馃殌Aluminium najwy偶ej od 2008 roku!

15:23 8 lutego 2022

Na fali spadku zapas贸w oraz ograniczenia w produkcji aluminium ro艣nie do najwy偶szych poziom贸w od 2008 roku

Aluminium jest zdecydowanie najgor臋tszym metalem ostatnich miesi臋cy oraz od pocz膮tku tego roku. Cenie brakuje nieca艂ych 3% wzrostu do historycznych szczyt贸w, ale dzisiaj mo偶e doj艣膰 do najwy偶szego zamkni臋cia w historii. Do tej pory aluminium by艂o notowane wy偶ej tylko dwukrotnie - w 2006 oraz 2008 roku, ale ceny szybko spada艂y wtedy z tamtych rekord贸w. Teraz mo偶e by膰 jednak inaczej.聽

Zapasy aluminium 艣ledzone przez LME s膮 w zasadzie na wyczerpaniu. Jest to wynik tego, 偶e w Europie produkcja by艂a w du偶ej mierze wstrzymana w ostatnich miesi膮cach ze wzgl臋du na wysokie ceny energii. Podobnie by艂o w Chinach, a dodatkowo dosz艂y do tego kwestie 艣rodowiskowe, kt贸re znacznie zwi臋kszy艂y koszt produkcji aluminium. Nawet przy tak wysokich cenach surowca, powy偶ej 3250 USD za ton臋, koszty energii i pozwole艅 na emisj臋 ograniczaj膮 zyskowno艣膰 produkcji. Oczywi艣cie warto pami臋ta膰 o tym, 偶e w Rosji sporo wydobywa sie boksytu aluminium, dlatego potencjalne na艂o偶enie sankcji dodatkowo mo偶e ograniczy膰 poda偶. Nale偶y r贸wnie偶 wspomnie膰, 偶e samo aluminium jest wykorzystywane w transformacji energetycznej, m.in. przy budowie wiatrak贸w.聽Nie jest wobec tego wykluczone, 偶e ceny tego metalu b臋d膮 kontynuowa膰 wzrosty, cho膰 oczywi艣cie mo偶na za艂o偶y膰, 偶e w okolicach 3340 USD mo偶liwa b臋dzie reakcja poda偶owa.聽

藕r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t