Amazon budzi Bitcoina ze snu

07:32 26 lipca 2021

W ostatnich kilkunastu dniach mogliśmy zaobserwować znaczącą zmienność na rynku kryptowalut. Po wielu tygodniach małego zainteresowania rynkiem kryptowalut zmienność zaczyna powracać. Jeszcze niedawno obserwowaliśmy zejście cen Bitcoina poniżej 30 tysięcy dolarów, a już podczas ostatnich kilkunastu godzin Bitcoin przymierzał się do testu 40 tysięcy dolarów. Czy to rozpoczęcie nowego trendu wzrostowego? Czy jednak ostatni łabędzi śpiew inwestorów z rynku cyfrowych aktywów?

Spadek cen kryptowalut jest powiązany z silnie negatywnym nastawieniem Chin do tego rynku. Chiny chcą pozbyć się kopania oraz handlu kryptowalut w swoim kraju. Swoje kilka groszy do negatywnego sentymentu dołożył też szef Tesli, Elon Musk, który ze względu na znaczne zużycie prądu przez koparki, zdecydował się na zawieszenie akceptowania Bitcoina jako sposobu płatności za produkty swojej firmy. Teraz jednak wszystko się zmienia. Musk znany ze swoich wiadomości na Twitterze, które „manipulowały” rynkiem, w ostatniej wypowiedzi na ważnym wydarzeniu związanym z rynkiem krypto wskazał, że Bitcoin mógł osiągnąć już cel użycia 50% energii z odnawialnych źródeł. Być może takie stwierdzenie ma źródło w tym, że wiele kopalni kryptowalut w Chinach przestało istnieć. To jednak nie koniec pozytywnych informacji. Szef Twittera w trakcie ostatnich dni stwierdził, że kryptowaluty mogą pełnić ważną funkcję w usługach oraz produktach związanych z Twitterem w przyszłości. Z kolei ostateczny ruch w kierunku 40 tys. dolarów za 1 Bitcoina został zapoczątkowany informacją, iż Amazon zastanawia się nad umożliwieniem płatności w kryptowalutach. W momencie, kiedy kryptowalutami interesują się największe firmy technologiczne ze Stanów Zjednoczonych, to powoduje to ruchy wśród inwestorów. Można usłyszeć o pokrywaniu ogromnej ilości krótkich pozycji na kontraktach na Bitcoina. Widać również, że inwestorzy przestali inwestować w „papierowe” złoto poprzez fundusze ETF, co teoretycznie może oznaczać, że „ulica” ponownie zacznie patrzeć się w kierunku kryptowalut.

Fundusze ETF raczej pozbywają się złota. Z drugiej jednak strony na razie nie obserwujemy napływu środków do funduszy inwestujących w kryptowaluty, co może nie pozwalać na większe ruchy. Niemniej ostatni raport dotyczący rynku krypto pochodzi z nia 19 lipca, więc nie odzwierciedla ostatnich wydarzeń. Źródło: CoinShares

Na samym końcu warto wspomnieć oczywiście o gigantycznych działaniach banków centralnych na świecie. Wydaje się, że programy skupu aktywów będą prowadzone na gigantyczną skalę w najbliższych latach, co może skłonić inwestorów do próby zabezpieczenia aktywów. Może to być złoto, choć z drugiej strony może to być jego cyfrowy odpowiednik, czyli Bitcoin. W poniedziałkowy poranek, 26 lipca Bitcoin kosztował ok. 39 tys. dolarów, choć w piątek były to poziomy bliższe 32 tys. dolarów.

Bitcoin zalicza największą wzrostową świecę od bardzo dawna. Widać, że w ostatnich dniach zmienność powróciła również na rynek miedzi, co oznacza zwiększony popyt spekulacyjny. Jednocześnie widać, że Bitcoin domyka dywergencję z "odwróconym" złotem. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót