Azjatyckie indeksy pod presją po słabej sesji w USA

07:00 13 sierpnia 2019

Podsumowanie

- Spadki na Wall Street i przecena walut EM odbija się na notowaniach azjatyckich indeksów
- Mieszane dane z Australii za lipiec, chiński bank centralny dewaluuje juana
- Po południu powinien zostać ogłoszony termin głosowania nad wotum nieufności dla włoskiego rządu

Krwawy początek tygodnia

Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się silnymi spadkami na rynkach akcyjnych. Indeksy z Wall Street zamknęły się ponad 1% niżej. Przecena została po części wywołana przez wynik prawyborów prezydenckich w Argentynie, które odbyły się w miniony weekend. Kurs argentyńskiego peso załamał się po nieoczekiwanej porażce obecnego prezydenta, Mauricio Macri. Przecena nie ominęła również argentyńskiej giełdy, gdzie główny indeks (w ujęciu dolarowym) zaliczył drugi największy jednodniowy spadek w ciągu 70 lat. Kiepskie nastroje odbiły się również na wycenach innych walut rynków wschodzących, jak na przykład rand południowoafrykański czy meksykańskie peso. W odpowiedzi na wzrost awersji do ryzyka rentowności amerykańskich obligacji 10 letnich cofnęły się z 1,74% (koniec piątkowej sesji) do poniżej 1,64% w momencie pisania tego komentarza.

 

 

Hang Seng (CHNComp) znajduje się blisko tegorocznego minimum. Przebicie się poniżej zniesienia 61,8% ostatniej dużej fali wzrostowej (2015-2017) otworzyłoby drogę do strefy wsparcia przy poziomie 9100 pkt. Źródło: xStation5

Mieszane indeksy nastrojów z Australii, Ludowy Bank Chin osłabia juana

Ponure nastroje widoczne są również w Azji - Hang Seng (CHNComp) traci około jednego punkta procentowego. Jedynymi danymi opublikowanymi w nocy były indeksy nastrojów z Australii. Indeks nastrojów biznesowych za lipiec cofnął się z 4 pkt do 2 pkt, podczas gdy indeks zaufania biznesu odbił z poziomu 2 pkt do 4 pkt. Pomimo, że dane wypadły mieszanie to mogą one być powodem dobrej kondycji australijskiej waluty w ostatnich godzinach. O poranku dolar australijski jest drugą najmocniejszą walutą z koszyka G10 tracąc jedynie do dolara amerykańskiego. Ponadto, warto wspomnieć, że Ludowy Bank Chin (PBoC) po raz kolejny ustanowił kurs referencyjny pary USDCNY wyżej (7,0326 wobec wczorajszych 7,0211). Oficjalny kurs znajduje się na najwyższym poziomie od marca 2008 roku. Oprócz ustalenia wyższe kursu, PBoC zdecydował się wstrzyknąć do gospodarki 60 mld juanów za pomocą 7-dniowych odwróconych operacji repo.

 

 

Indeksy nastrojów z Australii wypadły mieszanie, ale mogły wesprzeć wycenę AUD po ostatnim okresie silnej przeceny waluty. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

Inne wiadomości z rynku

- Termin głosowania nad wotum nieufności dla włoskiego rządu może zostać ustalone w trakcie dzisiejszej sesji parlamentu (początek o godzinie 18:00)
- Japońska inflacji PPI za lipiec spadła do poziomu -0,6% r/r (-0,1% r/r w czerwcu)
- Gospodarka Singapuru skurczyła się o 3,3% k/k. Oczekiwano odczyt -2,9% k/k

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót