馃挷Czy sprzeda偶 obudzi dolara?

14:39 14 stycznia 2022

馃棑EURUSD pozostaje powy偶ej 1.14 przed danymi o sprzeda偶y detalicznej

O godzinie 14:30 poznamy dane dotycz膮ce sprzeda偶y detalicznej. Dane w ostatnich miesi膮cach zaskakiwa艂y bardzo pozytywnie. Poprzednio, pomimo oczekiwania spadku, sprzeda偶 wzros艂a w listopadzie. Tym razem ponownie oczekiwany jest spadek dla og贸lnej sprzeda偶y detalicznej w USA. Konkretnie oczekuje si臋 spadku na poziomie 0,1% m/m przy poprzednim wzro艣cie na poziomie 0,3% m/m. Ostatni spadek sprzeda偶y w uj臋ciu miesi臋cznym mia艂 miejsce w sierpniu. Z kolei dla sprzeda偶y bazowej oczekuje si臋 wzrostu o 0,2% m/m przy poprzednim wzro艣cie na poziomie 0,3% m/m

Warto zauwa偶y膰, 偶e dolar traci艂 w tym tygodniu, pomimo wyra藕nego zwrotu kierunku Fed ze wzgl臋du na wysok膮 inflacj臋. Inflacja CPI za grudzie艅 wypad艂a najwy偶ej od niemal 40 lat na poziomie 7,0% r/r. Para EURUSD pozostaje powy偶ej poziomu 1,14000 oraz spadkowej linii trendu. Z drugiej strony rentowno艣ci w USA utrzymuj膮 si臋 na wysokim poziomie. Pozytywne zaskoczenie mo偶e utwierdzi膰 inwestor贸w w sile ameryka艅skiej gospodarki oraz potrzebie zmiany perspektyw polityki monetarnej.

殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t