Otwórz konto Otwórz demo

Bliżej rynków - poranna analiza

08:07 15 kwietnia 2019

Zapraszamy na poranną analizę "Bliżej rynków".

Start o 9:45 - nagranie można obejrzeć w dowolnym momencie od startu webinarium.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót