Jen dynamicznie rośnie w trakcie azjatyckich godzin handlu

09:35 3 stycznia 2019

Podsumowanie:

  • Jen rośnie, podczas gdy dolar australijski notuje kolejne straty
  • Niska płynność i komunikat Apple wśród głównych powodów flash krachu na rynku walutowym
  • Amerykański Kongres nie zakończył trwającego już 12 dni shutdownu

Poza wykresami

Japoński jen mocno zyskał na otwarciu czwartkowej sesji w Azji, lecz ten ruch nie jest obserwowany w stosunku do amerykańskiego dolara. Wzrosty obserwowane były w stosunku do innych głównych par, jak i walut rynków wschodzących (np. turecka lira). Największe ruchy zanotowano na parze AUDJPY (w dół o 8%), jak i tureckiej lirze (spadek o aż 10% w kilka minut). Skąd takie ruchy na japońskiej walucie? Można wskazać na wiele powodów, ale większość z nich ma raczej charakter techniczny niż fundamentalny. Przede wszystkim spadek miał miejsce podczas azjatyckich godzin handlu, kiedy Wall Street była już zamknięta, a japoński rynek nie był otwarty z powodu trwających tam wakacji. Oznacza to, że tylko rynek międzybankowy w Australii i Nowej Zelandii działał jak zwykle. W rezultacie płynność była naprawdę niska (dużo mniejsza niż podczas codziennego handlu w azjatyckich godzinach), a brak jakichkolwiek publikacji w kalendarzu makroekonomicznym mógł zachęcić inwestorów do zwrócenia uwagi na to wydarzenie.

Drugim możliwym powodem był komunikat Apple, które istotnie wpływał na wycenę akcji technologicznego potentata. Mianowicie dyrektor generalny, Tim Cook, napisał w liście do inwestorów, że firma obniżyła swoje prognozy przychodów na pierwszy kwartał do 84 miliardów dolarów z 89/93 miliardów. Prognozowana marża zysku została również obniżona do około 38% z widełek 38% do 38,5%. Apple obwinia za to różne czynniki, a słabnąca chińska gospodarka została zaliczona do najważniejszych powodów. Firma dodała, że ​​niższe od oczekiwań prognozy przychodów występują "głównie w Wielkich Chinach" i powiedziała, że "zakupy nowych modeli iPhone'a w innych krajach nie były tak duże, jak myśleli przedstawiciele". Poza tym, Apple stwierdził, że słabość ekonomiczna na niektórych rynkach wschodzących okazała się poważniejsza niż przewidywano. Wreszcie silny amerykański dolar również podcina przychody Apple. Biorąc pod uwagę, że rynek chiński jest ważny dla Apple i dodaje, że waluty azjatyckie są bardzo wrażliwe na wszelkie wiadomości dotyczące Chin, można podsumować, że komunikat Apple w połączeniu z dużo niższą niż zwykle płynnością mógł wystarczyć do spowodowania nocnych ruchów na jenie. Przypomnijmy również, że w środę mocno rozczarował wskaźnik PMI dla przemysłu w Chinach, który również mógł zwiększyć presję na spadek.

Spadki na AUDJPY były bardzo dynamiczne po ogłoszeniu obaw Apple o chińską gospodarkę. Para spadła w okolice minimów z czerwca 2016 r. Źródło: xStation5.

Shutdown trwa w najlepsze

Nowy rok nie zakończył jeszcze 12-dniowego zamknięcia rządu USA, ponieważ amerykańscy przedstawiciele w Kongresie nie zawarli porozumienia na wczorajszym spotkaniu z Donaldem Trumpem. Prezydent zaprosił ich jednak, aby w piątek wrócili do Białego Domu na dalsze negocjacje. Demokraci, partia przejmująca w czwartek kontrolę nad Izbą, oświadczyła, że uchwali przepisy, aby jak najszybciej wznowić rząd i zmusi Senat (prowadzony przez Republikanów) do pójścia ich śladem. Przypomnijmy, że głównym punktem spornym jest żądanie Trumpa, aby uzyskać w budżecie 5,6 miliarda dolarów na mur graniczny z Meksykiem.

Indeks dolara amerykańskiego utrzymuje się na wysokim poziomie. Zakładamy, że pozostaje on cały czas przewartościowany, więc można oczekiwać, że ruch w kierunku niższych poziomów może być kontynuowany. Źródło: xStation5.

Pozostałe wiadomości:

  • Rentowność amerykańskich 10-latków spada poniżej 2,63% w związku z ogromnym popytem na bezpieczne aktywa
  • Chińska prasa poinformowała, że ​​rozważane są nowe środki stymulacyjne (również potencjalne cięcia stopy rezerwy obowiązkowej)
Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót