Kalendarz makro: dzień bankierów centralnych

09:55 12 lutego 2019

Podsumowanie:

 • Kilka ważnych wypowiedzi bankierów centralnych.
 • Oczekiwany dotyczące API wskazuje na spadek zapasów ropy naftowej.
 • RBNZ ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych.

Dzisiaj w kalendarzu również nie mamy zbyt wielu istotnych publikacji, jednak warto zwrócić uwagę na mniejsze odczyty oraz wypowiedzi ważnych członków banków centralnych. O godzinie 9:00 głos zabierze Jens Weidmann, prezes Bundesbanku i jeden z głównych faworytów do objęcia stanowiska po Mario Draghi. Pięć godzin później, czyli o godz. 14.00 naszego czasu, Mark Carney omówi zagrożenia dotyczące oceny światowej gospodarki, w tym napięć handlowych. Z kolei późnym popołudniem Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej, ma mówić o rozwoju ekonomicznym społeczności wiejskich. To przemówienie zaplanowane zostało na 18:45. Warto zwrócić uwagę, że po przemówieniu zaplanowana jest sesji pytań i odpowiedzi. Wcześniej, o godzinie 17.00, Powell weźmie udział w spotkaniu z grupą studentów z Mississippi Valley University. Z kolei inwestorzy z rynku ropy będą z pewnością zainteresowani wieczornym odczytem API, które zaplanowane zostało na godzinę 22:40. Konsensus rynkowy zakłada, że w ciągu ostatniego tygodnia zapasy surowca zmalały o 1,5 miliona baryłek. Na koniec w kalendarzu znajduje się decyzja RBNZ dotycząca stóp procentowych, która zostanie opublikowana o 2:00 w nocy. Godzinę później odbędzie się konferencja prasowa Gubernator Banku Adrian Orra.

Wypowiedzi bankierów centralnych:

 • 09:00 - ECB Weidmann

 • 10:00  - ECB Nowotny

 • 14:00 - BoE  Carney

 • 17:00 - Fed Powell

 • 18:45 - Fed  Powell

 • 21:50 -  RBA Heath

Wyniki na Wall Street:

 • Activision Blizzard (ATVI.US)

 • Fidelity National Information (FIS.US)

 • Omnicom (OMC.US)

 • Occidental Petroleum (OXY.US)

 • TripAdvisor (TRIP.US)

 • US Foods Holding (USFD.US)

Ropa (OIL) cały czas pozostaje przyklejona do strefy pomiędzy oporem na poziomie 62,5-63,6$ za baryłkę a średnią 50-dniową. Źródło: xStation5. 

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót