Otwórz konto Otwórz demo

Ceny zbóż zniżkują przed publikacją raportu WASDE

15:03 11 czerwca 2019

Uczestnicy rynku oczekują na publikację miesięcznego raportu dotyczącego trendów popytowo-podażowych na rynku zbóż. Raport ten publikowany jest przez Amerykański Departament Rolnictwa. Oczekuje się wyraźnego spadku oczekiwanej produkcji oraz zapasów końcowych ze względu na deszcze oraz powodzie, które nawiedziły tereny upraw w trakcie sezonu zasiewów. Kukurydza zniżkuje na poziomie 0,80% dzisiejszego dnia, znajdując się nieznacznie poniżej kluczowe strefy oporu na poziomie 440 centów za buszel.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót