Analiza techniczna: Litecoin

12:45 25 listopada 2022

Spoglądając na wykres Litecoina na interwale H4, mamy do czynienia z ciekawą sytuacją techniczną. Po ostatnim silnym ruchu w górę, zaczęła budować się korekta, która swoim kształtem i zasięgiem przypomina poprzednią - z przełomu 11-14 listopada. Założenia analizy technicznej mówią, strefa przy poziomie 72,25 pozostaje kluczowym w wsparciem. Miejsce to wynika z dolnego ograniczenia układu 1:1, mierzenia 38,2% Fibonacciego oraz wcześniejszego lokalnego szczytu. DOpóki cena znajduje się powyżej, kontynuacja trendu wzrostowego jest możliwa. Z drugiej strony złamanie poniżej wsparcia, może otworzyć drogę do większych spadków, wtedy też jako kolejne wsparcia należy traktować mierzenia Fibonacciego 50%, 61,8% itd. 

Litecoin interwał H4. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata