Komentarz giełdowy: Europejskie indeksy rosną - czy niedźwiedzie zapadły w sen zimowy?

17:26 24 listopada 2022

Europejskie indeksy mają za sobą kolejną, udaną sesję choć protokół Europejskiego Banku Centralnego wskazał ponure prognozy dla strefy euro i mimo wszystko (przynajmniej na razie) utrzymującą się 'jastrzębią' determinację bankierów centralnych do inflacji do 2% celu. Nastrojom na indeksach  'pomógł' opublikowany wczoraj protokół FOMC, który potwierdził, że Fed prawdopodobnie obniży kwoty kolejnych podwyżek stóp. Indeksy z USA nie miały dziś jednak 'okazji' by świętować pivot ponieważ amerykańska giełda jest dziś zamknięta ze względu na Święto Dziękczynienia. 

Protokół EBC  wskazał, że członkowie EBC wciąż obawiają się, że bazowa inflacja nie ustabilizuje się tak łatwo, a najnowsze odczyty inflacyjne nie są uspokajające. Bank centralny ma zamiar kontynuować zacieśnianie jednak nie wyklucza pauzy na neutralnym poziomie stóp w razie pogorszenia się warunków gospodarczych i przedłużającej się recesji. Zdaniem bankierów z EBC dotychczasowy spadek aktywności gospodarczej nie jest wciąż wystarczający by obniżyć presję cenową, a pogarszające się perspektywy inflacyjne stwarzają zagrożenie ugruntowania się podwyższonej inflacji. Głos zabrała dziś również nieco bardziej jastrzębia Isabel Schnabel z EBC, która wskazała że słabe euro może dodatkowo podsycać inflację, a presja cenowa raczej nie ulegnie szybkiemu zmniejszeniu. Podkreśliła też ryzyko 'kłócącej się' ze sobą polityki fiskalnej rządów z polityką monetarną. Zdaniem Schnabel EBC będzie musiał dalej podnosić stopy procentowe, prawdopodobnie do restrykcyjnych poziomów. Z drugiej strony podkreśliła, że pandemia i kryzys energetyczny mogą mieć trwalsze negatywne skutki dla obecnej i przyszłej produkcji. To z kolei może stwarzać ryzyko przedłużającej się recesji, która może zmienić 'tor' myślenia EBC i urzeczywistnić pauzę na którą liczą rynki finansowe.

Na niemieckiej  giełdzie świetnie radziły sobie dziś walory Covestro, które wzrosły o prawie 4%. Najlepiej radził sobie sektor nieruchomości, czego beneficjentem były akcje Vonovia, zyskały dziś prawie 5,66%. Indeksową średnią pobiły też walory Pumy i Adidasa, którego sprzedaż ma szanse wzrosnąć po Mistrzostwach Świata w Katarze. Po 'minutes' EBC  inwestorzy wyceniają podwyżkę 75 pb na najbliższym posiedzeniu EBC z 30% prawdopodobieństwem. To wciąż więcej niż w USA, tam inwestorzy są bardziej pewni pivotu i po protokole FOMC oceniają szanse na 75 pb na blisko 20%. Na polskim parkiecie świetną sesję mają za sobą walory Allegro i PZU, akcje obu spółek wzrosły dziś o ponad 6%, trzykrotnie bijąc indeksową średnią. Blisko 2% spadki zanotowały walory Polskiej Grupy Energetycznej. Potężnie zyskiwały po rekordowym, świetnym raporcie kwartalnym akcje Sunexu, który stał się beneficjentem zielonej transformacji energetycznej i zainteresowania pompami ciepła.

DAX wzrósł dziś o prawie 0,54% i niemal całkowicie wymazał spadki spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę. Niemiecki indeks bluechipów notowany jest przy 14 570 pkt. Świetną sesję ma za sobą WIG20, który wzrósł o 2,2% i wzbił się w okolice poziomów z czerwca 2020 roku . Obecnie główny polski benchmark notowany jest przy 1750 pkt. Francuski CAC40 zyskał dziś 0,38%, a brytyjski FTSE zyskał skromny 1%. Patrząc na skalę odreagowania trudno oprzeć się wrażeniu, że skala odbicia indeksów w tonącej w problemach Europie wydaje się wręcz oderwane od rzeczywistości. Jeszcze niedawno rynki spodziewały się pogłębienia spadków w obliczu zbliżającej się zimy. Tymczasem większość spodziewanych zagrożeń prawdopodobnie uwzględniona była już w wycenach wyprzedanych spółek. Dziś sytuacja na europejskich indeksach zaczyna wyglądać tak jakby niedźwiedzie zapadły w być może przedwczesny, zimowy sen.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót