Otwórz konto Otwórz demo

Inflacja w UK przyśpiesza wolniej od oczekiwań

10:40 22 maja 2019

Podsumowanie:

  • Inflacja w UK za kwiecień wypada nieco gorzej od oczekiwań, ale w dalszym ciągu jest to wzrost
  • Inflacja CPI na poziomie 2,1% r/r przy oczekiwaniu 2,2% r/r oraz przy poprzedniej wartości 1,9% r/r
  • Inflacja bazowa 1,8% r/r przy oczekiwaniach 1,9% r/r oraz przy 1,8% r/r poprzednio
  • W ujęciu miesięcznym wzrost 0,6% m/m przy oczekiwaniu 0,7% m/m oraz przy poprzedniej wartości 0,2% m/m
  • Inflacja PPI gorzej od oczekiwań

Gorsze od oczekiwań dane, ale jednak wyższe od marca, co może mieć związek ze świętami wielkanocnymi. Jest to wobec tego wskazanie, że inflacja potencjalnie za kolejne miesiące może ponownie spowolnić. W tym momencie nie widać ryzyka jakiejkolwiek zmiany nastawienia polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii, gdyż inflacja znajduje się w okolicach celu i znajduje się znacząco poniżej poziomów obserwowanych na przełomie 2017 oraz 2018 roku, kiedy mówiono o dłuższym procesie podwyżek stóp procentowych. Tak czy inaczej funt będzie reagował obecnie na doniesienia związane z Brexitem, które na nowo pojawiły się na rynkach finansowych. Niestety ze strony brytyjskich polityków nie widać determinacji do sprowadzenia całej sprawy do końca.

Wczorajsza próba wybicia na parze była nieudana. Obecnie trwa najdłuższa fala spadkowa na parze w tym roku. Źródło: xStation5

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót