obligacjom, które obecnie są bardzo silnie wykupione, czy wciąż silnie wyprzedanym walutom w postaci AUD oraz NZD. Z drugiej strony mamy również mocno wykupione „bezpieczne przystanie” w postaci złota czy walut takich jak JPY oraz CHF. Jeżeli jednak negocjacje zakończą się tak jak wszystkie poprzednie rundy, czyli brakiem przełomu albo brakiem konkretów, możemy mieć dosyć szybki powrót do risk-offu na rynkach finansowych.

Konflikt handlowy wpływa nie tylko na amerykańskie indeksy. Warto przyjrzeć się indeksowi DAX, który skupia w sobie wiele spółek zależnych od sytuacji handlowej między USA oraz Chinami (sektor motoryzacyjny oraz technologiczny). W tym momencie widać bardzo ważną strefę oporu pomiędzy 12160 oraz 12220. Widać, że teoretycznie tworzy się nam odwrócona formacja flagi, która zwiastuje kolejne spadki. W takim wypadku najbliższym wsparciem będzie poziom 11815 punktów. Źródło: xStation5​​​​​​​

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót