Crypto newsletter: Powrót Byków - Bitcoin powyżej $11 000

16:39 31 lipca 2020
• Bitcoin testuje opór na poziomie  $11100 USD
• Rosnąca korelacja między Bitcoinem a złotem
• Ripple stał się trzecią najbardziej wartościową kryptowalutą
 
Po tygodniach stagnacji na rynku kryptowalut sytuacja w końcu się zmieniła i ceny głównych kryptowalut zaczęły rosnąć. Zarówno inwestorzy, jak i zwykli posiadacze z zadowoleniem przyjęli większą zmienność na rynku, ponieważ oznacza to, że ​​wzrosty powinny mieć trwały  charakter. Bitcoin z łatwością zdołał przebić się powyżej $10 000 i obecnie testuje poziom $11 100. Jest to korzystne nie tylko dla Bitcoina, ale także dla całego rynku, ponieważ inne altcoiny kontynuowały wzrosty z zeszłego tygodnia.

Dominacja rynkowa Bitcoina spadła do 62,3%. Kapitalizacja wszystkich aktywów cyfrowych w obiegu wzrosła do 327,9 miliardów w porównaniu do 284 miliardów dolarów w zeszłym tygodniu, podczas gdy średni dzienny wolumen obrotu wynosi 82 ​​miliardy dolarów. Źródło: Coinmarketcap

Korelacja między Bitcoinem a złotem najwyższa od listopada 2018 r.
 
W tym tygodniu Bitcoin osiągnął najwyższy w tym roku poziom $11,354, a jego korelacja ze złotem wzrosła i obecnie wynosi 0,66, zgodnie z danymi CryptoCompare. Korelacja powróciła po tym, jak złoto zdołało przebić się powyżej $1900 za uncję w zeszłym tygodniu a następnie osiągnęło nowe historyczne szczyty.
Według Jamesa Li, analityka w CryptoCompare:
„Ostatnim razem umiarkowana korelacja (około 0,5) między Bitcoinem a złotem wystąpiła pod koniec 2018 r. Wtedy to miesiąc wcześniej w listopadzie 2018 r., Bitcoin spadł o 50% i cena starała się odbić.  Natomiast złoto odzyskiwało siły po nieco cyklicznym spadku do którego doszło kilka miesięcy wcześniej. Umiarkowana korelacja w tamtych czasach była może trochę zbiegiem okoliczności ”.
Obecna korelacja Bitcoina ze złotem może wzmocnić jego pozycję jako aktywa antyinflacyjnego w czasie, gdy banki centralne i rządy na całym świecie wprowadziły masowe pakiety stymulacyjne, aby uratować swoje gospodarki przed skutkami pandemii Covid-19.
Miesięczna korelacja Bitcoina ze złotem w zakresie dziennych zwrotów wynosi 0,66 Źródło: CryptoCompare

Cena Bitcoina wybiła się z wąskiego przedziału cenowego (od 9000 USD do 9359 USD) i osiągnęła nowe roczne maksima na poziomie $11,354. Obecnie najpopularniejsza kryptowaluta testuje opór na poziomie $11 100. Jeśli pozytywne nastroje się utrzymają, następny cel dla byków to $12 258,58. Jeśli jednak sprzedającym uda się odzyskać kontrolę, poziom $10 000 powinien zapewnić silne wsparcie. Źródło: xStation5

Ripple  najwyżej od marca
 
Ripple dołączył do rajdu na rynku kryptowalut, w środę osiągając najwyższy poziom od początku marca.
Cena Ripple znajdowała się w wąskim przedziale cenowym przez ponad 2 miesiące, a zmienność znajdowała się na najniższych poziomach. W tym okresie moneta nie cieszyła się zainteresowaniem, ale teraz znów zyskuje na wartości. Od połowy lipca liczba portfeli zawierających od 1 do 10 milionów Ripple stale rośnie. Ripple wyprzedził Tether i stał się trzecią najcenniejszą kryptowalutą w przeliczeniu na dolary o wartości około 11 miliardów dolarów. Nie ma wyraźnego powodu, dla którego cena ostatnio wzrosła, ale Nairmetrics, poprzez swoje źródło danych, zauważyło, że niektórzy duzi inwestorzy, tzw. wieloryby, znacznie zwiększyły swoje udziały w tej cyfrowej walucie.
Ripple wzrósł o 21% w ciągu ostatniego tygodnia i 37% w ciągu ostatniego miesiąca, co czyni go jedną z najlepiej radzących sobie kryptowalut. Ripple zdołał przebić się powyżej głównego poziomu oporu na poziomie $0,2258 i kontynuował wzrosty. W przypadku utrzymania się pozytywnych nastrojów może dojść do przetestowania oporu na poziomie $0,2609. Jeśli jednak dojdzie do powrotu spadków, lokalne wsparcie znajduje się na poziomie 0,2060 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót