Komentarz giełdowy – Czy EBC sprosta oczekiwaniom?

16:43 11 września 2019

Niewątpliwe część głównych wątków rynkowych i geopolitycznych schodzi teraz na dalszy plan, a wszystko to ze względu na decyzję Europejskiego Banku Centralnego. Jeden z najważniejszych banków centralnych na świecie już jutro może zmienić kolejny raz obraz rynków finansowych. Czy jednak przy tak wygórowanych oczekiwaniach będzie w stanie w jakikolwiek sposób zaskoczyć rynek?

Od końca sierpnia rynki giełdowe zaliczyły wyraźne odbicie. Oczywiście widać minimalną poprawę nastrojów pod względem sytuacji geopolitycznej. Brak jest dalszej eskalacji konfliktu handlowego między Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Dodatkowo obie strony zapowiedziały  ponowne rozpoczęcie negocjacji. Słowo ponowne jest w tym wypadku bardzo ważne, gdyż jest to już któraś z rzędu powtórka sytuacji. Zwykle inwestorzy omamiani byli zapewnieniami o wyraźnych postępach w negocjacjach, natomiast na sam koniec nakładane były kolejne taryfy celne, które zagrażają wzrostowi gospodarczemu na świecie. Ten wątek będzie ciągnął się jeszcze przez dłuższy czas, natomiast władze fiskalne oraz przede wszystkim monetarne próbują przeciwdziałać negatywnym czynnikom. Tak może być w przypadku Europejskiego Banku Centralnego.

Nie da się ukryć, że przemysł w Europie nie radzi sobie najlepiej. Dodatkowo obserwujemy negatywny wpływ restrykcji handlowych. Przy tym wszystkim mamy również niską inflację, pomimo rekordowo niskich stóp procentowych w strefie euro oraz programu QE, który zakończył się w 2018 roku. Teraz oczekiwania rynkowe wskazują, że stopy procentowe zostaną obniżone jeszcze niżej, a sam program QE wznowiony. To wszystko ma przeciwdziałać negatywnym skutkom wojny handlowej oraz pobudzić gospodarkę europejską do życia. Czy jednak EBC sprosta oczekiwaniom rynkowym, które są naprawdę mocno wygórowane? Dalsze cięcie negatywnych stóp procentowych może być katastrofalne w skutkach dla banków komercyjnych, które narzekają na to, że muszą płacić bankowi centralnemu za przetrzymywanie gotówki. W tym wypadku EBC może zdecydować się na wprowadzenie poziomowanie stóp procentowych. Z drugiej strony wielu członków banku centralnego wyrażało się sceptycznie na temat ponownego wprowadzenia programu QE, który nie odniósł dużego sukcesu pod względem realnej gospodarki. Wobec tego brak jego wprowadzenia może być negatywny dla rynku akcyjnego. Warto jednak pamiętać, że EBC lubi zaskakiwać. Co więcej, są to ostatnie tygodnie Mario Draghiego na stanowisku szefa banku centralnego, który powiedział kiedyś, że zrobi wszystko, aby uratować strefę euro. Czy właśnie nadszedł moment na ponowny ratunek?

Sytuacja na rynkach wydaje się być dzisiaj dosyć optymistyczna. Na europejskich indeksach obserwowane były spore wzrosty, zaś z drugiej strony euro znajdowało się w odwrocie. Na Wall Street obserwujemy wzrosty sięgające ok 0,3% oraz 0,7% w przypadku Nasdaqa. S&P 500 znajduje się blisko 3000 punktów. WIG20 zakończył dzień minimalnie nad kreską zyskując 0,6%, pozostając jednak poniżej 2200 punktów.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót