Otwórz konto Otwórz demo

Kalendarz makro – Czy sprzedaż detaliczna ruszy dolara?

08:40 15 maja 2019

Podsumowanie:

  • Europejscy traderzy czekają na dane dotyczące kontrybucji PKB ze strefy euro
  • Sprzedaż detaliczna w USA za kwiecień ma minimalnie wzrosnąć
  • Raport DOE ma pokazać 2,1 mln brk spadku zapasów ropy

11:00 Strefa euro – Raport PKB za Q1. Wstępny odczyt PKB za Q1 w strefie euro pokazał, że ta rozwinęła się w tempie 0,4% k/k. Drugi odczyt prawdopodobnie nie pokaże dużego odchylenia od tej wielkości, ale inwestorzy będą skupiać się na kontrybucjach. Warto przypomnieć sobie, że dane z USA pokazały, że większość wzrostu pochodziła z budowy zapasów oraz eksportu, natomiast konsumpcja wypadła słabiej.

14:30 USA – Sprzedaż detaliczna za kwiecień. Sprzedaż detaliczna za marzec pokazała ogromne odbicie w Stanach Zjednoczonych na poziomie 1,6% m/m. Był to największy miesięczny wzrost od września 2017 roku. W przypadku kwietnia przewiduje się, że dane nie będą już takie dobre. Oczekuje się wzrostu na poziomie 0,2% m/m dla głównego odczytu oraz 0,7% dla odczytu bazowego. 45 minut później opublikowane zostaną dane dotyczące produkcji przemysłowej. Ponownie mają one wypaść raczej płasko.

16:30 USA – Raport DOE. Cena ropy odbiła wczorajszego dnia ze względu na doniesienia związane z tym, iż doszło do ataków na infrastrukturę produkcyjną w Arabii Saudyjskiej. Z drugiej strony raport API pokazał jednak wzrost zapasów, co kłóci się z oczekiwaniami dotyczącymi raportu DOE, który ma pokazać 2,1 mln brk spadku.

Przemówienia bankierów:

  • 12:00 Jochnick z Riksbanku
  • 15:30 Quarles z Fed
  • 16:15 Coeure z EBC
  • 18:00 Barkin z Fed
  • 18:30 Praet z EBC

 

Ropa Brent znajduje się przy ważne strefie popytowej i wspierana jest przez 50 oraz 200 okresową średnia kroczącą. Z drugiej strony cena znajduje się nieznacznie poniżej wzrostowej linii trendu. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót