Crypto news: Cisza przed burzą na rynku kryptowalut

13:00 26 września 2022

Cyfrowe aktywa zaczynają tydzień w mieszanych nastrojach, Bitcoin ma poważne problemy z utrzymaniem się powyżej 19 000 USD. Ethereum notowane jest ponownie poniżej 1300 USD za token. W ciągu ostatnich miesięcy kryptowaluty pokazały, że nie lubią znajdować się w trendzie bocznym przez dłuższy okres czasu zatem możemy oczekiwać zbliżającego się zanegowania obecnej konsolidacji. Czy kryptowalutowa twierdza skazana jest jednak na następną lawinę podaży?

  • Podaż nowych tokenów ETH od czasu Merge spadła o 98%​​ według Ultra Sound Money co potwierdza że Ethereum jest na dobrej drodze do deflacyjności choć zmaga się z problemami. Z uwagi na wciąż niską aktywność sieci Ethereum wciąż nie jest deflacyjne (ilość palonych opłat sieciowych wyrażonych w ETH przez algorytm EIP 1558 jest wciąż niewielka).  Od 15 września w sieci pojawiło dotychczas około 7 500 nowych ETH, gdyby Ethereum nie przeszlo transformacji ilość ta wyniosłaby około 130 000 ETH. CEO Swan Bitcoin, Cory Klippsten wskazał, że merge obciążyć Ethereum ponieważ kryptowaluta straciła w jego wyniku 'pokrycie w realnym sprzęcie górniczym', a jej wycena stała się oderwana od rzeczywistości przypominajac bardziej 'abstrakcję fantasy' niż 'twardo pokryty' instrument finansowy;
  • Światowe Forum Ekonomiczne stworzy Crypto Sustainability Coalition, organizację któej celem będzie badanie i analiza wpływu Web3 na dekarbonizację i powstrzymanie zmian klimatu. Członkami ruchu stały się już m.in. wiodące kryptowaluty jak Ripple, Stellar, Solana, Avalanche oraz Near Protocol;
  • egulacyjna ustawa została zatwierdzona już przez stanowy senat i zgromadzenie stanowe. Gavin podkreślił jednak, że stanowisko regulatorów zostało podjęte przedwcześnie ponieważ w niedługim czasie wkroczą przepisy na poziomie federalnym, które mogą zniweczyć wysiłęk regulatorów. Kalifornia jest jednym z najbardziej zaangażowanych w kryptowaluty stanów USA który wciąż posiada mniej restrykcyjną politykę kryptowalutową od stanu Nowy Jork. Gavin zamierza dążyć do wspierania finansowej innowacji blockchain na terenie stanu, co więcej wskazał też na kilkudziesięciomilionwe koszty wdrożenia regulacji;
  • Jeremy Kauffman, CEO projekty LBRY który dostarcza zdecentralizowaną aplikację do przesyłania filmów video poinformował o sporze z Amerykańską Komisją ds. Papierów Wartościowych i Giełd, która zarzuciła mu sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Kauffman podkreślił, że SEC bardzo restrykcyjnie podchodzi do wciąż nieuregulowanych przepisów interpretując je zgodnie z przyjętą przez regulatorów narracją. Przypomnijmy, spór z SEC prowadzi m.in. Ripple oraz kryptowalutowy fundusz Grayscale, największy posiadacz Bitcoinów na rynku;
  • Szereg analityków wskazuje na wciąż ubogie środowisko gamingowe popularnego w ostatnim czasie Web3.0, gdzie szczególną uwagę przyciąga model 'play-to-earn' oraz wizja alternatywnego życia w wirtulanych światach. Jednocześnie infrastruktura graficzna i fabularna obecnych tytułów Web3 wciąż znajduje się dekady za najmocniejszymi tytułami. Wirtualne światy jak Decentraland przyciągnęły olbrzymią uwagę spekulantów wykupujących wirtualne grunty jednak nie były do tej pory w stanie przyciągnąć setek tysięcy regularnie odwiedzających platformę graczy, co może stanowić istotny problem rozwojowy. Z drugiej informacje płynąće z branży wskazują na znaczną migrację talentów ze środowiska programistów do projektów Web3 co może powodować szybszy postęp 'crypto-gamingu'. Najgłośniejsze obecnie istniejące kryptowaluty, za którymi stoją projekty gamingowe z elementami metaverse to Decentraland oraz Sandbox;
  • Na konferencji w Singapurze deweloperzy Filecoin Protocol Labs wskazali na rosnącą w zawrotnym tempie 20% miesięcznie ilość klientów zainteresowanych dostępem do zdecentralizowanej bazy danych, jednak cena kryptowaluty wciąż znajduje się prawie 50% poniżej euforycznych poziomów w okolicach 10 USD, z początku sierpnia.

Wskaźnik Strachu i Chciwości niezmiennie wskazuje 'Ekstremalny Strach', jednak poziomy te są wciąż niemal dwukrotnie wyższe od czerwcowych. Źródło: alternative.me

Wykres Filecoin, interwał H4. Kryptowaluta zakryła niemal całkowicie 'lukę wzrostową' powstałą na początku sierpnia gdy twórcy przekazali informacje o nawiązaniu współpracy z Uniwersytetem Harvarda. Widać, że RSI regeneruje się po spadku w okolice bliskie wyprzedaniu jednak nie osunęło się do poziomów z czerwca bieżącego roku. Jeśli rynek crypto powstrzyma spadki, zakrycie luki może okazać się katalizatorem dla napływu nowego popytu. Źródło: xStation5

Wykres Bitcoina, interwał D1. Bitcoin wciąż porusza się poniżej 200 i 50 dniowej średnich kroczących, które stanowią obecnie główny krótkoterminowy i średnioterminowy opór dla ceny. Wyjście kryptowaluty powyżej 20 000 USD mogłoby stanowić katalizator dla próby ataku w okolice 21 000 USD, gdzie przebiega SMA50, pokonanie średniej mogłoby zwiastować zbliżające się odwrócenie spadkowego trendu, w krótkim terminie. Póki notowania przebiegają poniżej 20 000 USD to wciąż strona podażowa ma przewagę, notowania futures indeksów w USA wskazują na niższe otwarcie na Wall Street co może dodatkowo obniżyć sentyment rynku crypto. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót