Bowman i Daly z Fed komentują politykę Fed i gospodarkę USA 💵

18:28 22 września 2023

Mary Daly i Michele Bowman z Rezerwy Federalnej komentowały dziś sytuację w gospodarce USA. Wypowiedź Daly - gdzie widać było więcej niepewność i 'zadowolenia' z dotychczasowych efektów polityki Fedu była zdecydowanie bardziej gołębia na tle Bowman, która zasygnalizowała poparcie dla więcej niż jeszcze jednej podwyżki stóp sygnalizując, że obecna polityka w ogólnym rozrachunku może być wciąż zbyt mało restrykcyjna patrząc na gospodarkę.

Fed Daly

 • Nie wiemy, czy powinniśmy utrzymać stopy procentowe, czy zrobić więcej. 

 • Nie będziemy usatysfakcjonowani, dopóki nie będziemy pewni, że inflacja powraca na ścieżkę powrotu do stabilności.
 • Nie jestem gotowa ogłosić zwycięstwa ale rynek pracy stopniowo się ochładza. Mamy dobre odczyty danych przez ostatnich kilka miesięcy, inflacja spada.
 • Utrzymanie stóp procentowych w tym tygodniu nie przesądza o tym, co zrobimy dalej ale musimy działać wolniej.
 • Utrzymujemy stopy aby zebrać informacje i sprawdzić, czy naprawdę potrzebne są dalsze podwyżki. Nie podnieśliśmy ich, uznając że jesteśmy bliżej celu.
 • Gospodarka USA jest rozpędzona i ma sprzyjające momentum. Rynek pracy jest wciąż napięty ale jego ochłodzenie dobrze rokuje dla inflacji
 • Widzimy znaki, że popyt nieco spada w reakcji na wyższe stopy procentowe

Fed Bowman

 • Spodziewam się, że postęp w zakresie inflacji będzie prawdopodobnie powolny w obecnych warunkach, co sugeruje potrzebę jeszcze bardziej rygorystycznej polityki.

 • ospodarka nadal rośnie w solidnym tempie, przy solidnych wydatkach konsumenckich i solidnym wzroście liczby miejsc pracy.
 • Aby w odpowiednim czasie przywrócić inflację do 2%, trzeba będzie utrzymać politykę Fed na restrykcyjnym poziomie przez jakiś czas.
 •  Standardy udzielania kredytów przez banki zaostrzyły się, ale nie widać oznak gwałtownego skurczenia się akcji kredytowej, które znacząco spowolniłoby gospodarkę.
 • Widzę oznaki poprawy równowagi podaży i popytu na rynku pracy. Zgodzę się na podwyżkę stóp procentowych jeśli inflacja będzie zbyt wysoka.

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata