Anemiczne wzrosty europejskich bank贸w mimo euforii na Credit Suisse 馃搳

13:33 16 marca 2023

Cz臋艣膰 europejskich bank贸w odrabia wczorajsze starty dzi臋ki doniesieniom o zastrzyku p艂ynno艣ci dla Credit Suisse (CSGHN.CH) ze strony SNB. Odbicie jest jednak relatywnie niewielkie, a problemy banku wci膮偶 wydaj膮 si臋 wci膮偶 dalekie od zako艅czenia.Europejski indeks bankowy odbija niespe艂na 0,5%. Ulga po informacji o p艂ynno艣ci dla Credit Suisse nie by艂a w stanie wywo艂a膰 euforii w艣r贸d bank贸w ze Starego Kontynentu. Znaczne o偶ywienie obserwujemy na walorach niemieckiego Commerzbanku (CBK.DE). Hiszpa艅ski Bankinter (BKT.ES) kontynuuje spadki z historycznych szczyt贸w z pocz膮tku marca. Jego akcje trac膮聽dzi艣 2,77%. 殴r贸d艂o: Bloomberg

Wiadomo艣ci z sektora bankowego

  • Wed艂ug Saudi National Bank, posiadaj膮cego znaczne udzia艂y w Credit Suisse, wczorajsza panika by艂a 'nieuzasadniona'.聽Credit Suisse traci kolejnych analityk贸w i dyrektor贸w聽ds. akcji w Azji, poniewa偶 odej艣cia pracownik贸w przybra艂y na sile.

  • 5 letnie swapy ryzyka kredytowego dla szwajcarskiego banku UBS wzros艂y w tym roku z 26 pb do 171 pb聽wg. danych ICE;

  • Cho膰 og贸lne ryzyko kredytowe w Europie spad艂o聽wraz ze wzrostem akcji Credit Suisse spore spadki notuje聽polski WIG-Banki, gdzie dominuj膮 wyprzeda偶e聽walor贸w Mbanku (MBK.PL), ING (ING.PL) oraz PKO BP (PKO.PL). Nastroje pogorszy艂 korzystny dla frankowicz贸w wyrok TSUE;

  • Prezes lobby bankowego Banku聽Japonii, Hanzawa wskaza艂, 偶e Credit Suisse nie ma istonego wp艂ywu na system finansowy. ale聽Upadek SVB pokaza艂, 偶e run na banki mo偶e nast膮pi膰 szybko, nawet gdy te wzmacniaj膮聽kontrol臋 ryzyka.聽

  • Wg.japo艅skiego lobby bankowego ryzykoe聽systemowe zwi膮zane z upadkiem SVB zmniejszy艂o si臋 poniewa偶 Fed wspar艂 klient贸w bank贸w ale wg. 藕r贸de艂 FT europejscy regulatorzy krytykuj膮 ameryka艅sk膮 "niekompetencj臋" w sprawie ipad艂ego Silicon Valley Bank;

  • Agencja ratingowa S&P wskaza艂a, 偶e kilka japo艅skich bank贸w z du偶ymi udzia艂ami w ameryka艅skich obligacjach mo偶e by膰 podatnych聽na聽nastroje rynkowe ze wzgl臋du na SVB, ale nie w do艣膰 du偶ym stopniu by obni偶y膰 ich rating. Wed艂ug analityk贸w S&P region Azji i Pacyfiku jest dobrze przygotoway by absorbowa膰 ew.聽efekty uboczne upadku SVB;

  • JPMorgan聽szacuje, 偶e wolniejszy wzrost po偶yczek przez 艣rednie banki odejmie od 0,5 do 1% wzrostu ameryka艅skiego PKB w ci膮gu roku lub dw贸ch lat. Sekretarz Skarbu USA, Janet Yellen zeznaj膮膰 w Senacie wskaza艂a, 偶e system聽bankowy USA pozostaje zdrowy, a zdecydowane dzia艂ania w tym tygodniu pokazuj膮 determinacj臋 rz膮du do utrzymania bezpiecze艅stwa deponent贸w

  • Koszt ubezpieczenia od niewyp艂acalno艣ci Credit Suisse pozostaje na bardzo wysokim poziomie nawet mimo pomocy z SNB. Bank po偶yczy od SNB ok. 50 mld CHF. Aktualan wycena 5 letniego swapu ryzyka kredytowego (CDS) dla Credit Suisse wynosi ju偶 ponad 10% i nadal ro艣nie.

Image

Koszty ubezpieczenia przeciwko Credit Suisse (5 letnie聽CDS). 殴r贸d艂o: Bloomberg

Akcje Deutsche Banku (DBK.DE), interwa艂 H4. Cena akcji spad艂a poni偶ej 38,2 zniesienia Fibonacciego i zmierza w kierunku zniesienia 61,8 fali wzrostowej rozpocz臋tej w pa藕dzierniku 2022 roku przy 9,2 EUR za akcje. 艢rednie SMA200 i SMA100 zbli偶aj膮 si臋 do nied藕wiedziego przeci臋cia w AT zwanego 'krzy偶em 艣mierci'. Je艣li byki zdo艂aj膮 odwr贸ci膰 trend najbli偶szym wsparciem wydaje si臋 by膰 psychologiczny op贸r przy 10 USD za walor. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t