Komentarz giełdowy – Niespokojnie przed wyborami

17:29 30 października 2020

Rynek niestety kolejny raz przechodzi do defensywy. Jest to niechlubny rekord dotyczący ilości nowych przypadków koronawirusa na świecie. Teraz koronawirus przyćmiewa najważniejsze wydarzenia na świecie, choć przyszły tydzień może przynieść nieco inne postrzeganie rynków. Tym czasem ten tydzień kończy się niestety dla rynku bardzo negatywnie

Poprzednia doba przyniosła nam rekord w postaci dziennej ilości nowych przypadków koronawirusa na poziomie niemal 550 tys. Wydaje się również, że nie jest to niestety ostatni rekord notowania nowych przypadków koronawirusa. Do rekordzistów na świecie niestety dołącza Polska, która już od kilku dni jest jednym z liderów pod względem zachorowań. To powoduje, że nasza giełda radzi sobie zdecydowanie gorzej przy bardzo słabych wynikach reszty rynków. Jesteśmy po serii publikacji wyników technologicznych gigantów: Apple’a, Amazona, Facebook’a, Google’a czy również Twittera. Wyniki wszystkich tych spółek zaskoczyły pozytywnie, zarówno pod względem przychodów jak i zysków. Z drugiej strony zawiodły szczegóły jak sprzedaż telefonów w przypadku Apple’a czy liczba aktywnych użytkowników w przypadku Facebook’a. To oraz negatywne nastroje na rynkach powoduje, że spółki technologiczne tracą dzisiaj najmocniej. Nasdaq znajduje się już ok. 10% od ostatnich lokalnych szczytów notowanych jeszcze w tym miesiącu.

Europa, podobnie jak Stany Zjednoczone radziła sobie dobrze w III kwartale. Wzrost PKB był solidny i wyniósł 12,7% k/k przy oczekiwaniu wzrostu na poziomie 9,4% r/r oraz przy spadku w Q2 na poziomie 11,8% r/r. Mamy rekordowy wzrost po rekordowym spadku. Spadek PKB w ujęciu rocznym wyniósł 4,3% r/r. Niestety gospodarka europejska w obliczu drugiej fali radzi sobie coraz gorzej, więc nie wykluczone, że IV kwartał przyniesie spadek w ujęciu kwartalnym, jeśli zamknięcia gospodarek będą utrzymywać się w kolejnych tygodniach.

Rynek wciąż jednak wierzy, że będzie dobrze. Dla wielu nie ma znaczenia kto będzie prezydentem w USA, a o tym dowiemy się prawdopodobnie w środę nad ranem. Najgorszym scenariuszem dla rynku jest niewielka wygrana Bidena, która może być kwestionowana przez Trumpa. W takim wypadku należy liczyć na to, że szczepionka na koronawirusa zostanie wypuszczona szybciej niż na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Dzień kończy się dzisiaj w większości spadkami. Co ciekawe Europa nei radziła sobie najgorzej. Dla przykładu indeks PSI20 z Portugalii zyskał dzisiaj ponad 2%. DAX niestety kończy dzień stratą niemal pół procentową. Z kolei WIG20 traci 1,7%, choć udaje mu się zamknąć powyżej 1500 punktów. Na Wall Street wyprzedaż nawet 2% w przypadku technologicznego Nasdaqa.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót