Amerykańskie indeksy przed publikacją wyników kwartalnych

13:11 12 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Amerykańskie Indeksy na historycznych maksimach

  • Trump sieje niepokój na rynku 

  • Sezon na sprawozdania finansowe za Q2 rozpoczyna się już w poniedziałek

 

Dobra sesja w przedostatni dzień tygodnia

Czwartkowa sesja zakończyła dzień rekordowym entuzjazmem inwestorów. Zarówno indeks Dow Jones Industrial Average jak i S&P 500 odnotowały swoje nowe historyczne maksima. Dla przypomnienia, US30 (DJIA fut.) przebił granicę 27 tys punktów i zakończył sesję powyżej tego poziomu, zaś S&P500 wzrósł o ok. 0,2% i również przełamał psychologiczna barierę 3000 pkt, jednakże zakończył dzień minimalnie poniżej tej granicy. 

Jeśli cena powyżej poziomu 27000 pkt utrzyma się przez dłuższy czas, to najprawdopodobniej stanie się ona nowy, silnym wsparciem dla ceny. Źródło: xStation5

Fed głównym motorem napędowym wzrostów

Jednymi z głównych powodów euforii na rynku możemy upatrywać w gołębich wystąpieniach Jeroma Powella przed Senacką Komisją Bankową, a także w późniejszej sesji pytań i odpowiedzi, które umocniły przekonania inwestorów co do przyszłej polityki pieniężnej. Według analityków, szef Fedu jest mocno zdeterminowany co do obniżki stóp procentowych w tym roku. Naciski ze strony Trumpa, a także przekonanie o globalnym spowolnieniu i niskiej inflacji dają kolejny czynnik sygnalizujący gotowość do obniżki ceny pieniądza. 

Amerykańskie dane studzą oczekiwania silniejszego luzowania

Niestety wczorajsze dane na temat wskaźnika inflacji w USA,  okazały się wyższe niż oczekiwano. Dla przypomnienia, CPI spadło do 1.6% z poziomu 1.8% r/r, zaś wskaźnik bazowy, nie uwzględniający cen energii i żywności wzrósł z 2.0% do 2.1%. Czynnik ten może ochłodzić zapał inwestorów w piątkowej sesji. Kolejnym sygnałem z rynku, który zapewne osłabi popyt inwestorów to krytyka Chin prowadzona przez Donalda Trumpa. Zarzuty o niewywiązywaniu się z porozumienia zawartego w Osace podczas G20, między USA, a Chinami, dotyczą niezwiększania zakupu produktów rolnych ze Stanów. Napięta sytuacja, a także widmo  eskalacji kolejnej bitwy w “wojnie handlowej”, może skutecznie osłabić zapał zwolenników strony popytowej na rynku. 

Amerykańskie spółki przed sezonem wyników

Patrząc na ostatnie dni, najmocniej drożejące spółki w USA należą do segmentów oferujących pakiety opieki medycznej. Taką jest m.in. UnitedHealth Group (UNH.US) zwyżkująca o ok. 5.5% podczas wczorajszej sesji. Ci, którzy bacznie obserwują rynek amerykańskich indeksów, w szczególności S&P500 czy Dow Jones, muszą zwrócić uwagę na sezon publikacji raportów finansowych za Q2, spółek należących do powyższych agregatów. Wall Street, swój sezon, zaczyna już w poniedziałek. Jak wiadomo z historii, wyniki kwartalne mają całkiem duży wpływ na wycenę indeksów. Mało optymistyczne dane, w szczególności jeśli dotyczą spółek o największej wadze w indeksie, potrafią posłać cenę w kierunku południowym, jeśli zaś wyniki potwierdzają raczej pozytywne oczekiwania rynku, to istnieje możliwość iż będziemy świadkami nowych, historycznych szczytów. W szczególności, nasza uwaga powinna być skierowana na sprawozdania finansowe takich gigantów technologicznych jak Apple (AAPL.US), czy Microsoft Corp. (MSFT.US), które znajdują się zarówno w S&P500, jak i US30 i mogą mieć wpływ na całościową wycenę indeksów. 

S&P500 osiąga nowe, historyczne szczyty. Źródło: xStation5

Patrząc na indeks S&P500 w ujęciu technicznym, najważniejszym poziomem, przez ostatnie sesje handlowe, była psychologiczna bariera 3000 pkt. W zeszłym tygodniu stanowiła ona solidną przeszkodę do dalszych wzrostów i poziom ten był wielokrotnie testowany przez stronę popytową. Sytuacja odwróciła się, kiedy rynek jednogłośnie skłonił się ku bykom i z sukcesem ruszył po swoje ATH. W sytuacji, gdy cena utrzyma się dłużej ponad poziomem 3000 pkt, najprawdopodobniej to właśnie w tym miejscu nastąpi kolejny - mocny poziom wsparcia ceny, z którego indeks będzie mógł testować nowe szczyty. Jeśli zaś,scenariusz wzrostowy, okaże się błędny, i S&P500 powędruję w stronę południową, będzie mógł on  szukać wsparcia na 50 dniowej wykładniczej średniej kroczącej, która powinna zapewnić mocny fundament, hamujący dalsze spadki. 

Regulamin sporządzania rekomendacji (link) 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót