Komentarz giełdowy – Niezły start sezonu wyników na Wall Street

17:02 15 lipca 2019

Sezon wyników nieoficjalnie został otwarty poprzez publikację pierwszych ważniejszych spółek notowanych na Wall Street. Oczekiwania w stosunku do bieżącego sezonu nie były najlepsze, ale podobna sytuacja tyczyła się pierwszego kwartału, który na koniec zaliczył niewielki wzrost w ujęciu rocznym. Co czeka amerykańskie spółki w najbliższym czasie? Jakie spółki będą publikować wyniki w tym tygodniu?

Sezon wyników na Wall Street rozpoczął się wraz z publikacją pierwszego dużego banku jakim jest Citigroup. Zanim omówione zostaną wyniki tego banku, warto przyjrzeć się oczekiwaniom dla całego sezonu wyników. Oczekiwania analityków z Wall Street wskazują na spadek zysków na poziomie 2,6%. Jeżeli rynkowy konsensus potwierdzi się, będzie to pierwsza taka sytuacja od 3 lat, kiedy zyski firm spadają dwa kwartały z rzędu (w ujęciu kwartalnym). Na ten moment 88 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 wydało negatywne wytyczne dotyczące zysków za miniony kwartał. Jedynie 26 spółek wskazało z kolei na pozytywne wyniki finansowe. Skąd takie oczekiwania? Nie trudno domyślić się, że mamy do czynienia z globalnym spowolnieniem gospodarczym. Nie mamy oczywiście recesji, ale wzrost gospodarczy z pewnością nie wygląda na „ożywiony”. Oczywiście mamy kwestie wojen handlowych, wysokie ceny ropy naftowej, konflikt na Bliskim Wschodzie czy Brexit. Niemniej jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na gorsze oczekiwania jest efekt podatkowy. W zeszłym roku obniżka podatków doprowadziła do dwucyfrowych wzrostów w zyskach spółek. W tym roku ten efekt już przemija, a na horyzoncie nie szykują się nowe ulgi podatkowe. Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, że sama baza z zeszłego roku jest dosyć wysoka. Podsumowując sytuacja nie wygląda źle. Należy zadać sobie jednak pytanie, czy jest dobrze? Czy inwestorzy wciąż powinni pompować obecną sytuację na rynku giełdowy? Obecnie indeks S&P 500 znajduje się na astronomicznym poziomie ponad 3000 punktów. Ma to związek z silnymi oczekiwaniami na cięcie stóp procentowych. Fed prawdopodobnie zdecyduje się na taki ruch, ale co jednak potem? Bardzo możliwa realizacja zysków. Jeżeli gospodarka amerykańska faktyczne wkracza w etap spowolnienia lub raczej recesji, to niskie stopy procentowe nie pomogą zbytnio wycenom spółek. Ceny akcji będą musiały spaść, aby ponownie stały się atrakcyjne dla inwestorów. Już na ten moment niektóre banki takie jak Goldman Sachs czy Societe Generale wskazują, że spowolnienie ma miejsce i będzie miało miejsce w najbliższym czasie.

Indeks S&P 500 otworzył się dzisiaj pozytywnie, ale nie mieliśmy silnych wzrostów w początkowych minutach. Z drugiej strony zyski banku Citigroup zaskoczyły pozytywnie. EPS wypadł na poziomie 1,83 USD przy oczekiwaniu 1,80. Bank zaliczył wyraźnie lepsze przychody z tytułu inwestycji z rynku o stałych przychodach, ale gorzej radził sobie na rynku akcyjnym. Jutro publikować będą inne spółki giganty z sektora finansowego jak JP Morgan, Wells Fargo oraz Goldman Sachs.

Podczas sesji europejskiej widoczne były umiarkowane wzrosty, sięgające nawet 0,5-0,6%. Indeks WIG20 radził sobie gorzej, zyskując na koniec sesji ok. 0,3%. Sytuacja na Wall Street jest bardzo płaska. Po pozytywnym rozpoczęciu sesji aktualnie indeks S&P 500 traci 0,04%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót