❗ Czego oczekiwać po raporcie NFP?

14:51 5 sierpnia 2021

📆 Raport z amerykańskiego rynku pracy za lipiec poznamy w piątek o godz. 14:30.

Raport NFP za lipiec jest kluczową publikacją tego tygodnia. Dane z rynku pracy USA zostaną przedstawione w piątek o godz. 14:30, a rynek finansowy będzie się im uważnie przyglądał. Fed wciąż ignoruje podwyższoną inflację, twierdząc, że uwagę poświęca głównie rynkowi pracy. Mediana oczekiwań sugeruje wzrost zatrudnienia w lipcu o 870k, jednak inne dane za lipiec, które zostały już opublikowane, były mało przekonujące. Co warto wiedzieć o jutrzejszym raporcie NFP?

Kluczowe dane dla Fed

Inflacja w USA wciąż jest wysoka, co budzi niepokój wśród ekonomistów i uczestników rynku. Jednakże oficjalny przekaz Rezerwy Federalnej jest taki, że wzrost cen będzie tymczasowy i ustąpi w następnym roku. Tymczasem bankierzy centralni z USA zamierzają skupić się na rynku pracy, który lepiej odzwierciedla skalę gospodarczej odbudowy. W ostatnich miesiącach Fed pozostawał gołębi, jednak w ostatnich dniach pojawiło się kilka odrębnych głosów, a bankierzy centralni zaczęli prezentować jastrzębi ton. Wiceprezes Clarida powiedział, że pierwsza podwyżka stóp procentowych może nastąpić przed końcem 2022 lub na początku 2023 roku. Choć wciąż jest to odległy horyzont, to stwierdzenie było najbardziej precyzyjną wskazówką, jaką rynki otrzymały od wielu miesięcy. Co więcej, komunikat padł z ust jednej z najważniejszych osób w Fed. Aby jednak utrwalić te oczekiwania, potrzebna jest seria mocnych raportów z rynku pracy. 

Inne dane za lipiec były mieszane

Właśnie dlatego nadchodzący raport NFP będzie pilnie śledzony. Rynek spodziewa się wzrostu zatrudnienia w lipcu o 870k wobec 850k w czerwcu. Wcześniejsze dane, które poznaliśmy już w tym tygodniu, były jednak kiepskie. Raport ADP zaprezentowany w środę okazał się dużym rozczarowaniem (330k vs oczekiwania 700k). Z drugiej strony, subindeksy zatrudnienia wg ISM powróciły w lipcu powyżej 50 punktów. Subindeks zatrudnienia w przemyśle wzrósł z 49,9 do 52,9, natomiast subindeks zatrudnienia w usługach wzrósł z 49,8 do 53,8 punktów. W obu przypadkach dane przewyższyły oczekiwania. 

Przeszacowany wpływ wygasających zasiłków?

Co nam to mówi? Niestety niewiele. Warto jednak wskazać, iż wysokie oczekiwania co do lipcowego NFP mogą wynikać z tego, że niedługo wygasną zasiłki dla bezrobotnych. W rzeczywistości 26 stanów zakończyło już federalne programy wsparcia (oficjalny termin upływu tych programów to 6 września). Wpływ tego zjawiska mógł jednak zostać przeszacowany. Według raportu amerykańskiej spółki z branży zatrudnienia, UKG, nie ma dowodów na szybszy powrót na rynek pracy w stanach, które zakończyły już programy wsparcia dla bezrobotnych. Raport twierdzi, że obawy przed wirusem i programy wcześniejszego przejścia na emeryturę to główne powody, dla których ludzie nie chcą wracać do pracy. Tym samym istnieje pewna obawa, że jutrzejszy raport może rozczarować. 

Reakcja rynku

Czy oznacza to jednak, że reakcja rynku może być potencjalnie negatywna? Niekoniecznie. Inwestorzy przyzwyczaili się do traktowania złych danych jako dobre dane. Dlaczego? Ponieważ umożliwia to Rezerwie Federalnej utrzymywanie ultra luźnej polityki przez dłuższy czas. Choć w ubiegłych miesiącach pierwsze reakcje bywały mieszane, to indeksy z USA zwykle kończyły dzień wyżej, zarówno po kiepskim NFP, jak i po dobrych rezultatach. Sytuacja podobnie prezentowała się na rynku walutowym - EURUSD rósł po 8 z 12 poprzednich publikacjach, choć 6 z tych 12 raportów przewyższyło oczekiwania (a 6 rozczarowało). Kluczowym będzie, jak dane zostaną zinterpretowane z perspektywy polityki Rezerwy Federalnej. Rynki spekulują, że nadchodzące Sympozjum w Jackson Hole (26-28 sierpnia) może posłużyć do zasygnalizowania lekko jastrzębiego zwrotu przez Powella, jednak wymagany do tego jest silny raport z rynku pracy. 

EURUSD wycofał się ze strefy oporu wyznaczonej przez zniesienie 61,8% ruchu spadkowego rozpoczętego pod koniec czerwca (okolice 1,1890). Spadki zostały powstrzymane przez zniesienie 38,2%, które mniej więcej zbiega się z dolnym ograniczeniem lokalnej geometrii rynku. Kurs pary walutowej rósł po 8 z 12 ostatnich odczytach NFP, a to, czy dane były lepsze bądź gorsze od oczekiwań nie determinowało kierunku EURUSD. Źródło: xStation5 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót