Kalendarz Ekonomiczny: Wojna handlowa znów zatrzęsła rynkiem

09:06 3 grudnia 2019

Podsumowanie:

  • Plan spotkania Trump - Macron podczas szczytu NATO
  • Wspólny Komitet Techniczny OPEC zagłębi się w fundamenty rynku surowcowego  
  • Liczne wystąpienia członków EBC

Nagłówki związane z wojną handlową

W ciągu najbliższych dwóch dni, Donald Trump będzie uczestniczył w szczycie NATO, który odbędzie się w Wielkiej Brytanii. Warto pamiętać, że podczas takich wydarzeń, dziennikarze często wywierają nacisk na światowych liderów, stąd też inwestorzy powinni zachować dużą czujność i zwracać uwagę na nagłówki związane z tematem wojny handlowej. Ważną informacją rynkową jest również plan Donalda Trumpa, który ma zamiar spotkać się dziś z prezydentem Francji - Macronem. Stąd też, jeśli powyższe spotkanie dojdzie do skutku, należy szukać nowych wskazówek na temat stosunków handlowych USA-Francja.

Preludium OPEC

5 Grudnia w Wiedniu, odbędzie się spotkanie Kartelu OPEC, na którym będą omawiane sprawy związane z cięciami podażowymi ropy naftowej. Podobne rozmowy odbędą się również następnego dnia ( tj. piątek, 6 grudnia), jednakże będą w nich uczestniczyć również członkowie spoza kartelu, tacy jak Rosja. Warto jednak pamiętać, że już dziś do obrad zasiądzie Wspólny Komitet Techniczny OPEC, który dokona przeglądu fundamentów rynku surowcowego przed spotkaniami zaplanowanymi na czwartek i piątek. Inwestorzy zajmujący się “czarnym złotem” powinni uważnie śledzić wiadomości z powyższego frontu, gdyż nawet komentarze przedstawicieli OPEC niższego rzędu mogą wywołać pewne ruchy na rynku ropy.

Kalendarz makroekonomiczny:

11:00 - Strefa Euro, wskaźnik inflacji PPI za październik. Konsensus rynkowy wskazuje na spadek PPI do poziomu -1,9 r/r z wcześniejszego pułapu -1,2% r/r.

22:30 - USA, cotygodniowy raport API dotyczący zapasów ropy naftowej. Oczekiwania rynkowe wskazują na spadek wydobycia o 0,9 mln baryłek, w porównaniu z zeszłotygodniowym wynikiem na poziomie 3,639 mln baryłek. 

Przemówienia Bankierów Centralnych

  • 9:00  - ECB Panetta
  • 9:15 - ECB de Cos
  • 10:15 - ECB Schnabel
  • 14:30- Riksbank Jansson
  • 18:30 - ECB Coeure
  • 20:10 - Szef RBNZ Orr

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót