Otwórz konto Otwórz demo

Gołębi komunikat BoC; USDCAD rośnie w kierunku 1,34

17:14 5 grudnia 2018

Podsumowanie:

  • BoC utrzymuje stopy bez zmian na poziomie 1,75%
  • Gołębi komunikat nie pomaga kanadyjskiej walucie
  • USDCAD w okolicach 1,34

Zgodnie z oczekiwaniami stopy pozostały bez zmian, jednak sam komunikat można uznać za gołębi, co widać po reakcji rynku. USDCAD w pierwszych minutach rośnie ponad 100 pipsów. W komunikacie wskazano na więcej miejsca do wzrostu gospodarczego bez istotnej presji inflacyjnej. Dodatkowo Bank zauważył, że dane makro wskazują na gorsze tempo wzrostu w ostatnim kwartale tego roku. Członkowie BoC zwrócili także uwagę na istotność cen ropy naftowej, które w ostatnim czasie spadły bardzo mocno.

Najważniejsze informacje z komunikatu BoC:

  • Jest miejsce do wzrostu bez presji inflacyjnej

  • Inflacja rośnie zgodnie z oczekiwaniami

  • Przyszła polityka zależy od cen ropy i inwestycji

  • Tempo podwyżek zależne od "szeregu czynników"

  • Stopy procentowe powinny wzrosnąć do poziomu neutralnego

  • CPI wypadnie gorzej w kolejnych miesiącach niż prognozy

  • Rynek nieruchomości wydaje się stabilizować

USDCAD w szybkim tempie dociera do długoterminowego oporu na poziomie 1,3380-1,3400. Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót