Komentarz giełdowy: Mocne otwarcie w USA, słabość na rynkach w Europie

18:14 30 września 2020

Europejska sesja kończy się na minusie pomimo mocnego otwarcia na giełdach w Stanach Zjednoczonych. Choć otwarcie za oceanem przyniosło pewną dozę optymizmu, akcje ze Starego Kontynentu nie potrafiły utrzymać się powyżej wczorajszych kursów zamknięcia.

Pierwsza debata prezydencka w USA przyniosła wśród inwestorów pewną nerwowość, co było widać na rynkach kontraktów futures. Wśród epitetów określających debatę bardzo często pojawia się słowo “chaotyczna”, co do pewnego stopnia znalazło swoje odzwierciedlenie na rynku finansowym. Otwarcie sesji kasowej w USA jest już jednak optymistyczne, co na pewien czas pomogło również europejskim indeksom. Ostatecznie na Starym Kontynencie dominują jednak spadki.

WIG20 zakończył dzień na niewielkim minusie, a zdecydowaną gwiazdą z indeksu blue-chipów był dziś Alior Bank, który zyskał ponad 8%. W indeksie średnich spółek pozytywnie wyróżniał się PlayWay, co jest zasługą bardzo solidnych wyników za drugi kwartał. Głośno znów zrobiło się o długo wyczekiwanej grze “Cyberpunk 2077”. Doniesienia wskazują na to, że studio CD Projekt Red wprowadziło sześciodniowy tydzień pracy - sugeruje to “wyścig z czasem” twórców gry. Kolejne przełożenie premiery zapewne mogłoby spotkać się ze znacznie większą dezaprobatą ze strony inwestorów niż poprzednio i, do pewnego stopnia, problemami wizerunkowymi spółki. W efekcie walory CD Projekt potaniały o 3,01%.

Indeks WIG20 stracił dziś 0,32%, mWIG40 zyskał 0,07% natomiast sWIG80 zakończył dzień 0,08% niżej.

Łukasz Pachucki

Dział Analiz XTB

lukasz.pachucki@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót