Indeksy odbijają; Trump o relacjach z Chinami

18:06 14 maja 2019

Podsumowanie:

 • S&P500 (US500) odbija od kluczowego wsparcia
 • DAX (DE30) ratuje się pod koniec sesji europejskiej
 • Inwestorzy widzą coraz większe szanse na obniżki stóp

Wspominana wielokrotnie strefa wsparcia na poziomie 2800 punktów jak na razie wydaje się powstrzymywać spadki i widać możliwość, że byki będą chciały pokusić się o większe odreagowanie. Wyższe cła oraz odwet Chin jest już w cenach, stąd przy braku dalszych negatywnych informacji daje to potencjał do odreagowania na giełdach. Końcówka sesji w Europie była bardzo mocna, a indeksy zanotowały przyzwoite wzrosty. Spójrzmy jak wygląda sytuacja na wykresach po zakończeniu sesji na Starym Kontynencie.

DE30

Strefa popytowa wspominana tydzień temu w analizie technicznej - DAX powstrzymała spadki. Wydaje się, że na ten moment z perspektywy technicznej problemy zostały zażegnane i dopiero wybicie dzisiejszych minimów mogłoby sugerować zmianę perspektywy w dłuższym terminie na spadkową. Źródło: xStation5.

US500

Strefa 2800 punktów jak na razie powstrzymuje wzrosty, a jeżeli sesja zakończy się na takich poziomach, to byki będą miały w zanadrzu bardzo popytową świecę. Źródło: xStation5.

Co prawda technikalia wskazują na możliwy powrót byków, jednak w dłuższym terminie przedłużająca się niepewność oraz brak umowy będzie mieć negatywny wpływ na gospodarkę. W międzyczasie jednak Donald Trump wypowiada się o ostatnich wydarzeniach w handlu. Stwierdził on, że rozmowy nie zostały załamane (powoduje to jeszcze większe przyspieszenie odbicia) oraz to, że nie jest zaskoczony reakcją Chin oraz nałożeniem ceł odwetowych.

Najważniejsze informacje z wypowiedzi Donald Trump o Chinach:

 • Relacja z Xi jest nadzwyczajna
 • Spór między USA a Chinami rodzajem sprzeczki
 • Rozmowy handlowe nie załamały się
 • Dobry dialog z Chinami
 • USA ma bardzo silną pozycję negocjacyjną
 • Wojna handlowa ma wyjść na dobrę
 • “Zawsze wygrywamy”
 • USA ma znacznie większą gospodarkę
 • Brak zaskoczenia odwetem Chin
Regulamin sporządzania rekomendacji (link)
 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót