Otwórz konto Otwórz demo

Funt na nowych maksimach po głosowaniu

21:21 13 marca 2019
Przed chwilą zakończyło się głosowanie w sprawie poprawki Spelman'a, która całkowicie wyklucza wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia. Poprawka została przyjęta 312 głosami za, 308 przeciw. GBPUSD na nowych maksimach i rośnie prawie 1,5%.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót