Komentarz giełdowy:  Dobre nastroje po weekendzie, Nasdaq powyżej 11000 pkt

18:03 13 lipca 2020

Na początku nowego tygodnia handlowego na rynku akcji utrzymuje się pozytywny sentyment. Główne indeksy giełdowe w Europie rozpoczęły sesję na wyższych poziomach, a mimo, że na początku sesji obserwowaliśmy dynamiczne cofnięcie, tak dzień zakończył się na solidnym plusie. Niemiecki DAX zamknął się 1,25% wyżej, francuski CAC40 dodał aż 1,73%, z kolei londyński FTSE 100 zamknął się niemal 1,3% wyżej. Na zielono zakończyła się także sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie indeks dwudziestu największych spółek zyskał 0,24%, widać, więc, że wzrosty były ograniczone porównując je z naszymi zagranicznymi sąsiadami. W poniedziałek najbardziej w całym indeksie ciążył CD Projekt, który dziś stracił ponad 2,7%. Spore spadki notowały dziś także LPP, czy Tauron. Z kolei gwiazdą dzisiejszego dnia był niewątpliwie KGHM, gdzie obserwowaliśmy wzrosty na ponad 7%. Spółka wymazała całkowicie spadki wywołane paniką związaną z koronawirusem i aktualnie znajduje się na najwyższych poziomach w tym roku. Do ostatnich wzrostów przyczyniła się z pewnością zwyżka ceny miedzi, która również znajduje się na rocznych maksimach.

Kolor zielony dominuje też za oceanem, gdzie amerykańskie indeksy otworzyły się dziś na plusie. W pierwszych godzinach handlu kierunek wzrostowy jest kontynuowany. Można powiedzieć, że utrzymuje się tendencja z jaką mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu, najlepiej radzi sobie technologiczny indeks, który z znajduje się dziś powyżej poziomu 11 tysięcy punktów. W momencie przygotowywania tego komentarza Nasdaq znajduje się na 1,7% plusie, Dow Jones dodaje ponad 1,5%, z kolei S&P500 rośnie 1,27%. Widać więc, że wciąż poważna sytuacja pandemiczna nie ma żadnego wpływu na nastroje na Wall Street, indeksy kontynuują wzrosty, wybijając kolejne opory. Warto jednak dodać, że w najbliższym czasie inwestorzy będą skupiać na wynikach poszczególnych spółek za drugi kwartał, pierwsze raporty będą publikować banki. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót