Kalendarz makro: dane z USA oraz kilku bankierów stanie na mównicy

08:37 16 maja 2019

Podsumowanie:

 • Bilans handlowy UE
 • Czy odczyt Fed z Filadelfii potwierdzi poprawę zasygnalizowaną przez NY Empire?
 • Wielu bankierów centralnych przemówi w trakcie sesji

Dzisiaj nie mamy jednego ważnego wydarzenia, które mogłoby mocno poruszyć rynkiem, jednak w kalendarzu zaplanowano kilka ciekawych odczytów. Mogą one dać obraz całej gospodarki oraz jeżeli kilka z nich pokaże wspólny kierunek, może to być czynnik mocno cenotwórczy przy braku innych informacji. W szczególności rynek będzie skupiał się na USA, gdzie pokazane zostaną wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, dane z rynku mieszkaniowego i indeks Fed Philly. To wszystko o godzinie 14:30. Nacisk zostanie położony przede wszystkim na indeks Fedu z Filadelfii, ponieważ wczorajszy Empire pokazał znaczne odbicie. Poza tym dane o bilansie handlowym z Unii Europejskiej mogą być ważnym elementem układanki w obliczu niepewności handlowej, z którą obecnie borykają się rynki, ale raczej mało prawdopodobne jest, abyśmy zobaczyli poważną reakcję cenową po tej publikacji.

11:00 - UE, Bilans handlowy za marzec. Konsensus:: 19 mld euro, poprzednio: 19,5 mld euro.

14:30 - USA, Rozpoczęte budowy domów w kwietniu. Konsensus: 1205 tys., poprzednio: 1139 tys.

14:30 - USA, Pozwolenia na budowę za kwiecień. Konsensus: 1290 tys., poprzednio: 1288 tys.

14:30 - USA, Tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (claimsy). Konsensus: 220 tys., poprzednio: 228 tys.

14:30 - USA, Fed z Filadelfii przemysłowy za maj. Konsensus: 9, poprzednia: 8.5 pkt.

14:30 - Kanada, sprzedaż przemysłowa w marcu. Konsensus: 1,1% m/m, poprzednio: -0,2% m/m

Przemówienia bankierów centralnych:

 • 9:30 - Praet EBC
 • 10:15 - Prezes Bundesbanku Weidmann
 • 13:00 - Riksbank Governor Ingves
 • 14:30 - Wiceprezes EBC Guidos
 • 16:00 - Quarles Fed
 • 18:05 - Kashkari Fed
 • 18:15 - Brainard Fed
 • 19:30 - BoE Haskel
 • 20:00 - Coeure EBC

 

EURUSD zdołał w przeciągu ostatnich dwóch tygodni odbić, jednak cały czas znajduje się poniżej spadkowej linii trendu. Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót