Ethereum próbuje przebić krótkoterminowy opór

10:06 5 sierpnia 2022

Druga największa kryptowaluta, Ethereum ponownie odbiła się od wsparcia w okolicach 1560 USD, a sentyment wokół kryptowalut poprawia się przed nadchodzącym weekendem co może zwiastować powrót wysokiej zmienności w najbliższych godzinach:

  • Rynki oczekują na słaby raport NFP z amerykańskiej gospodarki, który mogłby skłonić Rezerwę Federalną do wciśnięcia hamulca w kolejnych podwyżkach stóp procentowych. Publikacja danych będzie mieć miejsce o 14:30 czasu polskiego i może spowodować skok zmienności cen zarówno na kontraktach indeksowych jak i rynku kryptowalut;
  • Bitcoin dziś ponownie wzbił się powyżej 23 000 USD, kupujący pokazali siłę wyciągając ‘króla kryptowalut w górę z wczorajszych opresji. Cena BTC niebezpiecznie zbliżała się do 200 sesyjnej średniej na interwale tygodniowym;
  • Największe zainteresowanie rynku wzbudza wciąż Ethereum, deweloperzy są w trakcie prac w sieci testowej Goerli. Rozpoczęte przez twórców testy Ethereum będą ostatecznymi przed oficjalnym przejściem kryptowaluty do wersji 2.0, które zaplanowane zostało na 19 września tego roku;
  • Raport analityków Bloomberg Intelligence wskazuje, że po przejściu Ethereum do ekologicznej wersji 2.0 kryptowalutą mogą zainteresować się instytucje. Dodatkowo Ethereum bije Bitcoina pod względem aktywnych użytkowników, adresów oraz dziennego wolumenu transferowanego do sieci.
  • Analitycy wskazali też, że kryptowaluty w przyszłości mogą iść drogą 'ETF-ów' co oznaczałoby intensyfikację prac regulatorów. Potencjalnie takim rozwiązaniem mógłby zainteresować budujący swoją pozycję w świecie kryptowalut największy fundusz zarządzający aktywami, BlackRock - dostawca funduszy ETF znanych jako 'iShares'. Fundusz udostępnił zainteresowanym rynkiem kryptowalut instutucjom oparte o sztuczną inteligencję (AI) narzędzie analityczne ALADDIN. O partnerstwie z BlackRock informowała wczoraj największa kryptowalutowa giełda w USA - Coinbase co poskutkowało euforią na walorach firmy.

Opłaty za transakcje w sieci Ethereum spadły i zbliżyły się do poziomów 3 USD, widzianych ostatnim razem w grudniu 2020 roku. Spadek cen ‘gas fees’ jest ulgą dla sieci, której wielokrotnie ciążyły wysokie ceny transakcji. Wysokie opłaty ograniczały adopcję ETH i powstrzymywały rosnącą popularność tokenów NFT oraz De-Fi, które postrzegane było jako ‘drogie’ i niekonkurencyjne na tle innych usług finansowych. Docelowo średnie opłaty za transakcję mają spaść znacznie poniżej obecnych poziomów. Źródło: KAIKO, Etherscan

Wykres Ethereum, interwał H4. Druga największa kryptowaluta próbuje trwale przebić krótkoterminowy opór w okolicach 1650 USD. Wyjście powyżej tej granicy może zwiastować kolejną falę wzrostów. Na wykresie widzimy formację podwójnego dna utworzoną w dniach 2 i 4 sierpnia. Wczoraj spadki wyhamowały ponownie przy 1560 USD gdzie pojawiał się silny popyt. Kanał w którym porusza się cena wyznacza 38,2 i 21,6 zniesienie Fibonacciego, które przebiega pomiędzy 1560 USD a 1650 USD. Wyjście powyżej 1650 USD może oznaczać kontynuację rajdu. Cena Etheru znajduje się w trendzie spadkowym od połowy lipca 2022 roku i utrzymuje linię trendu. Jednocześnie mocny raport NFP może wskazywać na spadki wycen ryzykownych aktywów. Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót