Komentarz giełdowy: Inwestorzy czekają na podpisanie fazy pierwszej umowy handlowej

17:18 14 stycznia 2020

Podczas dzisiejszej sesji europejskiej mogliśmy obserwować podwyższoną zmienność na rynku akcji. Większość indeksów w Europie rozpoczęła dzień od nieznacznych wzrostów. Niemniej tuż po godzinie 9:00 rozpoczęły się dynamiczne spadki. Indeks giełdowy DAX w niecałą godzinę przecenił się ponad 80 punktów, po czym szybko zawrócił, podobne ruchy obserwowaliśmy także na innych europejskich parkietach. Po burzliwym początku sesji, kolejne godziny przyniosły konsolidację, tuż przed zamknięciem notowań w Europie, niemiecki DAX znajduje się w rejonach poziomu wczorajszego zamknięcia, z kolei francuski CAC notuje -0,1%. Nieco gorzej radzi sobie dziś GPW. Wczoraj indeks WIG20 był liderem wzrostów w Europie, a dziś przed godziną 17:00 znajduje się on blisko 0,5% pod kreską.

Sesja w USA rozpoczyna się mieszanie. Dzisiejsze dane o inflacji z USA przeszły bez większego echa, odczyty dorównały rynkowym oczekiwaniom. Godzinę po otwarciu notowań amerykańskie indeksy oscylują w rejonach poniedziałkowego zamknięcia. Nasdaq i S&P500 znajdują się nieznacznie pod kreską, z kolei Dow Jones rośnie 0,2%. Inwestorzy wyraźnie wyczekują na podpisanie fazy pierwszej umowy handlowej pomiędzy USA, a Chinami, do którego ma dojść już jutro. Sam fakt dopięcia umowy nie powinien doprowadzić do większej zmienności, ponieważ to wydarzenie powinno być już w cenach (chyba, że ustalone wczesniej warunki zostaną znacząco zmienione). Aktualnie większa uwaga może być skupiona wokół raportów poszczególnych spółek na Wall Street, rozpoczął się bowiem sezon wyników. Dziś jeszcze przed rozpoczęciem sesji poznaliśmy poznaliśmy pierwsze wyniki amerykańskich banków za ostatni kwartał, te w większości okazały się lepsze od rynkowych prognoz, co może wspierać pozytywny sentyment. W przypadku Citigroup zysk na akcję w wyniósł 1,90 USD podczas gdy rynek spodziewał się 1,82 USD. Z kole EPS dla JP Morgan wyniósł 2,57 przy prognozie na poziomie 2,32 USD. Nieznaczne rozczarowały wyniki Wells Fargo, gdzie zysk na akcję wypadł poniżej oczekiwań (jednak rekompensują to przychody, które były wyższe od prognoz). 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych

XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót