Ceny ropy przyśpieszają spadki, odbicie inflacji w Chinach

08:08 12 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • Ceny ropy naftowej notowane są niżej po raporcie API oraz po publikacji prognoz EIA
  • Chińskie akcje tracą impet w środku tygodnia, wzrost CPI w Chinach zgodnie z oczekiwaniami
  • Trump ostrzega, że nie będzie porozumienia jeśli nie będzie to „wspaniała” umowa handlowa

Ceny ropy tracą impet

Ropa naftowa traci swój impet wzrostowy i dzisiaj o poranku oba najważniejsze benchmarki notowane są o 1,7-1,8% niżej. Jest to spowodowane perspektywami dla wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach oraz publikacją raportu API, który pokazał wyraźny wzrost zapasów ze szły tydzień. Raport pokazał wzrost zapasów o 4,8 mln brk, natomiast zapasy benzyny wzrosły o 0,8 mln brk – obie figury okazały się być większe od oczekiwań. Te wysokie odczyty zwiększają oczekiwania przed raportem DOE dzisiejszego dnia. Warto przypomnieć sobie sytuację z zeszłego tygodnia, kiedy API również wypadło nadzwyczaj wysoko, jednak DOE przebił jeszcze te odczyty, co spowodowało wyraźne cofnięcie cen.

Oprócz tego poznaliśmy nowe prognozy agencji EIA. Agencja rewiduje prognozę wzrostu produkcji wskazując, że produkcja ropy w USA wzrośnie o 1,36 mln brk w tym roku (obniżenie prognozy o 140 tys. brk na dzień w porównaniu do poprzedniej prognozy) do poziomu 12,32 mln brk. Z kolei na 2020 rok produkcja ma wzrosnąć o 940 tys. brk (100 tys. brk na dzień mniej) osiągając poziom 13,5 mln brk na dzień. Raport mówi, że produkcja w USA wzrośnie głównie poprzez produkcję lądową związaną z łupkami. Jest to względnie pozytywna informacja dla byków z rynku ropy. Warto wspomnieć, że minister ds. energii z ZEA wskazał, że OPEC jest bardzo bliski osiągnięcia porozumienia o przedłużeniu cięć produkcyjnych, przynajmniej do końca bieżącego roku.

 

 

Ceny ropy Brent ponownie zawracają i kierują się do bardzo ważnej strefy popytowej zlokalizowanej przy poziomie 58,00 USD za baryłkę. Widać, że ostatnie odbicie wpisało się w zasięg poprzedniej korekty, co oznacza respektowanie przez rynek obecnego trendu spadkowego. Dla byków kluczowa będzie obrona wskazanego poziomu popytowego. W tym momencie rynek oczekuje przedłużenia porozumienia o cięciu produkcji, dlatego OPEC może chcieć zagrać dłuższym porozumieniem lub zmuszeniem pozostałych producentów przynajmniej do wypełnienia poprzednich deklaracji (Rosja nie ścięła tyle ile się zadeklarowała). Źródło: xStation5

Przyśpiesza inflacja w Chinach

Chińskie akcje znajdują się dzisiaj w odwrocie po kolejnych komentarzach Trumpa dotyczących potencjalnego porozumienia. Jego zdaniem nie będzie żadnego porozumienia, jeśli obie strony nie ustalą „wspaniałej” umowy handlowej. Wobec tego ciężko oczekiwać, że uda się osiągnąć znaczący progres w negocjacjach w najbliższym czasie. Shanghai Composite traci dzisiaj 0,6%, natomiast Hang Seng CE spada o 1,3%.

Oprócz tego poznaliśmy dzisiaj dane dotyczące inflacji z Chin. Główny odczyt pokazał wzrost na poziomie 2,7% r/r, większy od oczekiwań na poziomie 2,5% r/r. Detale pokazują wyraźny wzrost cen żywności na poziomie 7,7% r/r, które przyniosły kontrybucje wzrostu na poziomie 1,48 punktu procentowego. Wgłębiając się dalej w szczegóły widać wzrost cen wieprzowiny na poziomie 18,2% r/r, cen warzyw na poziomie 13,3% r/r oraz cen owoców na poziomie 26,7% r/r. Ceny warzyw oraz owoców powinny spaść w okresie letnim ze względu na zwiększoną podaż, ale w przypadku cen wieprzowiny taka sytuacja jest już mało prawdopodobna. Podaż ograniczana jest przez Afrykański Pomór Świń. Warto również pamiętać, że wzrost inflacji wywołany czynnikami podażowymi jest poza kontrolą polityki monetarnej. Wobec tego istnieje małe prawdopodobieństwo, że PBOC zdecyduje się na jakikolwiek krok w kierunku normalizacji. W tym samym czasie inflacja PPI spadła do 0,6% r/r z poziomu 0,9% r/r, co było zgodne z oczekiwaniami.

 

 

 

Pop próbie przełamania powyżej 10580 punktów, indeks powrócił do spadków. Najbliższe wsparcie zlokalizowane jest przy poziomie 10230 punktów. Źródło: xStation5

Inne informacje:

  • Płatności za pomocą kart kredytowych spadły o 0,5% m/m\
  • Zamówienia bazowe na maszyny w Japonii rosną o 5,2% r/r za kwiecień przy oczekiwaniu spadku na poziomie 0,8% m/m

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót